Ang Trinidad: Ibinigay ng Diyos o Pinagmulan ni Satanas?

https://youtu.be/KHn66Af8C2c Each time I’ve released a video on the Trinity – this will be the fourth one – I get people commenting that I don’t really understand the Trinity doctrine. They are right. I don’t understand it. But here’s the thing: Each time someone has...

Ang Pagkakaroon ng Mga Logo ay Nagpapatunay sa Trinity

https://youtu.be/O_5_OqnnF6M In my last video on the Trinity, we examined the role of Holy Spirit and determined that whatever it actually is, it is not a person, and so could not be the third leg in our three-legged Trinity stool.  I got a lot of staunch defenders of...

Sinusuri ang Trinidad: Bahagi 1, Ano ang itinuturo sa atin ng kasaysayan?

Eric: Hello, ang pangalan ko ay Eric Wilson. Ang video na makikita mo ay naitala nang maraming linggo, ngunit dahil sa sakit, hindi ko ito nakumpleto hanggang ngayon. Ito ang magiging una sa maraming mga video na pinag-aaralan ang doktrina ng Trinidad. Ginagawa ko ang video kay Dr ....