We hebben tot nu toe twee gesprekken overwogen in onze berichtgeving over de jaarlijkse bijeenkomst van Jehovah's Getuigen in oktober 2023. Tot nu toe bevatte geen van beide gesprekken informatie die je ‘levensbedreigend’ zou kunnen noemen. Dat gaat veranderen. De volgende symposiumtoespraak, gehouden door Geoffrey Jackson van de beroemde Australische Royal Commission, zou heel goed het leven in gevaar kunnen brengen van iedereen die gelooft wat hij zegt en ernaar handelt uit een misplaatst gevoel van loyaliteit.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat het leven van mensen in gevaar wordt gebracht vanwege het volgen van de interpretatie van de Bijbel door het Besturende Lichaam, maar we hebben het niet over medische beslissingen zoals het accepteren van een bloedtransfusie of een orgaantransplantatie. We hebben het over een levensbedreigende situatie die op een bepaald moment elke Jehovah's Getuige op de planeet zal treffen die trouw blijft aan de leringen van het Besturende Lichaam.

Voordat we daar toe kunnen komen, moet Geoffrey eerst de basis leggen voor het zogenaamde “nieuwe licht” dat hij gaat presenteren. Hij doet dit door zijn toehoorders een miniatuurschets te geven van de theologie van de laatste dagen van Jehovah's Getuigen. Hij probeert geen van deze overtuigingen te bewijzen, die hij op een gegeven moment “feiten” noemt. Hij hoeft niets te bewijzen, omdat hij weet dat hij voor het koor preekt, en zij zullen gewoon alles accepteren wat hij te zeggen heeft. Maar wat hij in deze lezing gaat onthullen, is iets waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou zien. 

Laten we dus volgen terwijl hij zijn recensie presenteert:

De afgelopen paar jaar hebben we een paar veranderingen gehad met betrekking tot de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de Grote Verdrukking. En als je al een tijdje in de waarheid bent, is het soms een beetje moeilijk om je te herinneren: was dat wat we vroeger geloofden, of is dit wat we nu geloven? Laten we daarom eens naar dit overzicht kijken, om ons te helpen er zeker van te zijn dat we een idee hebben van enkele gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de Grote Verdrukking.

Geoffrey maakt een grapje over alle veranderingen die ze de afgelopen jaren en decennia hebben doorgevoerd. En zijn meegaande publiek lacht mee alsof dit niets bijzonders is. Zijn lichtzinnigheid getuigt van een kolossale ongevoeligheid voor het enorme lijden dat het Besturende Lichaam zijn kudde heeft veroorzaakt door zijn voortdurende verkeerde interpretaties van de Bijbel. Dit zijn geen triviale zaken. Dit zijn zaken van leven en dood.

Zijn publiek wil graag alles opeten wat hij hen te eten geeft. Zij zullen geloven en handelen naar zijn instructies over wat zij moeten doen als het einde van dit samenstel van dingen komt. Als het Besturende Lichaam foutieve instructies geeft over wat ze moeten doen om gered te worden, zullen ze een enorme last van bloedschuld dragen.

Wat zegt de Bijbel: “Want als de bazuin een onduidelijke roep laat klinken, wie zal zich dan klaarmaken voor de strijd?” (1 Korintiërs 14:8)

Geoffrey laat een waarschuwende trompet klinken, maar als het geen waarheidsgetrouwe oproep is, zullen zijn luisteraars niet klaar zijn voor de strijd die gaat komen.

Hij begint met te verwijzen naar gebeurtenissen die volgens hem tijdens de grote verdrukking zullen plaatsvinden. Wat bedoelt hij met ‘de grote verdrukking’? Hij verwijst naar Openbaring 7:14, waar gedeeltelijk staat:

“Dit [een ontelbare grote menigte] zijn degenen die eruit komen de grote verdrukking., en zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.’ (Openbaring 7:14)

Getuigen zijn ertoe gebracht te geloven dat alleen zij deze Schrift begrijpen. Het zou hen echter zeker verbazen als ze horen dat vrijwel elke kerk in het christendom in “de grote verdrukking” gelooft en dat ze dit allemaal in verband brengen met hun eigen specifieke versie van Armageddon en het einde van de wereld.

Waarom geloven alle religies van de christenheid dat de grote verdrukking een cataclysmische gebeurtenis is, het einde van alle dingen? Wat zegt het over het Besturende Lichaam dat zij zich hebben aangesloten bij andere religies in een verkeerde interpretatie van wat de grote verdrukking betekent? Wat hebben ze gemeen met andere religies?

Om dat te beantwoorden: herinnert u zich niet hoe vaak Jezus ons waarschuwt voor valse profeten? En wat is de handelswaar van een valse profeet? Wat verkoopt hij eigenlijk? Liefde? Nauwelijks. Waarheid? Alsjeblieft!! Nee, het is angst. Hij is afhankelijk van angst, vooral bij het zaaien van angst bij zijn kudde. Dat maakt hen ondergeschikt aan de valse profeet als degene die hen een ontsnapping biedt aan datgene waar zij bang voor zijn. Deuteronomium 18:22 vertelt ons dat een valse profeet aanmatigend spreekt en dat we niet bang voor hem moeten zijn.

Trouwens, ik geloofde altijd dat de grote verdrukking van Openbaring hoofdstuk 7 verwijst naar een periode van het einde van de wereld. Toen ontdekte ik de methode van Bijbelstudie die bekend staat als exegese en toen ik die toepaste op waar Openbaring hoofdstuk 7 over spreekt, ontdekte ik iets heel anders en bemoedigends voor ons als kinderen van God die geloof stelden in Jezus.

Ik zal hier echter niet op ingaan, omdat dit ons van de onderhavige zaak zou afhouden. Als je geïnteresseerd bent in wat ik vond van de grote verdrukking en de grote menigte waar ik echt naar verwees, dan zal ik in de beschrijving van deze video enkele links plaatsen naar artikelen en video's over dit onderwerp. Natuurlijk kun je ook een gedetailleerd verslag krijgen uit mijn boek 'Shutting the Door to the Kingdom of God: How Watch Tower Stole Salvation from Jehovah's Witnesses', dat verkrijgbaar is op Amazon.

Maar voorlopig luisteren we gewoon naar wat Geoffrey ons wil laten geloven dat waar is, omdat we tot de kern van zijn toespraak willen komen.

Laten we daarom eens naar dit overzicht kijken, om ons te helpen er zeker van te zijn dat we een idee hebben van enkele gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de Grote Verdrukking. Met welke gebeurtenis begint de grote verdrukking? De vernietiging van Babylon de Grote. Dat zal het moment zijn waarop de politieke machten zich tegen het wereldrijk van valse religie zullen keren en hun afkeer voor deze symbolische prostituee zullen tonen. Dit zal leiden tot de vernietiging van alle vals-religieuze organisaties.

Het eerste wat de Getuigen dus verwachten is de aanval op Babylon de Grote door zijn politieke minnaars, de wereldleiders die met valse religie in bed hebben gelegen. Geoffrey zegt dat alle valse religies vernietigd zullen worden. Maar hebben we niet video na video gezien hoe alle leerstellingen die uniek zijn voor Jehovah's Getuigen vals zijn gebleken? Hoe kunnen we, op basis van de maatstaf waarmee zij andere religies beoordelen, JW.org uitsluiten van deelname aan Babylon de Grote?

Omdat JW.org kwalificeert als onderdeel van valse religie, wordt ware christenen verteld dat ze iets moeten doen.

"En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: "Ga uit haar, mijn volk, als je niet met haar wilt delen in haar zonden, en als je geen deel van haar plagen wilt ontvangen." (Openbaring 18:4)

Maar de Watch Tower Organization vertelt Jehovah's Getuigen dat ze dat al hebben gedaan. Ze verlieten haar, verlieten de valse religie, toen ze een van Jehovah's Getuigen werden. Maar deden ze dat ook?

Hoe kun je alles vertrouwen wat ze zeggen als ze de regels blijven veranderen? Ze lijken naarmate de tijd verstrijkt steeds onhandiger te worden. Ze kunnen niet eens hun eigen huidige doctrines recht houden. In de grafiek die ze gebruiken staat bijvoorbeeld dat de grote verdrukking begint met de “val van Babylon de Grote”. Maar volgens de Wachttoren-theologie gebeurde dat al in 1919.

“Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie, wordt als eerste genoemd: “Een andere, een tweede engel, volgde en zei: 'Ze is gevallen! Babylon de Grote is gevallen!'” (Openbaring 14:8) Ja, vanuit Gods standpunt bezien is Babylon de Grote is al gevallen. In 1919werden Jehovah’s gezalfde dienstknechten bevrijd van de slavernij van Babylonische leerstellingen en praktijken, die volken en naties millennia lang hebben gedomineerd.” (w05 10/1 p. 24 par. 16 ‘Blijf waakzaam’ — Het uur van het oordeel is aangebroken!)

Ik vraag je nu: hoe kun je je leven in de handen leggen van mannen die voortdurend rondscharrelen en voortdurend hun leringen over de weg naar verlossing veranderen? Ik bedoel, ze kunnen hun huidige leringen niet eens duidelijk krijgen.

Geoffrey vervolgt met zijn recensie:

Welke gebeurtenis maakt een einde aan de grote verdrukking? De strijd van Armageddon. Dat zal het laatste deel van de Grote Verdrukking zijn. Jezus zal samen met de opgestane 144,000 en ontelbare engelen strijden tegen allen die zich tegen Jehovah, zijn koninkrijk en zijn volk hier op aarde verzetten. Dit zal de oorlog zijn van de Grote Dag van God de Almachtige.

Armageddon wordt slechts één keer in de Bijbel genoemd, in Openbaring 16:16. Het wordt ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ genoemd. Maar tegen wie voert God in deze oorlog oorlog? Iedereen op aarde?

Dat is al vóór mijn geboorte het standpunt van Jehovah's Getuigen. Mij ​​werd geleerd dat iedereen op aarde, behalve Jehovah's Getuigen, in Armageddon voor altijd zou sterven. Dat geloof was gebaseerd op de veronderstelling dat het zou lijken op de zondvloed in de tijd van Noach.

Stel je nu voor dat je tientallen jaren zoiets onderwijst en beweert dat je licht van God ontvangt door heilige geest, dat je Zijn kanaal bent voor het voeden van de kudde, en dan op een dag plotseling deze verbazingwekkende bekentenis doet:

Laten we het nu hebben over de zondvloed in de dagen van Noach. In het verleden hebben we gezegd dat iedereen die tijdens de zondvloed stierf, niet zou worden opgewekt. Maar zegt de bijbel dat?

Wat?! “Wij hebben dit gezegd. Wij hebben dit geleerd. We eisten dat u dit zou geloven en het aan uw Bijbelstudenten zou onderwijzen, maar…we hebben niet echt gecontroleerd of de Bijbel daadwerkelijk zegt wat wij u vertellen?”

Dit is wat ze ‘eten op het juiste moment’ noemen. Ja, dat is het!

Weet je, we zouden ze misschien zelfs kunnen vergeven als ze bereid waren om vergeving te vragen. Maar dat zijn ze niet.

We schamen ons niet voor de aanpassingen die worden doorgevoerd, en dat doen we ook niet... er is een verontschuldiging nodig omdat het eerder niet precies goed is gegaan.

Blijkbaar vinden ze dat dit allemaal niet hun schuld is. Ze zijn niet bereid enige verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele schade. Omdat ze vinden dat ze niets verkeerds hebben gedaan, hoeven ze zich niet te bekeren. In plaats daarvan kiezen zij ervoor om alle anderen de raad te geven niet dogmatisch te zijn, maar te volgen wat de Bijbel zegt.

Jammer dat het zo lang duurde voordat ze dat deden, want het lezen van wat de Bijbel zegt over de zondvloed had hen al lang geleden moeten laten weten dat ze ongelijk hadden over Armageddon. Jehovah sloot een verbond met Noach, en via hem, met ons allemaal. Dat verbond was een belofte om nooit meer alle vlees te vernietigen.

“Ja, ik sluit mijn verbond met u: Nooit meer zal alle vlees worden vernietigd door het water van een vloed, en nooit meer zal een vloed de aarde te gronde richten.”” (Genesis 9:11)

Nu zou het nogal dwaas zijn als God bedoelde: “Ik beloof dat ik niet al het vlees door een vloed zal vernietigen, maar ik behoud me het recht voor om elk ander middel te gebruiken om dat wel te doen.” Dat zou toch niet zo'n grote zekerheid zijn?

Maar ben ik alleen maar aan het speculeren en mijn persoonlijke interpretatie aan de Schrift opleggen, zoals het Besturende Lichaam mijn hele leven en daarvoor heeft gedaan? Nee, want er bestaat zoiets als exegese, dat het zogenaamde communicatiekanaal tussen God en mensen heeft nagelaten te gebruiken. Met exegese laat je de Bijbel definiëren wat het betekent – ​​wat wordt in dit geval bedoeld met het woord ‘overstroming’ als vernietigingsmethode?

Bij het voorspellen van de totale verwoesting van Jeruzalem die in de eerste eeuw zou plaatsvinden, schrijft Daniël:

‘En het volk van een leider die komt, zal de stad en de heilige plaats vernietigen. En het einde ervan zal zijn door de vloed. En tot het einde zal er oorlog zijn; waartoe besloten wordt zijn verwoestingen.” (Daniël 9:26)

Er was geen letterlijke watervloed in 70 GT toen de Romeinen de stad Jeruzalem verwoestten, maar zoals Jezus voorspelde, bleef er geen steen op de andere, net alsof er een letterlijke watervloed door de stad was gestroomd.

Gezien Gods gebruik van het woord vloed in Genesis en opnieuw in Daniël, kunnen we zien dat Hij ons vertelde dat hij nooit meer al het leven op aarde en alle vlees zou vernietigen, zoals hij deed in de tijd van Noach.

Zou de reden dat het Besturende Lichaam zich die simpele waarheid niet realiseerde, kunnen zijn dat ze een agenda hadden? Bedenk dat een valse profeet u in angst moet houden. De overtuiging dat iedereen buiten de Organisatie van Jehovah's Getuigen in Armageddon zou omkomen, zou iedereen binnen de Organisatie loyaal houden aan hun leiderschap.

Maar even terzijde: irriteert het je niet als je ziet dat ze alle engelen met vleugels beschilderen? Het is waar dat serafs in de Bijbel worden afgebeeld met zes vleugels, twee om mee te vliegen, twee om hun gezicht te bedekken en twee om hun voeten te bedekken, maar dat is zo duidelijk een metafoor, een symbolisch visioen.

En Jezus wordt in Openbaring niet getoond met een pijl en boog en een superheldencape die achter hem aan vliegt. Integendeel, en ik citeer uit de Nieuwe Wereldvertaling: “Ik zag de hemel geopend, en kijk! een wit paard. En degene die erop zit, wordt Getrouw en Waarachtig genoemd, en hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen zijn een vurige vlam en op zijn hoofd zitten vele diademen. Er staat een naam op hem geschreven die niemand anders kent dan hijzelf, en daarmee is hij gekleed een bovenkleed besmeurd met bloed… En uit zijn mond steekt een scherp, lang zwaard waarmee hij de naties kan slaan, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. . . .” (Openbaring 19:11-15)

Dus jongens van de kunstafdeling, lees je bijbel voordat je je penseel oppakt. Waar is het “bovenkleed besmeurd met bloed”? Waar is het “scherpe, lange zwaard”? Waar is de “ijzeren staaf”?

Wat verbazingwekkend is, is dat voor een religie die andere kerken bekritiseert vanwege hun Babylonische afbeeldingen, er zeker veel invloeden van heidense religies opduiken in de kunstwerken van Watch Tower. Misschien moeten ze op hun kunstafdeling een poster ophangen met de tekst: “Zegt de Bijbel dat?”

Natuurlijk zijn ze niet zo bezorgd over wat de Bijbel eigenlijk zegt. Wat hun zorg is, is dat hun kudde in angst leeft. Dat blijkt duidelijk uit wat Geoffrey Jackson vervolgens introduceert in zijn tijdlijn van de laatste dagen.

Nu we het begin en het einde van de Grote Verdrukking in gedachten hebben, laten we nog een paar vragen stellen. Hoe lang zal die periode zijn van begin tot eind? Het antwoord is: dat weten we niet. We weten dat er veel gebeurtenissen zijn voorspeld die in die periode zullen plaatsvinden, maar deze gebeurtenissen kunnen allemaal in een redelijk korte tijd plaatsvinden. Laten we ons voor deze discussie echter concentreren op de weinige gebeurtenissen die tegen het einde van de Grote Verdrukking zullen plaatsvinden. Wanneer vindt de aanval van Gog van Magog plaats? Het vindt niet plaats aan het begin van de Grote Verdrukking, maar tegen het einde van die periode. Deze aanval op Gods volk door een coalitie van naties zal regelrecht uitmonden in de strijd van Armageddon. De aanval van Gog zal dus vlak vóór Armageddon plaatsvinden.

Afgezien van de wensvervulling en de noodzaak van een valse profeet om in angst te handelen, zie ik geen reden voor de overtuiging dat Ezequiel's profetie over Gog en Magog van toepassing kan worden gemaakt op een aanval op Jehovah's Getuigen vóór Armageddon. Om te beginnen zullen ze er tegen die tijd niet meer zijn, omdat ze door de koningen van de aarde zijn uitgeschakeld tijdens de aanval op Babylon de Grote. Bovendien worden Gog en Magog alleen op een andere plaats buiten Ezequiel genoemd. Hier, kijk met mij mee.

Ezequiel profeteert over Gog van het land Magog. Hij zegt dat God ‘vuur zal zenden op Maʹgog en op degenen die in veiligheid de eilanden bewonen; en de mensen zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 39:6)

Nu naar de enige andere plaats in de Bijbel waar Gog en Magog worden genoemd.

‘Zodra de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal eropuit gaan om de volken in de vier uithoeken van de aarde, Gog en Ma̱gog, te misleiden en ze voor de oorlog bijeen te brengen. . Het aantal hiervan is als het zand van de zee. En zij rukten op over de breedte van de aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar er kwam vuur uit de hemel en verslond hen.” (Openbaring 20:7-9)

Ezequiel zegt dus dat vuur van God Gog en Magog zal vernietigen, en Johannes zegt hetzelfde in Openbaring. Maar het visioen van Johannes stelt de tijd van die vernietiging vast, niet in Armageddon, maar nadat de duizendjarige regering van Christus voorbij is. Hoe kunnen we dat anders lezen?

Het Besturende Lichaam heeft echter een Bijbelverslag nodig om de Getuigen bang te maken en te laten geloven dat er een laatste aanval zal plaatsvinden op de andere schapen die achterblijven als de gezalfden naar de hemel gaan. Dus kiezen ze de profetie van Ezequiel uit om in hun agenda te passen. Om één valse doctrine te ondersteunen – de andere schapen als een aparte klasse christenen – moeten ze doorgaan met het bedenken van meer valse doctrines, de ene leugen bouwt voort op de andere, en dan op de andere, en nou ja, je snapt het plaatje wel. Maar nogmaals, de vraag die we onszelf moeten stellen is:

Maar zegt de bijbel dat?

 

Nu gaat Geoffrey aan de slag om de timing vast te stellen waarop de gezalfden die nog leven tijdens het idee van het Besturende Lichaam van de grote verdrukking naar de hemel zullen worden gebracht. Hij heeft het niet over de opstanding van de gezalfden, de eerste opstanding, omdat die volgens het Besturende Lichaam al meer dan 100 jaar geleden heeft plaatsgevonden, in 1918, en sindsdien heeft plaatsgevonden.

Wanneer zullen de overgeblevenen van de Gezalfden worden verzameld en naar de hemel worden gebracht? Het Bijbelboek Ezechiël geeft aan dat wanneer Gog van Magog zijn aanval begint, sommigen van de Gezalfden nog steeds hier op aarde zullen zijn. Openbaring 17:14 vertelt ons echter dat wanneer Jezus met de natiën strijdt, hij zal komen met degenen die geroepen en uitverkoren zijn. Dat wil zeggen: alle opgestane 144,000. De laatste bijeenkomst van zijn uitverkorenen moet dus plaatsvinden na het begin van de aanval van Gog van Magog en vóór de slag van Armageddon. Dit betekent dat de Gezalfden tegen het einde van de Grote Verdrukking zullen worden verzameld en naar de hemel zullen worden gebracht, niet aan het begin.

Waarom is er zoveel verwarring onder Jehovah's Getuigen over wanneer de gezalfden zullen worden opgewekt? De Bijbel vertelt ons duidelijk:

“Want dit is wat wij U vertellen door Jehovah's woord, dat wij, de levenden die overleven in de tegenwoordigheid van de Heer, op geen enkele wijze degenen zullen voorgaan die in slaap zijn gevallen [in de dood]; omdat de Heer zelf uit de hemel zal neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en degenen die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die nog overleven, samen met hen in de wolken worden meegevoerd om de Heer in de lucht te ontmoeten; en zo zullen wij altijd bij [de] Heer zijn.’ (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

Oh, ik snap het. Aan getuigen is een stuklijst verkocht waarin wordt beweerd dat de aanwezigheid van Jezus in 1914 begon. Daar is een klein probleem mee, nietwaar? Zie je, alle dode gezalfden zullen in zijn aanwezigheid worden opgewekt, volgens wat de Bijbel zegt, maar er staat ook dat in zijn aanwezigheid de gezalfden die in zijn aanwezigheid overleven, in een oogwenk zullen worden veranderd en getransformeerd. Paulus vertelt ons dit allemaal wanneer hij aan de gemeente in Korinthe schrijft.

"Kijk! Ik vertel JOU een heilig geheim: we zullen niet allemaal in slaap vallen [in de dood], maar we zullen allemaal in een oogwenk, tijdens de laatste bazuin, veranderd worden. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.’ (1 Korintiërs 15:51, 52)

Deze bazuin, waarnaar zowel in de Korinthiërs als in de Thessalonicenzen wordt verwezen, klinkt dus bij de komst of aanwezigheid van Jezus. Als dat in 1914 gebeurde, waarom zijn Geoffrey en de rest van het Besturende Lichaam dan nog steeds bij ons? Ofwel zijn ze niet gezalfd, ofwel zijn ze gezalfd en hebben ze het mis over de aanwezigheid van Jezus in 1914. Of er is nog een derde optie om te overwegen: ze zijn niet gezalfd en bovendien is de aanwezigheid van Christus nog niet gekomen. Ik neig een beetje naar dat laatste omdat we, als Christus in 1914 aanwezig was geweest, nieuwsberichten zouden hebben gehoord over duizenden getrouwe christenen die plotseling van de aarde verdwenen, en aangezien dat niet is gebeurd en het Besturende Lichaam nog steeds Door te beweren dat de tegenwoordigheid van Christus in 1914 begon, propageren ze een onwaarheid, wat in strijd is met hun gezalfdheid met heilige geest, vind je niet?

Omdat bijna alle Jehovah's Getuigen uit niet-gezalfde zogenaamde andere schapen bestaan, moet het Besturende Lichaam een ​​manier vinden om hen in het plaatje te passen. Ontdek de gelijkenis van Jezus over de schapen en de bokken, plotseling omgevormd tot een eindtijdprofetie van het laatste oordeel.

Wanneer zal het laatste oordeel over de schapen en de bokken plaatsvinden? Nogmaals, hoewel we niet dogmatisch kunnen zijn over de exacte volgorde van de gebeurtenissen, lijkt het erop dat het laatste oordeel plaatsvindt aan het einde van de Grote Verdrukking, en niet aan het begin. Dat zal de tijd zijn waarop de Mensenzoon komt in zijn glorie en al zijn engelen met Hem. Natuurlijk zijn er nog een heleboel andere gebeurtenissen voorspeld die in deze periode zullen plaatsvinden, maar laten we ons voorlopig concentreren op deze paar gebeurtenissen, die allemaal vlak voor het uitbreken van Armageddon zullen plaatsvinden. Wat leren we van hen? Ten eerste zal Jezus' oordeel over de schapen en de bokken en de vernietiging van de goddelozen plaatsvinden aan het einde van de Grote Verdrukking. Ten tweede zullen er enkele van de overgebleven gezalfden op aarde zijn tot het begin van de aanval van Gog van Magog, precies aan het einde van de Grote Verdrukking. Ten derde zal het oordeel over de schapen en de bokken ook hun omgang met de broeders van Christus omvatten, zelfs tijdens de Grote Verdrukking.

Er is een flagrant probleem met de manier waarop het Besturende Lichaam de gelijkenis van de schapen en de bokken toepast. Ze geloven dat de schapen dat zijn andere schapen die niet gezalfd zijn en die het eeuwige leven niet beërven. De reden dat zij geen eeuwig leven krijgen, of zij nu Armageddon overleven of in de nieuwe wereld worden opgewekt, is dat zij nog steeds zondaars zijn. Zij bereiken de volmaaktheid pas aan het einde van de duizendjarige regering van Christus. Hier is hun officiële standpunt:

"Ongehinderd in hun geestelijke vooruitgang door Satan en zijn demonen(Ik herhaal, ongehinderd door Satan en zijn demonen) deze overlevenden van Armageddon zullen geleidelijk worden geholpen hun zondige neigingen te overwinnen totdat ze uiteindelijk de volmaaktheid bereiken!” (w99 11/1 pag. 7 Bereid je voor op het millennium dat er toe doet!)

Dus, JW andere schapen, of ze nu Armageddon overleven of sterven en worden opgewekt, beide zullen geleidelijk aan zondige neigingen overwinnen en perfectie bereiken en zo eeuwig leven bereiken tegen het einde van het ‘millennium dat er toe doet’. Hoe komt het dan dat de gezalfde Jehovah's Getuigen op de een of andere manier niet gehinderd worden in hun geestelijke vooruitgang door Satan en zijn demonen, zoals de andere schapen dat wel zijn? Ik denk dat het gewoon extra bijzondere mensen zijn. Dat is de beloning die aan de andere schapen wordt uitgedeeld volgens Geoffrey Jackson en de rest van het Besturende Lichaam,

Maar zegt de Bijbel dat?

Nee, dat staat er niet. En het is veelzeggend dat, hoewel Geoffrey ons meedeelt dat de geiten de eeuwige vernietiging tegemoet gaan, hij geen melding maakt van de beloning die Jezus aan soortgelijke schapen belooft. Waarom zou je dat feit voor ons verbergen, Geoffrey? Dit is wat de Bijbel zegt:

'Dan zal de koning tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen:' Kom, gezegend door mijn Vader, erven het koninkrijk dat voor u is voorbereid vanaf de grondlegging van de wereld. ' (Matteüs 25:34)

“Deze [bokken] zullen heengaan in de eeuwige afsnijding, maar de rechtvaardigen [schapen] in het eeuwige leven.”” (Matteüs 25:46)

Jezus heeft het over de erfenis die is voorbereid voor zijn gezalfde broeders – de schapen in de gelijkenis – die voor hen zijn voorbereid sinds de grondlegging van de wereld, die met Hem als koningen en priesters zullen regeren en die bij hun opstanding het eeuwige leven zullen beërven. Dat past niet in de JW-theologie, omdat hun andere schapen nog steeds zondaars zijn en dus het koninkrijk en het eeuwige leven niet beërven.

Nu komen we bij het moment waar we allemaal op hebben gewacht: de grote verandering in de oordeelstheologie van de laatste dagen van JW.

Als de Grote Verdrukking eenmaal begint – we zagen daar op de kaart met de vernietiging van Babylon de Grote – is er dan, als deze eenmaal begint, een mogelijkheid voor niet-gelovigen om zich daadwerkelijk bij ons aan te sluiten in het dienen van Jehovah? Is er een deur naar kansen? Wat hebben we in het verleden gezegd? We hebben gezegd: “Nee”, er zal op dat moment geen mogelijkheid zijn voor mensen om zich bij ons aan te sluiten.

Ik had nooit gedacht dat Jehovah's Getuigen de verandering zouden kunnen doorvoeren die zij op het punt staan ​​door te voeren. De reden is dat het hun greep op de kudde zou ondermijnen. Denk eens na over wat hij vervolgens zegt:

Nu we het hierover hebben, laten we het hebben over de olifant in de kamer. Wat bedoelen we? Nou, weet je, sommigen van ons zullen in het verleden geen namen noemen, maar sommigen van ons hebben gezegd: "O, weet je, mijn ongelovige familielid, ik hoop dat hij sterft vóór de Grote Verdrukking." Ha, ha, ha...we weten wat je zegt. Je zei dat als hij vóór de Grote Verdrukking sterft, hij een kans op een wederopstanding zal hebben, maar tijdens? Ehm, eh!

Geoffrey's 'olifant in de kamer' is wat je een heilige koe van JW zou kunnen noemen, wat een leerstellig geloof is dat zo cruciaal is voor hun geloofssysteem dat het niet kan worden gedood, en toch staan ​​ze op het punt het te doden.

Voor alle duidelijkheid: ik heb het over de overtuiging dat zodra het einde begint, er geen enkele kans meer is om berouw te tonen. Het is alsof de deur van de ark van Noach door God wordt gesloten. Het zal te laat zijn.

Waarom is deze leer zo belangrijk? Waarom is het een heilige koe voor Getuigen? Welnu, de reden waarom dit van cruciaal belang is, wordt onthuld door Geoffrey's schertsende verwijzing naar het algemene geloof onder JW's dat als je geen gelovige bent, het beter is om voor het einde te sterven, omdat je dan zult herrijzen en de kans hebt om je te bekeren. nadat hij het bewijs had gezien dat Jehovah's Getuigen altijd gelijk hadden.

Als de logica nog niet duidelijk is, wees geduldig.

Gedurende mijn hele leven in de Organisatie heb ik geleerd dat alle Jehovah's Getuigen die Armageddon overleven, volgens het Wachttorengenootschap, geleidelijk zullen worden geholpen hun zondige neigingen te overwinnen totdat ze uiteindelijk de perfectie bereiken (w99 11/1 p. 7), wat zou aan het einde van de duizend jaar zijn. Dat is de beloning voor het trouw blijven aan de leringen van het Besturende Lichaam.

Als een van Jehovah's Getuigen vóór Armageddon sterft, krijgt hij een opstanding en wordt hij geleidelijk geholpen zijn zondige neigingen te overwinnen, totdat hij uiteindelijk de volmaaktheid bereikt.

Wat als u geen van Jehovah's Getuigen bent en vóór Armageddon sterft? Mij ​​is geleerd dat je nog steeds zult opstaan ​​en dat je geleidelijk zult worden geholpen je zondige neigingen te overwinnen totdat je uiteindelijk de volmaaktheid bereikt.

Dus iedereen die vóór Armageddon sterft, of hij of zij nu een trouwe Jehova's Getuige is of niet, iedereen krijgt dezelfde opstanding. Ze worden nog steeds als zondaar opgewekt en worden geleidelijk geholpen hun zondige neigingen te overwinnen totdat ze uiteindelijk de volmaaktheid bereiken.

Maar… als Armageddon op de eerste plaats komt, is dat niet het geval. Als Armageddon komt voordat je sterft, dan overleef je, als je een trouwe Jehova's Getuige bent, en in de nieuwe wereld zul je geleidelijk weer geholpen worden om je zondige neigingen te overwinnen totdat je uiteindelijk de perfectie bereikt.

Maar... maar als je geen trouwe Jehova's Getuige bent, als je bijvoorbeeld een uitgesloten Jehova's Getuige bent, dan gaat het licht voor je uit als Armageddon komt. Eeuwige vernietiging. Geen kans om zich te bekeren. Het is te laat. Zo jammer. Jammer. Maar je had je kans, en je verpestte hem.

Begrijp je nu waarom elk geloof dat mensen in staat stelt zich te bekeren en gered te worden tijdens de Getuigenversie van de tijd van het einde, van cruciaal belang is?

Zie je, als je vóór Armageddon sterft, heeft het eigenlijk geen voordeel om een ​​van Jehovah's Getuigen te zijn. Je krijgt precies dezelfde beloning, of je nu een gelovige of een atheïst bent. De enige reden om je hele leven te werken, urenlang van deur tot deur velddienst te verrichten, vijf bijeenkomsten per week bij te wonen en alle beperkingen te gehoorzamen die door het Besturende Lichaam zijn opgelegd, is zodat je Armageddon kunt overleven, dat altijd ‘rechtvaardig’ was. om de hoek". Misschien heb je gepionierd, misschien heb je besloten geen kinderen te krijgen, of geen hoger onderwijs en een lonende carrière te gaan volgen. Maar het was het allemaal waard, omdat jij je overleving verzekerde mocht Armageddon als een dief in de nacht komen.

Nu neemt het Besturende Lichaam die stimulans weg! Waarom voor hen werken? Waarom elk weekend op pad gaan? Waarom talloze saaie, repetitieve vergaderingen en vergaderingen bijwonen? Het enige dat je nodig hebt, is dat je klaar bent om weer aan boord van het goede schip JW.org te springen nadat Babylon is aangevallen. Die aanval zal het bewijs leveren dat Jehovah's Getuigen altijd gelijk hadden. Zeker jongens! Ga eropuit en geniet van het leven. Wijzigen kan altijd op het laatste moment.

Ik ga niet speculeren waarom ze deze verandering doorvoeren. De tijd zal leren welk effect het zal hebben.

Maar aan het begin van deze video zei ik dat wat ze in deze lezing verkopen echt levensbedreigend is. Hoe komt het?

Veel Jehovah's Getuigen hebben familieleden die de Organisatie hebben verlaten. Sommigen zijn simpelweg afgedwaald, anderen hebben vroeger ontslag genomen en vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, zijn uitgesloten. Nu koestert het Besturende Lichaam valse hoop. Ze zeggen dat deze mensen nog steeds de kans zullen hebben om gered te worden. Zodra de aanval op Babylon de Grote voorbij is, zodra alle valse religie vernietigd is, zullen deze mensen inzien dat Jehovah's Getuigen toch gelijk hadden, aangezien de Organisatie, zoals het gezegde luidt, “de laatste man die overblijft” zal zijn.

Het punt dat Geoffrey Jackson maakt is in wezen dat, gezien het onweerlegbare bewijs van Gods zegen, dat hij de Organisatie heeft gered terwijl alle andere religies nu op het rooster staan, velen zich zullen bekeren en naar de schaapskooi zullen terugkeren, zodat ze door Armageddon kunnen worden gered. Dat is het verhaal.

Maar zie je, er zit een fout in hun redenering. Een heel groot minpunt. Het hangt er allemaal vanaf of ze gelijk hebben als ze zeggen dat ze geen deel uitmaken van Babylon de Grote, maar hoe kan dat, zelfs volgens hun eigen criteria, zo zijn? Zij beweren dat Babylon de Grote het wereldrijk van valse religie is. Ik herhaal: “valse religie”.

Wat maakt een religie vals volgens de eigen regels van de organisatie? Het onderwijzen van valse doctrines. Nou, als je dit kanaal hebt gevolgd, in het bijzonder de afspeellijst met de titel "Identificeren van ware aanbidding - Jehova's getuigen onderzoeken aan de hand van hun eigen criteria" (ik zal een link ernaar plaatsen aan het einde van deze video als je hem nog niet hebt gezien ) weet je dat alle leerstellingen die uniek zijn voor Jehovah's Getuigen onbijbels zijn.

Ik heb het niet over hun ontkenning van de drie-eenheid, de hel en de onsterfelijke ziel. Deze doctrines zijn niet uniek voor JW's. Ik heb het over doctrines die Jehovah's Getuigen de ware reddingshoop ontzeggen die door Jezus Christus wordt aangeboden, het ware goede nieuws van het koninkrijk.

Ik heb het over de zeer valse leerstelling van een secundaire klasse van christenen aan wie de adoptie wordt ontzegd zoals Gods kinderen aanbieden aan iedereen die geloof stelt in Jezus' naam.

'Maar aan allen die hem wel ontvingen, gaf hij het gezag om Gods kinderen te worden, omdat ze geloof oefenden in zijn naam. En ze werden geboren, niet uit bloed of uit een vleselijke wil of uit de wil van een mens, maar uit God.” (Johannes 1:12, 13)

Dit aanbod is niet beperkt tot slechts 144,000 mensen. Dat is gewoon een uitvinding van JF Rutherford die tot op de dag van vandaag in stand is gehouden, resulterend in het schouwspel van miljoenen christenen die één keer per jaar samenkomen om het aanbod van het nemen van het brood en de wijn, die het levensreddende lichaam en bloed van onze Heer vertegenwoordigen, af te wijzen. Ze ontkennen zichzelf moedwillig de verlossing op basis van wat Jezus hier zegt:

“Dus Jezus zei opnieuw: “Ik zeg u de waarheid: tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, kunt u geen eeuwig leven in u hebben. Maar iedereen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven, en ik zal die persoon op de laatste dag opvoeden. Want mijn vlees is waar voedsel en mijn bloed is waar drank. Iedereen die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij, en ik in hem.’ (Johannes 6:53-56 NLT)

Jehovah's Getuigen hebben vals goed nieuws gepredikt en beweerden dat verlossing afhangt van het steunen van de mannen van het Besturende Lichaam, en niet van het deelnemen aan het levensreddende bloed van onze Heer, wat betekent dat we Hem accepteren als onze middelaar van het Nieuwe Verbond.

Van de Wachttoren:

“De andere schapen mogen nooit vergeten dat hun redding afhangt van hun actieve steun aan de gezalfde “broeders” van Christus die nog op aarde zijn.” (w12 3/15 blz. 20 par. 2)

Volgens de apostel Paulus leidt het prediken van vals goed nieuws ertoe dat je door God wordt vervloekt.

“Ik ben verbaasd dat je je zo snel afkeert van Degene die je met de onverdiende goedheid van Christus naar een ander soort goed nieuws riep. Niet dat er nog een goed nieuws is; maar er zijn er die je problemen bezorgen en het goede nieuws over de Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u als goed nieuws iets zouden verklaren dat verder gaat dan het goede nieuws dat wij u hebben verklaard, laat hem vervloekt zijn. Zoals we eerder hebben gezegd, zeg ik nu nogmaals: wie je als goed nieuws iets verklaart dat verder gaat dan wat je hebt geaccepteerd, laat hem vervloekt zijn. ”(Galaten 1: 6-9)

Concluderend komen we nu bij de reden waarom ik denk dat deze nieuwe leer werkelijk levensbedreigend is.

Loyale Jehovah's Getuigen zullen binnen de Organisatie blijven wanneer Babylon de Grote wordt aangevallen. Zij zullen het Besturende Lichaam trouw blijven en denken dat zij door dit te doen een goed voorbeeld zullen zijn voor hun ongelovige familieleden of hun uitgesloten kinderen. Ze zullen trouw blijven aan de Organisatie in de hoop hun verloren dierbaren terug te winnen voor “de waarheid”. Maar het is niet de waarheid. Het is gewoon weer een valse religie die gehoorzaamheid aan mensen boven gehoorzaamheid aan God stelt. Deze getrouwe Jehovah's Getuigen zullen dus geen acht slaan op de waarschuwing uit Openbaring 18:4 om uit haar weg te gaan, om niet “met haar te delen in haar zonden, en om niet een deel van haar plagen te ontvangen.” Tegen de tijd dat ze beseffen dat hun loyaliteit misplaatst is, zal het te laat zijn.

Ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Het is alsof je kijkt naar een trein die richting een brug raast waarvan je kunt zien dat deze is ingestort, maar je kunt de trein niet stoppen. Het enige wat je kunt doen is met afgrijzen toekijken. Maar misschien zal iemand acht slaan op de waarschuwing. Misschien worden sommigen wakker en springen ze uit de trein. Je kunt alleen maar hopen en bidden dat dit het geval zal zijn.

Bedankt voor het kijken en bedankt dat je ons werk blijft steunen.

4.8 6 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

36 Heb je vragen? Stel ze hier.
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Oliver

In Genesis 8,21 beloofde God al dat hij nooit meer de hele mensheid zou vernietigen, zelfs zonder water te noemen. In Openbaring 21, de favoriete tekst van de meeste JW's, staat dat Gods tent bij de mens zal zijn en dat zij zijn “volken” zullen zijn, meervoud. Na Armageddon zullen er dus nog steeds hele volkeren bestaan. Het is niet verrassend dat ze het in hun “zilveren zwaard” veranderden in enkelvoud. Maar hun eigen Interlinear toont nog steeds het origineel. Toen ik dit een paar jaar geleden tegenkwam, begon ik het horrorverhaal van Armageddon in twijfel te trekken. Niet veel later hielpen jouw artikelen mij om de rest in twijfel te trekken... Lees verder "

Arnon

Ik wil een aantal vragen stellen:
1. Wat moet er gebeuren als er in uw land een verplichte militaire dienstplicht geldt? weigeren of niet?
2. Voor zover ik begrijp is Satan nog niet uit de hemel geworpen. is het waar? Heeft u enig idee wanneer dat zal gebeuren?

Psalmbee

Het simpele feit is dat dit een sekte is met gehersenspoelde leden. Het is heel gemakkelijk om nieuw licht te werpen op de door de geest gecontroleerde bijdragers. Het is ook bijna onmogelijk om duisternis op hun licht te zetten, maar Meleti doet dat prima.

Psalmbee, (1Pt 4:17)

Noordelijke blootstelling

Beste Meleti, Deze serie over de jaarvergadering is voor mij bijzonder nuttig, en ik heb deze video meerdere keren bekeken. Ik heb dagelijks contact met veel van mijn familieleden, die allemaal JW's zijn, en hun enige constante doel is mij te bekeren. Het helpt mij om op de hoogte te blijven van hun nieuwste leringen, zodat ik hun nieuwste overtuigingen met logica kan tegengaan (wat overigens nooit werkt). Ik zou geen toegang hebben tot hun laatste wijzigingen, dus ik vind uw analyse buitengewoon nuttig, en uw vleugje lichtzinnigheid wordt op prijs gesteld! Alle veranderingen die van het regeringslichaam komen, zijn dat ook... Lees verder "

LonelySheep

Zodra ik wakker werd met de waarheid over JW's, leek het mij duidelijk dat Babylon de Grote ALLEN door mensen gemaakte religieuze organisaties waren. Ze schieten allemaal tekort, omdat er geen verlossing in de mens zit. Ze hebben een bepaald doel gediend, maar ik geloof dat de tijd duidelijk zal zijn dat we een keuze moeten maken om ‘uit haar weg te gaan’, een tijd waarin er een keuze moet worden gemaakt. Tot die tijd doen we er verstandig aan om loyaliteit aan welke menselijke organisatie dan ook als voorwaardelijk te beschouwen, en met lichte hand te behandelen. Wat de vraag betreft: kan iemand gered worden?... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Beste Meleti Naarmate de tijd voortschrijdt, ondervindt de JW-organisatie waarschijnlijk interne conflicten, en ze manoeuvreren om het lidmaatschap te behouden, en hun doctrine is een kaartenhuis. Ze verzinnen eigenlijk gewoon dingen terwijl ze bezig zijn, en noemen het nieuw licht. Het is verbazingwekkend dat de Society zovelen zo lang voor de gek heeft gehouden? Gelukkig worden we gered door geloof, en niet door hoe goed we het script begrijpen, of door welke religie we behoren, en hopelijk worden de goedhartige gelovigen gered uit deze kwaadaardige organisaties. Het zal waarschijnlijk niet zo goed gaan met de voorstanders van deze valse overtuigingen? Ik verschil... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Ja Eric, Openb.11:2-3, Openb.13:5, Dan12:7, 7:25, 8:14, Dan 9. Samen met Mt.24 waar we moeten scheiden wanneer Jezus verwijst naar 70 CE, of zijn latere terugkeer. Er zijn verschillende varianten van het denken hierover, en het is een onderwerp dat veel te diepgaand is om hier in detail op in te gaan. Ik wil alleen zeggen dat ik gedurende de jaren dat ik met de JW's omging, dezelfde jaren ook heb geluisterd naar prominente evangelische leraren zoals J Vernon McGee en David Jeremiah. Ik ben het ermee eens dat er dingen zijn die moeilijk te begrijpen zijn in hun interpretatie, maar die wel zo letterlijk mogelijk worden gemaakt... Lees verder "

yobec

Een paar jaar geleden stond er in het Ken Jehovah-boek een paragraaf waaruit bleek dat toen Nebukadnezar zijn aanval op Jeruzalem begon, Ezechiël van Jehovah te horen kreeg dat hij stil moest zijn. Ze zeiden dat het vanaf het moment van de aanval nu te laat zou zijn om nog iemand te redden. Hoewel ze het moderne scenario vooral op het christendom toepasten, pasten ze het ook toe op al zijn aanhangers. Natuurlijk werd aangenomen dat dit zo was, omdat het werd gezien als een type en een anti-type. Bijna alle publicaties die we destijds bestudeerden, hadden ermee te maken... Lees verder "

Koninkrijk Kerry

Goedenavond, ik ben een nieuwe deelnemer hier, hoewel ik je eye-openende artikelen al een aantal maanden lees. Bedankt voor je harde werk en diepgaande studie, en voor het delen ervan met iedereen die wil luisteren. Eerlijk gezegd denk ik niet dat de veranderingen in de doctrine echt door de massa worden opgemerkt; ze zijn er nu zo aan gewend dat het slechts een houding is van schouderophalen en doorgaan. Om advocaat van de duivel te spelen en te reageren op jouw uitspraak dat het niet uitmaakt hoe lang iemand trouw is geweest, kunnen ze eenvoudigweg Matt 20:1-16 citeren, waar Jezus betaalt... Lees verder "

Koninkrijk Kerry

Bedankt, ik wil binnenkort graag een bijeenkomst bijwonen

Noordelijke blootstelling

Beste KingdomofKerry,
Je zult niet teleurgesteld worden in de Zoom Bijbelstudiefamilie! Ik moedig je aan om mee te doen!

Koninkrijk Kerry

Bedankt, ik heb afgelopen zondag geprobeerd mee te doen, maar de Zoom-ID en het wachtwoord werden helaas niet herkend!

Koninkrijk Kerry

Dank je!

Koninkrijk Kerry

Vanochtend heb ik ingelogd op de lokale JW Cong Zoom-vergadering. Tegen het einde van de openbare lezing vergeleek de spreker de Covid vx met het loskoopoffer van Jezus, waarbij hij stelde dat ‘anti vxers’ net als degenen zijn die geen vertrouwen stellen in het loskoopoffer van Jezus. Ik was behoorlijk geschokt en logde meteen uit! Dat lijkt mij godslastering, maar misschien overdrijf ik?!
Ik vraag me af of dat in het gespreksschema had gestaan ​​of dat de spreker eenvoudigweg zijn eigen persoonlijke mening gaf?

Koninkrijk Kerry

Helaas weet ik de titel niet, ik heb het vanavond aan mijn vader gevraagd, hij is ouderling in die gemeente, maar was vanochtend niet bij die bijeenkomst. Hij denkt dat het niet in de schets stond, maar slechts de mening van iemand anders. Hij geeft toe dat er te veel door mensen gemaakte regels en persoonlijke meningen rondzweven... Mijn ouders hebben de vx ook niet aangenomen.

Noordelijke blootstelling

Een beetje speurwerk kan nodig zijn om te bepalen of dit het “officiële” standpunt van de Gov Bod is. Als dat zo is, weet ik zeker dat Meleti er een video-expo over zal doen. Het is zeer zeker godslasterlijk, en het is goed dat u onderscheidingsvermogen heeft. Benieuwd of anderen in de cong gealarmeerd waren door de verklaring?

Noordelijke blootstelling

Nou ja, ik zou zeggen dat dit een nogal schokkende uitspraak is, en of het een persoonlijke mening is, of afkomstig is van de Society? Hoe dan ook volledig buiten karakter, en verkeerd om te zeggen. Ik denk helemaal niet dat je overdrijft. De vraag is...is dat het standpunt van de Vereniging, of slechts een bedrieglijke verklaring van een bevooroordeelde spreker?

PimaLurker

Ik denk op zijn minst niet dat de .Org zoiets bots in een schets zou zetten. Ik zou zeggen dat ze meer op verplichte maatregelen leunen als er iets medisch aan de hand is. Volgens de .Org was 99% van de Bethelieten gevaccineerd, dus ik zou niet geschokt zijn als de schets een subtiele vertekening bevatte en de spreker ermee doorging. Op de Pioneer School hoorde ik een soortgelijke “uitleg” over bloed van een opziener: “God bepaalde dat bloed leven is, alleen als levengever heeft hij er recht op. In plaats van te vertrouwen op het offer van Jezus om ons leven te schenken, is bloedtransfusie zoals wij zeggen... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Als je de zoom-app al op je apparaat hebt geïnstalleerd, en je profiel en wachtwoord op hun plaats hebt staan, door simpelweg naar de Beroean-site te gaan en op de gewenste vergadering te klikken, zou deze automatisch moeten worden geladen...nou, zo werkt het op de mijne . *Het laden duurt soms lang... meestal enkele minuten... soms 20 minuten... afhankelijk van uw internetsnelheid.

PimaLurker

Toen ik onlangs de uitkijktoren 'Vertrouw op Jehovah, zoals Simson deed' las, kreeg ik het gevoel dat ik naar iemand keek die voor centen naar Gods bron schrapte. Jehovah scheurde een bron open waar Simson uit kon drinken, omdat hij op God vertrouwde. Iemand op de kunstafdeling heeft de moeite genomen om deze scherpe illustratie van Gods lente te maken, maar toch zijn de publicaties, zalen en GB er bovenop geplakt. Samson haalde zijn kracht uit het kijken naar de GB-updates en het lezen van het ELF-boek. Ze identificeren Delilah als waarschijnlijk een Israëliet, iemand van Gods volk die is omgekocht om een ​​van Gods dienstknechten te verraden. Simson vertrouwde erop... Lees verder "

684
PimaLurker

Er is deze week een vergadering, dus woensdag is er geen vergadering. Ik zal bidden dat ik tegen zeven uur een manier kan vinden om aanwezig te zijn.

PimaLurker

Ik ben stom dat de tijd 7 was voor Australië, niet voor mijn regio. Hoewel ik er eerlijk gezegd in zou slagen om op dat tijdstip op te staan, zou iedereen slapen. Dus misschien kan ik er een zegen uit halen.

Noordelijke blootstelling

Hallo PimaLurker Weet gewoon dat het extreem moeilijk is om mensen weg te krijgen van de Org. omdat zij bovenal naar feiten en logica naar de Society zullen luisteren; en zelfs de Bijbel. Je hebt extreem geduld nodig. Het duurde bijna dertig jaar voordat mijn vrouw eindelijk wakker werd, en anderen in mijn familie willen niet eens nadenken over een leven buiten de Org. God kent je hart en je motieven zijn goed. Gebruik dus discretie en zelfbehoud, en probeer niet ontmoedigd te raken als de dingen niet zo snel gaan als je had gehoopt. Deelnemen aan de Zoom-vergaderingen wanneer je kunt, zou een aanmoediging moeten zijn... Lees verder "

PimaLurker

Bedankt, voor mij was het het besef dat .org niet alleen een uitlaatklep voor mijn geloof was. Je hebt waarschijnlijk eerder een analogie als deze gehoord: “Net als de Titanic is Babylon een zinkend schip. Het heeft luxe, maar het zal zeker zinken. De Organisatie is een reddingsvlot, het mist misschien bepaalde luxe, maar het is het enige wat jou in leven houdt. Alles wat de afvalligen hebben gedaan, zinkt.” Nu, op een punt in mijn leven, besef ik dat dit “reddingsvlot” aan het zinken is en dat Christus degene is die mij helpt langzaam over dit water te lopen. Zelfs voor de apostel Petrus was dit beangstigend... Lees verder "

Laatst gewijzigd 5 maanden geleden door PimaLurker
Noordelijke blootstelling

Zo goed verwoord! Ik ben het er ook mee eens dat de meeste mensen een model in gedachten hebben. Ik beschouw mezelf als een “gedeeltelijke trinitariër” omdat ik zie dat het nuttig kan zijn bij het uitleggen van God, Christus en de Heilige Geest (in sommige opzichten), en veel radiobijbelleraren die ik respecteer, gebruiken dat model. JW's zijn getraind om de term zo te haten dat ze niet eens beseffen dat het enige waarde heeft als model, en ik heb gemerkt dat sommige voormalige JW's een verkeerd standpunt over Christus hebben. Hij behoort tot de klasse van God en is in wezen gelijk aan de Vader. Ik niet noodzakelijkerwijs... Lees verder "

Noordelijke blootstelling

Nog een stukje overdenken… Ef. 4:14 ‘door verschillende winden van leer heen en weer geslingerd’… Er zijn letterlijk duizenden christelijke ‘splintergroepen’ die elk denken iets speciaals te weten. Veel van deze groepen lijken bevolkt te zijn met ‘fijne broeders en zusters’. 'Maar net als bij de JW-org is er vaak een verborgen agenda, of een tekortkoming die pas later duidelijk wordt. Wees voorzichtig met het reddingsvlot dat u kiest... er kunnen gaten in zitten die pas zichtbaar zijn als u in diep water komt. Zet de Bijbel altijd op de eerste plaats. Hoewel je het misschien niet met elk onderwerp helemaal eens bent, beschouw ik dit als Beroean Pickets... Lees verder "

PimaLurker

Als ik het over religie heb, denk ik terug aan Tarwe en Onkruid. Je weet het pas als het tijd is om te oogsten. Toch beweert de organisatie te ‘weten’ dat hun Kerk op de een of andere manier de ‘Tarwe’ vóór de oogst is. Ik denk niet dat we zomaar kunnen bepalen wie tarwe-achtige christenen zijn, gebaseerd op de denominatie waartoe iemand behoort. Tegelijkertijd heb ik niet echt het gevoel dat ik mezelf aan de organisatie kan blijven geven en toch aan God kan geven wat ik nodig heb. Nogmaals, het is als onkruid, het zuigt de energie uit alles eromheen. Dat is wat voor mij zo deprimerend is, namelijk... Lees verder "

Screenshot_20231120_131433
Noordelijke blootstelling

Tarwe en onkruid is een goede analogie, en je hebt gelijk als je zegt dat een kerkgenootschap niemand kan redden. Helaas geloven de JW's van wel. Zoals Meleti zei: u bevindt zich in een moeilijke situatie met uw gezin, maar u kunt een baken zijn van de Bijbelse waarheid en rede, maar zij zien het misschien niet zo, en zelfs als ze dat wel doen, kan het voor u heel lang duren om eventuele resultaten te zien. Het zal veel discretie en geduld vergen, dus zorg er voor uw eigen welzijn voor dat u niet te hard pusht, zodat uw relatie onder druk komt te staan. Het is essentieel om... Lees verder "

Meleti Vivlon

Artikelen door Meleti Vivlon.