Umfowethu wendawo engisanda kuhlangana naye komunye wemibuthano yethu yobuKristu ungitshele ukuthi uke wathumelelana ama-imeyili noRaymond Franz ngaphambi kokuba ashone ngo-2010. Ngambuza ukuthi angaba nomusa kangaka yini ukuze angihlanganyele nawo futhi angivumele ngiwabelane nawo wonke umuntu kwakho. Lona nguyena owathumela kuqala. I-imeyili yakhe yokuqala wayeyibhalela info@commentarypress.com ikheli, ayengaqinisekanga ukuthi ulayini ngqo kuRaymond noma cha.

Nginamathise umzimba we-imeyili kaKevin elandelwa ukuphendula kukaRaymond. Ngithathe inkululeko yokuguqula kabusha ukuze ifundeke futhi ngilungise amaphutha ambalwa esipelingi, kepha ngaphandle kwalokhu, umbhalo awukhanyisiwe.

Umfowenu kuKristu,

UMeleti Vivlon

I-imeyili yokuqala:

Ngifunde incwadi yeCrisis futhi manje ngifunda incwadi yeNkululeko futhi manje sengibonga uNkulunkulu ukuthi nginazo. Ngishiye i-org ku-1975 ngineminyaka engu-19 ubudala kepha abazali bami manje abangama-86 no-87 basazinikele. Babuyise nodadewethu ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-30 engasebenzi. Uyabona angizange ngibhapathizwe ngakho-ke basangiphatha ngendlela efanayo. Ngingathanda ukubhalela uRaymond Franz uma kuyindlela ethile yokumbonga ngejoka lecala elisuswe kimi. Iminyaka engama-30 yokuthi "kungani ungathathi uhlangothi?". Nginomuzwa wokuthi kufanele ngibonge nje uMnu Franz ukuthi sengikwazi ukubonga uNkulunkulu noJesu ngenkululeko yami entsha engiyitholile.

Ozithobayo, Kevin

Impendulo kaRaymond

Kusuka: Cindezela umbono [mailto: info@commentarypress.com]
Kuthunyelwe: NgoLwesihlanu, Meyi 13, 2005 4: 44 PM
Ku: E-Eastown
Isihloko:

Othandekayo Kevin,

Ngiwutholile umyalezo wakho futhi ngiyabonga ngawo. Ngiyajabula ukuthi uthole izincwadi zosizo oluthile kuwe.

Kusukela ngoMeyi 8, ngineminyaka engu-83 kanti ngonyaka ka-2000, ngaphathwa yilokho okwatholakala ukuthi nginesifo sohlangothi esilinganiselwe. Akukho ukukhubazeka okwavela, kepha kwangishiya ngikhathele futhi nginezinga elinciphile lamandla. Ngakho-ke, angikwazi ukuhambisana nezincwadi ngendlela engingathanda ngayo.  Inhlekelele Yonembeza manje ngezilimi eziyi-13, okuletha ukulethwa okuningi. Impilo yomkami nayo ibhekane nezinkinga ezinkulu, ezidinga ukunikezwa isikhathi kulokho. UCynthia waba nenqubo yokubopha inhliziyo yenhliziyo okwembula ukuvinjelwa okuyisithupha enhliziyweni yakhe. Odokotela babefuna ukwenza i-bypass operation kodwa wakhetha ukungakwenzi lokho. NgoSeptemba 10, ngahlinzwa emthanjeni wami wesobunxele we-carotid (omunye wemithambo eyinhloko ehambisa igazi ebuchosheni). Kwathatha ihora nesigamu, futhi ngangazi ngesikhathi ngihlinzwa ngoba kwakusetshenziswa umjovo wokubulala izinzwa wendawo kuphela. Udokotela ohlinzayo wenza ukusikeka okungu-5-intshi entanyeni wabe esevula umthambo futhi wakhipha ukuvimba okukuwo. Umthambo wami ongakwesokudla we-carotid wavinjelwa ngokuphelele wabangela unhlangothi ngonyaka ka-2000 ngakho-ke kwakubalulekile ukugcina ingakwesobunxele ivulekile futhi ingenakuvinjelwa. Kwakudingeka ngichithe ubusuku obubodwa esibhedlela, engangibonga ngakho. Manje ngithole ukuhlolwa kwe-nodule ku-gland yami ye-thyroid ukuthola ukuthi ayinayo yini noma ayibi, futhi imiphumela ibonisa ukuthi okwamanje akuyona inkinga. Ukusetshenziswa okuthandwayo kwegama elithi “iminyaka yegolide” ngokuqinisekile akuchazi ukuthi ukuguga kuletha ini ngempela, kodwa umShumayeli isahluko 12 unikeza isithombe esingokoqobo.

Abaningi ababhalayo bazwakalise ukuqaphela ukuthi intukuthelo nentukuthelo kususa ukwethembeka kunoma yiziphi izingxoxo zoFakazi. Ngeshwa, ingxenye enkulu yezincwadi nezinto ezibhalwe yimithombo ye- "ex-JW" ngaleyo ndaba cishe iphikise ngokuphelele. Indoda yaseNgilandi isanda kubhala:

Njengamanje nginguFakazi “okhuthele” waseNgilandi, futhi bengifuna nje ukusho ukuthi ngikhululeke kanjani ngokufunda izincwadi zakho (Inhlekelele Yonembeza futhi Ukufuna Inkululeko YamaKristu). Kumele ngivume, ukuzifunda kwakungeyona into ebengiyilindele. Oxhumana naye kuphela nge-ex-JWs kube ngokusebenzisa ukuphequlula inetha, futhi uma ngikhuluma iqiniso, okuningi okubhaliwe akukufanele kakhulu ukucatshangelwa. Iningi lamasayithi liphuphuthekiswe ngokuphelele ukufutheka kangangokuba neqiniso abalinikezayo liyamuncwa futhi alinambithiseki.

Ngiyazwelana nokulungiswa obhekene nakho nabanye. Umuntu utshala imali enkulu maqondana nobudlelwano futhi ukulahleka okubukeka kungenakugwenywa kokuningi kwalokhu kubuhlungu. Njengoba ubona ngokusobala, ukumane uhoxe ohlelweni olutholile lunamaphutha amabi akusilo ikhambi kukodwa. Yilokho umuntu akwenzayo ngemuva kwalokho okunquma ukuthi kube nenqubekela phambili nenzuzo noma cha. Kuyiqiniso futhi ukuthi noma iluphi ushintsho — ngisho noma lungumbono owodwa kuphela — aludingi nje kuphela isikhathi kodwa futhi nokulungiswa kwengqondo nengokomzwelo. Ukushesha ngokusobala akucebisi ngoba imvamisa kuholela ezinkingeni ezintsha noma emaphutheni amasha. Kuhlala kunesidingo sokubonisa ukubekezela, ukuthembela osizweni nasekuqondisweni nguNkulunkulu. - IzAga 19: 2.

Nokho, kubonakala sengathi singafunda okuningi kokuhlangenwe nakho kokuphila “okungathandeki” ngangokunokwenzeka kulabo abajabulisayo — mhlawumbe okungaphezulu kunokubaluleka okuhlala njalo. Ngenkathi ukwehlukana nenhlangano enkulu nababekade behlanganyela nabo ngokungangabazeki kuveza isilinganiso esithile sesizungu, noma lokho kungaba nezici zako ezizuzisayo. Kungaletha ekhaya kithi kunanini ngaphambili isidingo sokuncika ngokuphelele kuBaba wethu osezulwini; ukuthi kuYe kuphela sinokuphepha kwangempela nokuzethemba kokunakekelwa kwakhe. Akuseyona indaba yokugeleza nomfudlana kepha sekuba namandla wangaphakathi womuntu, atholakala ngokholo, ekukhuleni ukuze angabe esaba ngabantwana kepha abe ngamadoda nabesifazane asebekhulile; ukukhula okutholwe ngokukhula kwethu othandweni lweNdodana kaNkulunkulu kanye nendlela yokuphila abe yisibonelo sayo. (Kwabase-Efesu 4: 13-16)

Angikubheki okuhlangenwe nakho kwami ​​kwangaphambilini njengokulahlekelwa konke, futhi anginomuzwa wokuthi angifundanga lutho kukho. Ngithola induduzo enkulu emazwini kaPawulu kwabaseRoma 8:28 (INew World Translation iguqula incazelo yalo mbhalo ngokufaka igama elithi “okwakhe” enkulumweni ethi “yonke imisebenzi yakhe” kodwa lena akuyona indlela umbhalo wokuqala wesiGreki ifundeka kanjalo). Ngokwezinguqulo eziningana, uPaul uthi:

"Siyazi ukuthi ngokwenza konke okuhle uNkulunkulu wabo usebenzisana nabo bonke labo abamthandayo." - Ukuhunyushwa kwe-Jerusalem Bible.

Hhayi nje “emisebenzini yakhe” kepha “kuzo zonke izinto” noma “kuyo yonke into”, uNkulunkulu uyakwazi ukuguqula noma iziphi izimo — noma zibuhlungu kanjani noma, kwezinye izimo, noma zibuhlungu kangakanani — ukuze kuzuze labo abamthandayo. Ngaleso sikhathi, singakuthola kunzima ukukukholelwa lokhu, kepha uma siphendukela kuye ngokholo oluphelele futhi simvumela ukuba enze njalo, angakwenza futhi lokho kuzobangela umphumela. Angasenza umuntu ongcono ngokuba nokuhlangenwe nakho, asicebise naphezu kosizi esingase sibhekane nalo. Isikhathi sizokhombisa ukuthi kunjalo nokuthi lelo themba lingasinika isibindi sokuqhubeka, sithembele othandweni lwakhe.

Uzothola ukuthi okuningi kwalokho okubizwa ngokuthi “yizinkonzo ze-ex-JW; kaningi bamane nje bashintshanisa izinkolelo zabo zangaphambili bathola lokho okwaziwa ngokuthi “imfundiso yenkolo.” I-Orthodoxy ngokungangabazeki iqukethe isilinganiso sayo sokuthi yini ezwakalayo. Kepha futhi iqukethe izinto ezingumphumela wokumiswa kwegunya lezenkolo, kunenkolelo ebekwe ngokusobala emiBhalweni. Ngokwesibonelo, kunzima ukuthola noma iyiphi incwadi eyizithenjwa engavumi ukuthi imfundiso kaZiqu-zintathu yavela ngemva kweBhayibheli. Nginomuzwa wokuthi inkinga enkulu ngemfundiso kaZiqu-zintathu inkolelo kanye nokwahlulela okujwayelekile okuhambisana nakho. Lokho kimi kungobunye ubufakazi bokuthi isisekelo sakhona siqinile. Ukube beyifundiswe ngokucacile emiBhalweni, besingeke sibe khona isidingo sokuphoqelelwa kwemfundiso ngemfundiso kanye nengcindezi esindayo yokuthobela lokho.

Baningi abantu ababekade bengoFakazi abasesimweni lapho becindezelwa abanye ukuba bavumelane nemibono le eye yamukelwa. Ukugomela kwemibono ethi imithombo yabo isuselwa kulwazi lwesiGreki seBhayibheli kuvame ukwethusa ababengaboFakazi — njengoba nabo babemangazwa yilokho okwakushiwo yinhlangano ye-Watch Tower. Amaphuzu amaningi kakhulu angacaciswa ukube abantu bebevele bafunde umbhalo ofanayo ezinhlotsheni ezahlukahlukene. Bazokwazi ukubona ukuthi lapho kutolikwa khona, ukuhumusha kungubufakazi obukhulu bokungazi kunokufunda. Ngithola ukuthi lokhu kunjalo ngabaningi abamukela imfundiso kaZiqu-zintathu.

UPawulu wagcizelela ukuthi ulwazi lufaneleka kuphela uma luchazwa, futhi luveza, uthando; kuthi ngenkathi ulwazi luvame ukukhukhumeza, uthando luyakha. Ulimi lwesintu, yize luphawuleka kangaka, lilinganiselwe ekuvezeni okuhlobene nomkhakha womuntu. Bekungeke kusetshenziswe ngokwanele ukuchaza ngokuningiliziwe nokugcwala kwezinto zomoya, njengesimo sangempela sikaNkulunkulu, inqubo lapho angazala khona iNdodana, ubuhlobo obubangelwa ukuzala okunjalo, nezinye izindaba ezifanayo. Okungenani, kungadinga ulimi lwezingelosi, uqobo lwabantu bomoya, ukwenza lokhu. Kepha uPawulu uthi, “Uma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Futhi uma nginamandla okuprofetha, futhi ngiqonda zonke izimfihlakalo nolwazi lonke, futhi uma nginokholo lonke, ukuze ngisuse izintaba, kodwa ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. ”- 1 Korinte 8: 1; 13: 1-3.

Lapho ngilalela ihabhu elithile ngemfundiso ethile ethi iveza ngamagama athile izinto ezichazwa yimiBhalo ngamagama ajwayelekile, ukubeka ngokusobala izinto iMibhalo engacacisi kuzo, futhi ngichaze lokho okushiwo yiMibhalo kungachazwanga, ngiyazibuza lukhombisa kangakanani uthando lokhu? Iyiphi inzuzo yothando abacabanga ukuthi ibangelwa yilokhu? Kungaba kanjani yinzuzo efanayo ukuxoxa ngento evezwe ngokungagunci futhi ngokungacacile emiBhalweni futhi ukwaziswa kwayo okungaba nencazelo yangempela nokusizakala empilweni yomuntu? Ngiyesaba kakhulu lokho abaningi abakuzwayo kuthwala ama-echoes weqhubu elinomsindo kanye nensimbi eshaywayo.

Kungikhumbuza isitatimende esitholakala encwadini, Inganekwane Yeqiniso, lapho uprofesa waseyunivesithi uDaniel Taylor abhala khona:

Umgomo oyinhloko wazo zonke izikhungo nokuqanjwa ngokwazo ukuzikhusela. Ukulondolozela ukholo kusemqoka kuhlelo lukaNkulunkulu lomlando wesintu; ukugcina izikhungo ezithile zenkolo akunjalo. Ungalindeli ukuthi labo abagijimisa izikhungo bawunaka umehluko. UNkulunkulu akadingi muntu othize, isonto, ihlelo, isivumokholo noma inhlangano ukufeza injongo yakhe. Uzosebenzisa labo, kukho konke ukwahlukahlukana kwabo, abakulungele ukusetshenziswa, kodwa uzozishiyela labo abasebenzela izinhloso zabo.

Noma kunjalo, ukubuza lezi zikhungo kuyafana, kwabaningi, ngokuhlasela uNkulunkulu — into engeke ibekezelelwe. Kuthiwa bavikela uNkulunkulu. . . Empeleni, bayazivikela, umbono wabo ngezwe, kanye nomuzwa wabo wokuphepha. Isikhungo senkolo sibanikeze incazelo, umuzwa wenjongo, futhi, kwezinye izimo, nemisebenzi. Noma ngubani obhekwa njengosongo kulezi zinto usongo impela.

Lokhu kusongelwa kuvame ukuhlangatshezwa, noma kucindezelwe nangaphambi kokuba kuvele, ngamandla…. Izikhungo ziveza amandla azo ngokusobala ngokuchaza amagama, ukuhumusha kanye nokuphoqelela imithetho ye-subculture.

Njengoba sesikubonile iqiniso lokhu enkolweni yoFakazi nasenhlanganweni yayo nasenkolelweni yayo, akufanele sisehluleki ngokubona kude ukuthi iyiqiniso kangakanani emkhakheni wezenkolo omkhulu.

Ngokuphathelene nobudlelwano nobudlelwano, ngiyayibona inkinga abanye ababhekene nayo. Kodwa nginomuzwa wokuthi njengoba isikhathi siqhubeka umuntu angathola abanye abanobudlelwano nokuba nobungane nabo kungaba okunempilo nokwakhayo, kungaba phakathi koFakazi bangaphambili noma kwabanye. Enkambweni yokuphila yansuku zonke umuntu ahlangana nabantu abahlukahlukene futhi esikhathini esithile angathola okungenani abanye abanobudlelwano obunempilo nobakhayo. Sihlangana nabanye ukuze sixoxe ngeBhayibheli futhi yize iqembu lethu lincane impela, sikuthola kwanelisa. Ngokwemvelo, kunenzuzo ethile yokufana kwesizinda, kepha akubonakali sengathi lokhu kufanele kube yinjongo enkulu. Mina ngokwami ​​anginantshisekelo yokuzibandakanya nehlelo elithile. Abanye bazwakalise ukuthi iningi lamahlelo anokufana okuningi kunamaphuzu angavumelani ngawo, aneqiniso elithile kuwo. Kodwa-ke basathanda ukuhlala njengamahlelo ahlukene nokuzibandakanya nanoma yiliphi lawo okungenani kunomphumela ohlukanisayo, ngoba kulindeleke ukuthi umuntu asekele futhi akhonze ukukhula nezimfundiso ezehlukile zehlelo elibandakanyekayo.

Encwadini yakamuva evela eCanada umzalwane ubhala:

Sengiqalile ukufakaza ngokwethukela kubantu abanemibuzo yeBhayibheli noma lapho ngibona kuyisikhathi esifanele sokufakaza. Nginikeza ingxoxo yamahhala ngeBhayibheli, isihloko sayo esiphathelene noJesu noMbuso, izigaba eziyinhloko nokuthi ungalitadisha kanjani ukuze uzizuzele mathupha. Azikho izibopho, akukho sonto, ayikho inkolo, ingxoxo yeBhayibheli nje. Angizihlanganisi neqembu futhi angizizwa nginesidingo sangempela. Anginikeli imibono yami nomaphi lapho imiBhalo ingacacisi noma iyisinqumo sikanembeza. Kodwa-ke, ngibona kunesidingo sokwazisa abantu ukuthi indlela yeBhayibheli ukuphela kwendlela yokuphila nenkululeko, inkululeko yangempela, iza ngokwazi uJesu Kristu. Kwesinye isikhathi ngiye ngizibone ngisho izinto okufanele ziqinisekiswe ukuqonda okulungile, kepha okungenani ngibona sengathi ngiyazazi izisekelo zokusiza umuntu azuze esifundweni somuntu siqu seBhayibheli. Kuthatha isikhathi eside ukuphuma ehlathini, futhi kwesinye isikhathi ngiyazibuza ukuthi kungenzeka yini ukuqedwa ngokuphelele kwethonya le-WT. Lapho bekuyingxenye yempilo yakho yokuba mdala isikhathi eside, usazithola ucabanga a ngendlela ethile bese uqaphela ukuthi yimicabango efundwayo, hhayi ukucatshangwa okunengqondo kwesinye isikhathi. Kunezinto ezithile ofuna ukubambelela kuzo, kepha izinhlelo zabo zingena ngendlela kaningi kunalokho ongathanda ukukukholelwa.  

Ngiyethemba ukuthi izinto zingakuhambela kahle futhi ngikufisela ukuholwa nguNkulunkulu, induduzo namandla njengoba ubhekene nezinkinga zempilo. Uhlalaphi manje?

Ozithobayo,

Ray

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    19
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x