Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova bathi amadoda (njengamanje angu-8) abumba indikimba yawo ebusayo enza ukugcwaliseka kwalokho akubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngayo kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane nje kuyindlela yokuhumusha eyokuzenzela wena? Uma le eyokugcina, khona-ke iyini noma ngubani inceku ethembekileyo neqondayo, kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

UDaniel ne-1,290 nezinsuku ze-1,335

Ukufundwa kweBhayibheli kwaleli sonto kuhlanganisa izahluko zikaDaniel 10 kuya ku-12. Amavesi okugcina esahluko 12 aqukethe amanye amavesi aqondisayo emiBhalweni. Ukuhlela lesi sigameko, uDaniel usanda kuqeda isiprofetho esibanzi samakhosi aseNyakatho nawaseNingizimu. Amavesi wokugcina ...

Uvuko Lokuqala Lenzeka Nini?

Luyini uvuko lokuqala? Embhalweni, uvuko lokuqala lubhekisela ovukweni lokuphila kwasezulwini nokungafi kwabalandeli bakaJesu abagcotshiweyo. Sikholwa ukuthi lo ngumhlambi omncane akhuluma ngawo kuLuka 12: 32. Sikholelwa ukuthi inombolo yabo ...