Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 12: Inceku Ethembekileko Neqondayo

OFakazi BakaJehova baphikisa ngokuthi la madoda (njengamanje angu-8) akha indikimba yabo ebusayo akha ukugcwaliseka kwalokho abakubheka njengesiprofetho senceku ethembekileyo neqondayo okukhulunywa ngaso kuMathewu 24: 45-47. Ingabe lokhu kunembile noma kumane kuyincazelo yokuzenzela okuthile? Uma eyokugcina, pho ngubani noma ngubani oyinceku ethembekileyo neqondayo, futhi kuthiwani ngezinye izigqila ezintathu uJesu abhekisela kuzo ekulandiseni okufanayo kukaLuka?

Le vidiyo izozama ukuphendula yonke le mibuzo isebenzisa imiqondo engokomBhalo nokucabanga kwayo.

Vumela Lowo Ofundayo asebenzise Ukuqonda - AboFakazi Ababili

Kubonakala kukhula ukuthi ukushicilelwa kuncike kusikhundla sefayela futhi ukungafundi umongo weBhayibheli nganoma iyiphi ukutolika okusha. Umbuzo wesibili othi “Umbuzo Ovela Kubafundi” (ikhasi 30) ku-magazini wokufunda wamanje we-Nqabayokulinda uyisibonelo esisodwa. Ihlaziya i-akhawunti ku- ...

“Ngubani Ngempela Oyinceku Ethembekileko Neqondayo?”

[Manje sifika esihlokweni sokugcina ochungechungeni lwethu lwezingxenye ezine. Okuthathu okudlule bekumane kwakha, kwakha isisekelo salokhu kuchazwa kokugabadela okumangazayo. - MV] Yilokhu amalungu afaka isandla kulesi sithangami akholelwa ukuthi kungokomBhalo ...

UDaniel ne-1,290 nezinsuku ze-1,335

Ukufundwa kweBhayibheli kwaleli sonto kuhlanganisa uDaniel izahluko 10 kuya ku-12. Amavesi okugcina esahluko 12 aqukethe enye yezindimana eziyindida eMibhalweni. Ukubeka indawo, uDaniel usanda kuqeda isiphrofetho esibanzi samaKhosi aseNyakatho naseNingizimu. Amavesi okugcina ...

Uvuko Lokuqala Lenzeka Nini?

Luyini Uvuko Lokuqala? EmBhalweni, uvuko lokuqala lisho ukuvuselwa empilweni yasezulwini neyokungafi yabalandeli bakaJesu abagcotshiwe. Sikholwa ukuthi yiwo lo mhlambi omncane akhuluma ngawo kuLuka 12:32. Sikholwa ukuthi inombolo yabo iyi ...