Christelijke doop, in wiens naam? Volgens de organisatie - deel 3

Een kwestie die moet worden onderzocht In het licht van de conclusie die is bereikt in deel één en twee van deze serie, namelijk dat de bewoording van Mattheüs 28:19 moet worden hersteld tot "hen dopen in mijn naam", zullen we nu de christelijke doop onderzoeken in de context van de Wachttoren ...

Christelijke doop, in wiens naam? Deel 2

In het eerste deel van deze serie hebben we het schriftuurlijke bewijsmateriaal over deze vraag onderzocht. Het is ook belangrijk om het historische bewijs in overweging te nemen. Historisch bewijs Laten we nu even de tijd nemen om het bewijs van vroege historici te onderzoeken, voornamelijk christelijke schrijvers ...

Christelijke doop, in wiens naam? Deel 1

"... de doop (niet het wegdoen van de vuiligheid van het vlees, maar het verzoek aan God om een ​​goed geweten) door de opstanding van Jezus Christus." (1 Petrus 3:21) Inleiding Dit lijkt misschien een ongebruikelijke vraag, maar de doop is een essentieel onderdeel van een ...

Het bevel om te dopen en te onderwijzen

[dit artikel wordt bijgedragen door Alex Rover] Het bevel van Jezus was eenvoudig: ga daarom en maak discipelen van alle naties, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen alles te volgen wat ik geboden heb u; en zie, ik ben ...

WT Study: Parents Shepherd Your Children

[Een overzicht van het Wachttoren-artikel van 15 september 2014 op blz. 17] „Gij dient goed te weten hoe uw kudde eruitziet.” - Spr. 27:23 Ik heb dit artikel twee keer gelezen en elke keer voelde ik me onrustig; er zat me iets aan, maar het leek alsof ik niet ...