ਮੱਤੀ 24, ਭਾਗ 10 ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ

by | 1 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2020 | ਮੈਥਿ 24 XNUMX ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ | 29 ਟਿੱਪਣੀ

ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ. ਇਹ ਮੱਤੀ 10 ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਫਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 24 ਹੈ.

ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਇਕ ਚੀਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ; ਰਾਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ?

ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਵੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਈਸਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 66 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਈਸਾਈ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਰੋਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਥੇ ਰੱਖੋ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾੜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਮਨ ਆਪਣੀ ਟੋਰਟੂਗਾ shਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਖੜੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਬਚਣਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ.

ਸਵੇਰੇ, ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ. ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੋਮਨ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਜੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ! ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਮਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਨ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ ਮਸੀਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ. ਫਿਰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ.

“ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ, 'ਦੇਖੋ! ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, 'ਜਾਂ' ਉਥੇ ਹੈ! ' ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਕ੍ਰਿਸਟ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਦੇਖੋ! ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, 'ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੋ; ‘ਦੇਖੋ! ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, 'ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ” (ਮੱਤੀ 24: 23-27 ਨਿ World ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ)

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੁਪਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ!” ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ.

“ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।” (ਮਾtਂਟ 24: 23-27 NWT)

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਜ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੂਫਾਨ ਸੀ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ - ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ - ਆਓ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ - ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾਂਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ, "ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਚਮਕਦੀ ਹੈ. ” ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚੋਗੇ, “ਕੀ ਮੂਰਖ ਹੈ. ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਾਂ? ”

ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ. ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਨਲਟਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ; ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ. ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ.

ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਰੋਮਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ “ਮੌਜੂਦਗੀ” ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੈ. ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ parousia ਅਤੇ ਮੱਤੀ 24 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਆਇਆ (ਯੂਨਾਨ, ਐਲੇਸਿਸ) ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਯੂਨਾਨ, parousia) ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ; ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ.

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 1914 ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ. ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ.

“ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ - ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ, ਇੱਕ ਚੀਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਫ਼-ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ... "(1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4: 13-17 ਯੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ)

ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜੀ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ. (ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਨੰਦ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਤਬਦੀਲੀ" ਕਹਿਣਗੇ.)

ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗੇਗੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਬਿਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਵਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ” (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:51, 52 NWT)

ਹੁਣ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 70 ਸਾ.ਯੁ. ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 1914 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 1919 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1919 ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 70 ਈਸਵੀ ਜਾਂ 1914 ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਪ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, - ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਵਰਗਾ — ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ sayੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.

ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ:

“ਹੁਣ ਆਉਣ ਬਾਰੇ [parousia - ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ “ਮੌਜੂਦਗੀ” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ - ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ - ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ” (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2: 1-5 ਬੀਐਸਬੀ)

ਆਇਤ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ:

“ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੁਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ [parousia - "ਮੌਜੂਦਗੀ"]."

“ਆਉਣ [parousia - ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਮੌਜੂਦਗੀ” ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਸੀ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੁਲੇਖਾ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ. ” (2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 2: 7-12 ਬੀਐਸਬੀ)

ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਧਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ doingੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਜਾਂ ਕੀ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਤਿਆਗੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਜਾਅਲੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭੇਸ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, “ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ” ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 24: 29-31 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੂਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ” (ਮੱਤੀ 24: 29-31 NWT)

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬੀਤਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਗਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ. ਤਾਂ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ…” ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ 66 ਸਾ.ਯੁ. ਵਿਚ ਆਈ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ'veਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਉਂਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਧਰਤੀ ਜੋ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ.

ਦਰਅਸਲ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱ. ਤੋਂ ਸੀ। ” (2 ਪਤਰਸ 3: 4)

ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੀ 24: 29-31 ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ" ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਟਰਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ.

(ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ "ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਵਾਜ਼" ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ.)

ਅਸੀਂ 29 ਵੇਂ ਆਇਤ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ:

“ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।" (ਮੱਤੀ 24:29 ਡਰਬੀ ਅਨੁਵਾਦ)

ਰੱਬ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.
ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.
(ਯਸਾਯਾਹ 13: 10)

ਕੀ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਹੀ ਰੂਪਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਆਓ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ fitsੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੱਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਤਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ; ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੀਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। ” (ਮੱਤੀ 24:30 ਦਰਬੀ)

ਯਸਾਯਾਹ 19: 1 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਮਿਸਰ ਦਾ ਭਾਰ. ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਗਿਆ. ” (ਡਰਬੀ)

ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪਕ ਕਿਸੇ ਵਿਜੇਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ” ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ “ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ” ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਿਯਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਰੋਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀ?

ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 24:30 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੋਂਗੇ।” (ਮੱਤੀ 26:64 ਬੀਐਸਬੀ)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ..." ਪਰ "ਹੁਣ ਤੋਂ". ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ 70 ਸਾ.ਯੁ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ coveredੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਸਨ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਤੱਤ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ?

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ:

“ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ [ਦੂਸਰੇ] ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ।” (ਮੱਤੀ 24:31 ਦਰਬੀ)

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 98 ਆਇਤ 31 ਦੇ ਰੂਪਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱ verseਣ ਲਈ ਆਇਤ 31 ਵਿਚ ਬਿਗੁਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਕ ਅੱਗੇ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਤੀ 24: 29-31 ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ-ਪੂਰਵਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ.

ਚਲੋ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ.

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ 21 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ. 9 ਵੇਂ ਆਇਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ:

“ਤਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।” (ਮੱਤੀ 24: 9)

ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਕ ਸੀ. ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਭਾਗ 8 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:14 ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਮਾਗੇਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਮ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਮੱਤੀ 24:29 ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਤੀ 24:29 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੂਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ.

“ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਰਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਆਸ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। ” (ਲੂਕਾ 21: 25-27)

ਜੋ 66 70 ਤੋਂ CE from ਸਾ.ਯੁ. ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸੀ। ਲੂਕਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ.

ਮੱਤੀ 24: 3 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ. ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ:

ਭਾਗ 1 ਸੀ: “ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?” ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਭਾਗ was ਇਹ ਸੀ: “ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?”, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿ World ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ”। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” (ਮੱਤੀ 2:21) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ.

ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ. “ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?”

ਜੇ ਮੱਤੀ 24: 29-31 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਹੁਤ ਘੱਟ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, "ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ." ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ.” (ਯੂਹੰਨਾ 16:12) ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਿਆ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?", ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. 15 ਤੋਂ 22 ਵੇਂ ਆਇਤ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ. ਫਿਰ 23 ਤੋਂ 28 ਵਿਚ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ. ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਾਨਣ ਮੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਲਟ ਹੋਵੇਗਾ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਦੇਖੋ! ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਖ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ... ”ਇਹ ਮੱਤੀ 24:30 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:“… ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ… ”. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਪਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ:

“ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੂਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਗੇ।” (ਮੱਤੀ 24:31 ਬੀਐਸਬੀ)

“ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਚਾਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕਰੇਗਾ।” (ਮਰਕੁਸ 13:27 NWT)

ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ “ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ” ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ fitੁਕਦਾ ਸੀ ਜੋ CE 66 ਸਾ.ਯੁ. ਵਿਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

“ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ [ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ] ਨਹੀਂ ਸੌਂਗੇਗੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵੱਜੇਗੀਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ” (1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:51, 52 NWT)

“… ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਰ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ. ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ. ” (1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 4:16, 17)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.

ਅੱਗੇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਆਇਤ 32 ਤੋਂ 35 ਵਿਚ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ. ਫਿਰ 36 ਤੋਂ 44 ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 40 ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 41 ਦੀਆਂ ਦੋ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਆਇਤ XNUMX ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣ, ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਦੇ ਹੋਏ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ”, ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੀ 24: 29-31 ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉੱਤੇ। ਤਦ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ.

ਹਲਲੇਲੂਜਾ!

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ

ਮੇਲੇਟੀ ਵਿਵਲਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ.

  ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ:

  English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

  ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੰਨੇ

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

  ਵਿਸ਼ੇ

  ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ

  29
  0
  ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x