"Ngokuphathelene nalolo suku nalelo hora akekho owaziyo, noma izingelosi zamazulu noma neNdodana, kodwa uYise kuphela." (Mat. 24: 36)

"Akuyona eyenu ukuthola ulwazi lwezikhathi noma izinkathi uBaba azibekele yena kwezakhe amandla ..." (Izenzo 1: 7)

Ungafunga ukuthi uma sinikezwe lezi zinqumo eziphefumulelwe, bekungeke kube khona ndlela esingabala ngayo, kusukela ku-1914, ukuthi ukuphela kuzofika nini. Eqinisweni, okwesikhashana emuva ku-1997, ubuyobe ulungile futhi unengqondo eyodwa ngokufundisa kwethu.

Ngakho imininingwane yakamuva ku INqabayokulinda mayelana nokuthi “lesi sizukulwane” asikushintshi ukuqonda kwethu ngokwenzeka ku-1914. Kodwa kwasinikeza ukuqonda okucacile kokusebenzisa kukaJesu igama elithi “isizukulwane,” kusisiza ukuba sikubone ukusetshenziswa kwakhe sasingeyona isisekelo sokubala-ukubalwa kusuka ku-1914 — ukuthi siseduze kangakanani nesiphelo. (w97 6 / 1 p. 28) [Omalukeke bengeziwe]

Manje konke lokho sekuguqukile. Ngenkathi uJesu esitshele ukuthi akekho owaziyo usuku noma ihora, singaba nombono omuhle wonyaka, sinikeze noma sithathe okumbalwa. Futhi ngenkathi uJesu futhi esitshele ukuthi kwakungekhona okwethu ukwazi izikhathi nezinkathi, kahle… lokho kwakungaleso sikhathi, lokhu manje.
Uyabona, mayelana nokukhishwa kweJanuwari 15, 2014 INqabayokulinda sinendlela engcono kakhulu yokwazi ukuthi siseduze kangakanani ukuphela. Isizathu sokuthi sithi lokhu ukuthi isizukulwane uJesu ayekhuluma ngaso kuMathewu 24:34 sakhiwa kuphela laboFakazi bakaJehova abagcotshiwe abathola ukubizelwa kwabo ezulwini kanti abanye balesosigaba ababebone izehlakalo zango-1914 bona ngokwabo begcotshiwe besaphila.
Kungenzeka ucabanga ukuthi, "ngakho-ke lokhu kusisiza kanjani ngokubala kwethu okuqondile?" Ngiyajabula ukuthi ubuzile. Iqiniso ukuthi siyazi ukuthi bangaki abagcotshiwe futhi siyazi ukuthi bakuphi. Lokhu kungenxa yokuthi wonke amabandla abika ngenani labadlayo ngesikhathi sesikhumbuzo. Kungaba yinto encane ukuthi iNhlangano ibuze wonke amabandla lapho kunamalungu agcotshiwe ukuthi athole unyaka aqala ngawo ukudla. Lokhu kuzosivumela ukuthi sinqume ukuthi yiziphi izizukulwane futhi yiziphi ezigcotshwe sekwephuze kakhulu ukuthi zingafakwa. Ukuqagela kwami ​​ukuthi inani langempela lalabo abangakha isizukulwane ngokususelwa kulokhu "kukhanya okusha" kwakamuva kungaba cishe izinkulungwane ezinhlanu. Akunzima ukulandela umkhondo wabantu abayizinkulungwane ezinhlanu, ikakhulukazi eNhlanganweni egcwele amalungu alalelayo aqeqeshwe ekubikeni okujwayelekile kwezibalo.
Singabika ngonyaka wokugcotshwa kanye neminyaka yomuntu ngamunye. Njengoba iminyaka ihamba, singabuye sibike ngokufa kwanoma ngubani owenza lesi sizukulwane. Ngakho-ke sizokwazi ukubala ngokunembile izinombolo ezinciphayo, ukubala isilinganiso seminyaka lapho umuntu efa bese sikhipha isilinganiso esilinganiswe ngokuqhubekayo sonyaka lapho konke kuzophela khona. Lokho kuzosinikeza iphuzu lokugcina, lapho i-Armagedoni kufanele ifike ngaphambi kwayo.
Konke ebesinakho ngekhulu lamashumi amabili bekuyizinombolo zokubalwa kwabantu kanye nezibalo zezibalo. Manje sinenombolo encane, ethize yabantu esingayilandela ngokunemba kwesayensi. Ngokuzimisela, asikaze sibe nethuluzi elifana naleli ngaphambili. Kubukeka kumangalisa ukuthi iNkosi ikushaye indiva lokhu kungenzeka lapho isitshela ukuthi besingalwazi usuku noma ihora, noma izikhathi noma izinkathi. Lokhu kufanele kubhekwe njenge- “hawu!” Enkulu ngohlelo olukhulu lwezinto.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    47
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x