[Apollos ໄດ້ ນຳ ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ມາສູ່ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍໃນເວລາຕໍ່ມາ. ພຽງແຕ່ຢາກແບ່ງປັນມັນຢູ່ທີ່ນີ້]

(ໂລມ 6: 7). . ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍແລ້ວໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກບາບຂອງລາວ.

ເມື່ອຄົນທີ່ບໍ່ຊອບ ທຳ ກັບມາ, ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດໃນອະດີດຂອງພວກເຂົາບໍ? ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຮິດເລີໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ, ລາວຍັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທີ່ ໜ້າ ຢ້ານທັງ ໝົດ ທີ່ລາວໄດ້ເຮັດບໍ? ຫລືການຕາຍຂອງລາວໄດ້ລຶບລ້າງແຜ່ນດິນໄຫວ? ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຈາກທັດສະນະຂອງລາວ, ມັນຈະບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເວລາທີ່ລາວຟັນຕົວເອງແລະນາງອີວາໃຫ້ລວກແລະເວລາ ທຳ ອິດເມື່ອລາວເປີດຕາຂອງລາວສູ່ຕອນເຊົ້າທີ່ສົດໃສ, ໂລກ ໃໝ່.
ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນໂລມ 6: 7, ຄົນທີ່ຄ້າຍຄືຮິດເລີບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ, ແຕ່ວ່າມັນຈະມີພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ລາວຈະເຮັດເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນ ຕຳ ແໜ່ງ ທາງການຂອງພວກເຮົາ:

ພື້ນຖານ ສໍາລັບການ ການຕັດສິນໃຈ. ໃນການອະທິບາຍສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃນຊ່ວງເວລາຂອງການພິພາກສາ, ການເປີດເຜີຍ 20: 12 ກ່າວວ່າຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວທີ່ຖືກຟື້ນຄືນຈາກຕາຍຈະຖືກ "ຕັດສິນອອກຈາກບັນດາສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນ ໜັງ ສືເລື່ອນຕາມການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາ." ບົນພື້ນຖານຂອງວຽກງານທີ່ໄດ້ເຮັດໃນອະດີດຂອງພວກເຂົາ, ເພາະວ່າກົດລະບຽບທີ່ໂຣມ 6: 7 ກ່າວວ່າ: "ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກບາບຂອງລາວ." (ມັນ -2 ຫນ້າ. ວັນຕັດສິນທີ 138)

17 ຄົນທີ່ຖືກປຸກໃຫ້ຄືນມາຈາກຕາຍໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງພັນປີຂອງພະເຍຊູຈະເຂົ້າໄປໃນເມືອງລີ້ໄພທີ່ລີ້ໄພແລະຢູ່ບ່ອນນັ້ນຈົນກວ່າປະໂລຫິດໃຫຍ່ຈະຕາຍບໍ? ບໍ່, ເພາະວ່າໂດຍການຕາຍພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບ ໃໝ ຍ້ອນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ. (Romans 6: 7; ເຮັບເຣີ 9: 27) ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະໂລຫິດໃຫຍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸຄວາມສົມບູນແບບໄດ້. ຖ້າພວກເຂົາປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການທົດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍຫລັງຈາກສະຫັດສະວັດ, ພຣະເຈົ້າຍັງຈະປະກາດໃຫ້ພວກເຂົາຊອບ ທຳ ດ້ວຍການຄ້ ຳ ປະກັນຊີວິດນິລັນດອນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ແນ່ນອນ, ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກຳ ນົດຂອງພຣະເຈົ້າຈະ ນຳ ເອົາການພິພາກສາແລະການ ທຳ ລາຍມາສູ່ມະນຸດຜູ້ທີ່ບໍ່ຜ່ານການທົດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນຖານະຜູ້ຮັກສາຄວາມຊື່ສັດ. (w95 11 / 15 p. 19 par. 17 ຢູ່ໃນ "ເມືອງຂອງບ່ອນລີ້ໄພ" ແລະດໍາລົງຊີວິດ!)

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການອ່ານສະພາບການຂອງ Romans 6 ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ບໍ?

(ໂລມ 6: 1-11) 6 ຜົນສະທ້ອນ, ພວກເຮົາຈະເວົ້າຫຍັງ? ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດບາບຕໍ່ໄປ, ຄວາມກະລຸນາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຄວນຈະມີຢູ່ບໍ? 2 ສິ່ງນັ້ນຈະບໍ່ເກີດຂື້ນເລີຍ! ເມື່ອເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຕາຍໄປໂດຍອ້າງອີງໃສ່ບາບ, ພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປໃນຊີວິດອີກຕໍ່ໄປບໍ? 3 ຫລືພວກທ່ານບໍ່ຮູ້ບໍວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາໃນຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ? 4 ດ້ວຍເຫດນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖືກຝັງໄວ້ກັບພຣະອົງໂດຍການຮັບບັບຕິສະມາຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອວ່າ, ດັ່ງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍດ້ວຍລັດສະ ໝີ ພາບຂອງພຣະບິດາ, ພວກເຮົາຄວນຈະເດີນໄປໃນຊີວິດ ໃໝ່. 5 ເພາະວ່າຖ້າພວກເຮົາໄດ້ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັນກັບຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວກັນໃນການຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ; 6 ເພາະວ່າພວກເຮົາຮູ້ວ່າບຸກຄະລິກເກົ່າຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ກັບ [ລາວ], ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍທີ່ຜິດບາບຂອງພວກເຮົາອ່ອນແອລົງ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນສືບຕໍ່ເປັນທາດຂອງບາບອີກຕໍ່ໄປ. 7 ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກບາບ [ຂອງລາວ]. 8 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ຕາຍກັບພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ກັບພຣະອົງຄືກັນ. 9 ເພາະພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະຄຣິດ, ຕອນນີ້ເພິ່ນໄດ້ຖືກຟື້ນຄືນຈາກຕາຍແລ້ວ, ຈະບໍ່ຕາຍອີກຕໍ່ໄປ; ຄວາມຕາຍແມ່ນເຈົ້ານາຍອີກຕໍ່ໄປ. 10 ເພາະວ່າ [ຄວາມຕາຍ] ທີ່ລາວຕາຍ, ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໂດຍອ້າງເຖິງບາບ ໜຶ່ງ ຄັ້ງ; ແຕ່ວ່າ [ຊີວິດ] ທີ່ລາວມີຊີວິດຢູ່, ລາວອາໄສຢູ່ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ພຣະເຈົ້າ. 11 ເຊັ່ນດຽວກັນທ່ານ: ຄິດວ່າຕົວທ່ານເອງຈະຕາຍແທ້ໆໂດຍອ້າງອີງເຖິງບາບແຕ່ມີຊີວິດທີ່ອ້າງອີງເຖິງພຣະເຈົ້າໂດຍພຣະເຢຊູຄຣິດ.

ນີ້ແມ່ນການກ່າວເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ.
Romans 6:23 ກ່າວວ່າ "ຄ່າແຮງງານບາບຈ່າຍແມ່ນການເສຍຊີວິດ". ນີ້ ໝາຍ ເຖິງການລົງໂທດ ສຳ ລັບບາບ, ບໍ່ແມ່ນການປົດປ່ອຍ. 'ການຖືກຕັດສິນຄະດີ' ແມ່ນຖືກ ກຳ ນົດວ່າ 'ການ ຊຳ ລະ ໜີ້ ສິນ, ຫຼືການປົດປ່ອຍຈາກ ໜ້າ ທີ່, ຫຼືການເກັບຄ່າ ທຳ ນຽມ; ພ້ອມທັງປະກາດວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ.” ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດແລະຖືກຕັດສິນລົງໂທດເປັນຜົນ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຮັບການຕັດສິນໂທດ. ເມື່ອນັກໂທດຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກຄຸກ, ພວກເຮົາເວົ້າວ່າລາວໄດ້ຈ່າຍ ໜີ້ ຂອງລາວ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າລາວຖືກປ່ອຍຕົວ. ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຕັດສິນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຄຸກຫລືບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂວານຂອງຜູ້ປະຫານຊີວິດ.
ເຮົາມາເບິ່ງທາງອື່ນອີກ. ໃນເວລາທີ່ເປໂຕໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດ Dorcas, ນາງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຊີວິດໂດຍໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກບາບທັງຫມົດທີ່ຜ່ານມາບໍ? ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເປັນຫຍັງນາງຈຶ່ງຖືກ ນຳ ກັບມາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ? ຖ້າທ່ານຖືກປ່ອຍຕົວ, ໜີ້ ສິນຂອງທ່ານກໍ່ຈະຖືກລົບລ້າງ. ຄວາມຕາຍບໍ່ມີ ອຳ ນາດປົກຄອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມຂອງ Romans ບົດທີ 6.
ໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງໂລມ 6:23 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 'ຂອງປະທານທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ'. ການປ່ອຍຕົວບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສົມຄວນ. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນຂອງຂວັນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ; ຄວາມເມດຕາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຄວນ. (Mt. 18: 23-35)
ເອກະສານອ້າງອີງຂ້າມໃນ NWT ຕໍ່ໂລມ 6: 7 ຕິດຕາມ. ພວກເຂົາສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນບໍ?

(ເອຊາອີ 40: 2) “ ເວົ້າເຖິງໃຈກາງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມແລະຮຽກຮ້ອງຫານາງວ່າການບໍລິການດ້ານການທະຫານຂອງນາງໄດ້ ສຳ ເລັດແລ້ວ, ຄວາມຜິດພາດຂອງນາງໄດ້ຖືກຈ່າຍໄປແລ້ວ. ເພາະວ່າຈາກ ກຳ ມືຂອງພະເຢໂຫວານາງໄດ້ຮັບ ຈຳ ນວນທັງ ໝົດ ສຳ ລັບບາບທັງ ໝົດ ຂອງນາງ.”

ນີ້ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງຂ້າມທີ່ຖືກຕ້ອງເພາະວ່ານີ້ແມ່ນການ ທຳ ນາຍທີ່ມີມາລະຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນມັນຈຶ່ງສົມຄວນກັບ Romans 6 ໃນນັ້ນມັນສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມຕາຍທາງວິນຍານຫລືການປຽບທຽບ.

(ລູກາ 23: 41) ແລະພວກເຮົາ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ໂດຍທ່ຽງ ທຳ, ເພາະພວກເຮົາໄດ້ຮັບຢ່າງເຕັມທີ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ; ແຕ່ວ່າ [ຊາຍຄົນນີ້] ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ.”

ຂໍ້ພຣະ ຄຳ ພີນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງທາງຮ່າງກາຍແລະດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບໂລມ 6: 7 ຫລືສະພາບການຂອງມັນ. ມັນຈະຖືກວາງໄວ້ດີກວ່າເປັນຂໍ້ອ້າງອີງທີ່ອ້າງອີງເຖິງໂລມ 6: 23 ກ.

(ກິດຈະການ 13: 39) ແລະວ່າຈາກທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປະກາດວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດໂດຍກົດ ໝາຍ ຂອງໂມເຊ, ທຸກໆຄົນທີ່ເຊື່ອຖືຈະຖືກປະກາດວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດໂດຍທາງກົດ ໝາຍ ນີ້.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ອ້າງອີງຂ້າມທີ່ຖືກຕ້ອງຍ້ອນວ່າມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕາຍທາງວິນຍານຫລືການປຽບທຽບ.

ໂດຍຄວາມເຊື່ອ, ຄົນຊອບ ທຳ, ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກບາບຂອງພວກເຂົາເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ເສຍຊີວິດຄວາມຕາຍທີ່ໂຣມບົດທີ 6 ໝາຍ ເຖິງ - ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕາຍແທ້ໆ, ແຕ່ຄວາມຕາຍຕໍ່ວິຖີຊີວິດເກົ່າແລະບາບ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນຊີວິດທີ່ດີກວ່າ, ໜຶ່ງ ຕໍ່ຊີວິດ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຕາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາທີ່ໃຫ້ພວກເຂົາພົ້ນຈາກບາບ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນບໍ່ຊອບ ທຳ ທີ່ຍັງຕາຍ. ບໍ່ແມ່ນ, ມັນແມ່ນຄວາມຕາຍທາງວິນຍານຂອງພວກເຂົາໄປສູ່ແນວທາງເດີມແລະການຍອມຮັບເອົາພະເຢໂຫວາໃນຖານະຜູ້ປົກຄອງແລະການຮັບຮູ້ວ່າລູກຊາຍຂອງພະອົງເປັນຜູ້ໄຖ່ຂອງພວກເຂົາ.
ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະອ້າງວ່າ Rom. 6: 7 ນຳ ໃຊ້, ຕໍ່ການຂະຫຍາຍໄປສູ່ການຕາຍຕົວຈິງ; ວ່າຜູ້ຊາຍຄືຮິດເລີ - ຖ້າລາວຄວນກັບມາ - ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງກັບໃຈຈາກບາບທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ວ່າມັນຈະຊົ່ວຮ້າຍປານໃດ. ພວກເຂົາຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດຫຼັງຈາກການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນປະກົດວ່າການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທາງພຣະ ຄຳ ພີເທົ່ານັ້ນ ສຳ ລັບ ຄຳ ສອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຂໍ້ນີ້ໃນໂລມ. ຍ້ອນວ່າມັນເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງການເສຍຊີວິດທີ່ຄຣິສຕຽນປະສົບໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາປະຕິເສດວິທີການ ດຳ ລົງຊີວິດທີ່ຜິດບາບຂອງພວກເຂົາ, ຄົນ ໜຶ່ງ ຕ້ອງຖາມວ່າ, ຄຳ ພີໄບເບິນໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການ ນຳ ໃຊ້ມັດທະຍົມຕອນທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່ໃສ?

Meleti Vivlon

ບົດຂຽນໂດຍ Meleti Vivlon.
    2
    0
    ຢາກຮັກຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ.x
    ()
    x