“'Hhayi ngamabutho empi, nangamandla, kodwa ngomoya wami,' kusho uJehova wamabutho.” --Zakariya 4: 6

 [Study 43 From ws 10/20 p.20 Disemba 21 - Disemba 27, 2020]

Ukuqaphela ukuthi “inhlangano” icashunwe izikhathi eziyi-16 kule ndatshana (izigaba eziyi-17 nokubukwa kuqala) futhi ayitholakali nakanye eBhayibhelini akumele kusimangaze ngempela, futhi ngalokho kusinikeza inkululeko yokuphakamisa esinye isihloko, njenge

UJehova uqondisa abantu baKhe engatholakala “njengabantu bami” emibhalweni eminingi.

 Ifomethi yokubukeza - izitatimende ezingamanga (kubakaki) zithathelwe indawo ngu umbhalo onesibindi, kubhekwa izingxenye eziyinhloko kuphela zezigaba ezithile.

UKUQALA

 “Uyaqiniseka yini ukuthi uJehova uqondisa (inhlangano yakhe namuhla) abantu? Kulesi sihloko, sizoxoxa ngendlela uJehova aqondisa ngayo ibandla lobuKristu lokuqala nokuthi uqhubeka eqondisa kanjani abantu bakhe namuhla. ”

Njengoba siqala lokhu kubuyekeza sisebenzisa ifomethi ehlukile kunaleyo ejwayelekile, uzothola ukuthi izigaba eziningi ezikule ndatshana ziqukethe ukungqubuzana okungokombhalo okuxoxwe ngakho kule nkundla kaninginingi ngakho-ke asikho isidingo sokuphinda sinikeze imininingwane.

Kuthiwani uma okunye kwalokhu kungafani kususwa ezigabeni? Ngabe iningi lethu lingavumelana neqiniso lokuthi iningi labamemezeli abangoFakazi BakaJehova[i] ngaphandle kokwehluleka kobuholi babo, basebenza kanzima ukusebenzisa imibhalo ekhonjiwe, futhi bangasho ukuthi benza konke okusemandleni ukulandela uJesu futhi baqondiswa nguMoya kaJehova?

Isigaba 1: “INGABE ubhapathiziwe? Uma kunjalo, uzwakalise obala ukholo lwakho kuJehova (usebenzisa inhlangano yakhe namuhla) kanye nokuzimisela kwakho ukulandela uJesu. Yiqiniso, ukholo lwakho kuJehova kufanele luqhubeke lukhula, futhi kudingeka uqhubeke wakha ukuthembela kwakho kuJehova (usebenzisa inhlangano yakhe namuhla) uzokusebenzisa namuhla ukufeza intando yakhe. "

Iqiniso - Iningi labakwaJW ababhapathiziwe bakholelwa ngokuphelele ukuthi yilokhu abakwenzayo, belandela uJesu, kepha-ke, bavumele inhlangano ukuthi ibenze basebenze ngendlela yeNdikimba Ebusayo (GB aka Faithful and Discreet Slave noma i-FDS) esikhundleni sokwenza "umsebenzi wakho" njengoba uPawulu achaza kweyesi-2 Thimothewu 4: 5.

Isigaba 2: “Namuhla, uJehova uqondisa abantu bakhe ngendlela ebonisa ubuntu bakhe, injongo nezindinganiso zakhe. Ake sicabangele izimfanelo zikaJehova ezintathu eziboniswayo (enhlanganweni yakhe) ezwini lakhe iBhayibheli. ”

 Isigaba 3: Okokuqala, “uNkulunkulu akakhethi.” (IzEnzo 10:34) Uthando lwashukumisela uJehova ukuba anikele ngeNdodana yakhe “njengesihlengo sabo bonke.” (1 Thimothewu 2: 6, Johane 3:16) UJehova usebenzisa abantu bakhe ekushumayeleni izindaba ezinhle kubo bonke abalalelayo, ngaleyo ndlela asize abaningi ngangokunokwenzeka ukuba bazuze esihlengweni. UJehova unguNkulunkulu wokuhleleka nokuthula. (1 KwabaseKorinte 14: 33,40) Ngakho-ke, kufanele silindele ukuthi abakhulekeli bakhe bamkhonze njengeqembu elihlelekile nelinokuthula. UJehova 'unguMfundisi Omkhulu.' (Isaya 30: 20-21) Ngakho, wakhe abakhulekeli (inhlangano) ukugxila ekufundiseni iZwi lakhe eliphefumulelwe, kokubili ebandleni nasenkonzweni yasobala. Zabonakala kanjani lezo zici ezintathu zobuntu bukaJehova ebandleni lokuqala lobuKristu? Kubonakala kanjani ezikhathini zanamuhla? Futhi umoya ongcwele ungakusiza kanjani njengoba usebenza ne (nenhlangano yakhe) KaJehova Ndodana, uJesu uyinhloko yebandla namuhla?

Iqiniso - Ama-JW anedumela emhlabeni wonke ngokungakhethi kwawo uma kukhulunywa ngomsebenzi wokushumayela kubo bonke, izinhlanga, isizinda senkolo, nesimo sezomnotho (kufaka phakathi imigoqo yobuhlanga kuzo zonke izici zokuphila). Ngokuvamile basebenza ngendlela ehleleke kakhulu emhlabeni wonke njengoba noma iyiphi i-JW yangaphambili izokufakazela nayo, ikakhulukazi uma ihambele amabandla akwamanye amazwe. Eqinisweni, kuthatha Inhlangano ukuthi ingagcini nje ngokuba nobuzalwane beWW ekhasini elifanayo kwezenkolo kepha iyadingeka ukulawula izingqondo, izenzo, nemicabango yabamemezeli abangaphezu kwezigidi eziyisishiyagalombili. Kodwa ingabe yilokhu uJesu akulindele ebandleni namuhla?

Isigaba 4: "Ngekhulu lokuqala, Wayala abalandeli bakhe ukuba baqhubeke nomsebenzi awuqala, ukuze banikeze ubufakazi" ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba. " (Funda izEnzo 1: 8.) Bazodinga umoya ongcwele “umsizi” uJesu ayebathembise wona. Johane 14:26; UZakariya 4: 6.

Iqiniso - Ama-JW azamile ukufeza lokhu ngomsebenzi ohleliwe wokushumayela emhlabeni wonke, kepha ngabe bakwenzile lokhu ngenxa kaMoya oNgcwele noma ngokwengxenye okungenani, ngenxa yokwesaba ukubhujiswa e-Armagedoni eseduze?

Isigaba 5 “Abalandeli bakaJesu bathola umoya ongcwele ngePhentekoste lika-33 CE Lapho kuphakama ukuphikiswa, abafundi abazange besabe kodwa bacela usizo kuNkulunkulu. Bathandaze: "Nika izigqila zakho ukuthi ziqhubeke zikhuluma izwi lakho ngaso sonke isibindi." Babe sebegcwala umoya ongcwele futhi baqhubeka “bekhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi.” - Imisebenti 4: 18-20,29,31

Iqiniso - Ebhekene nokuphikiswa kwamanje kanye nomlando wokuphikisa, ama-JW aye acela ngamunye umoya ongcwele futhi ancike ekukholweni okuqinile ukuqhubeka nokushumayela ngaphansi koshushiso olunzima, kepha, ngokudabukisayo okuningi kwalokhu kushushiswa kwamenyezelwa ngokungadingekile yi-FDS / GB ngezimfundiso ezingasekelwe emiBhalweni hhayi ngomphumela womsebenzi wokushumayela uqobo.

Isigaba 6: “Abafundi bakaJesu babhekana nezinye izinselele. Isibonelo, amakhophi emiBhalo ayembalwa, (Zazingekho izinsiza kufunda ezifana nalezi esinazo namuhla) kodwa babenezipho zomoya, Futhi abafundi kwakudingeka bashumayeze abantu abakhuluma izilimi eziningi ezahlukene futhi wakunqoba lokhu ngesipho sezilimi.

Iqiniso - Namuhla, abamemezeli banikezwe yinhlangano, amaBhayibheli ngezilimi ezingaphezu kwe-180, kufaka nezincwadi ngezilimi ezingaphezu kwenkulungwane. Abaningi bazibekele isikhathi sokufunda ulimi olusha ukuze bakwazi ukushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu emphakathini wakubo noma bathuthele kwelinye izwe. Kodwa lokho kwehluke kakhulu kwezinye izinhlangano eziningi zenkolo, iningi lazo eligxile ekusakazeni iBhayibheli kunezincwadi.

Isigaba 7: “Ezikhathini zanamuhla. UJehova uyaqhubeka eqondisa futhi ebanika amandla abantu bakhe akunandaba ukuthi zitholakala kuphi phakathi kukakolweni nokhula namuhla. Ukuqondiswa, kunjalo, kuyeza kusukela (ikakhulu ngeZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngomoya. Lapho sithola umbhalo wenkonzo kaJesu nomyalo wakhe wokuthi abalandeli bakhe baqhubeke nomsebenzi awuqala. UMathewu 28: 19,20. Kusukela ngo-July 1881, lo magazini wawungathi: “Asibizwanga, futhi asigcotshiwe ukwamukela udumo nokuqongelela ingcebo kepha usebenzise nokuchitha konke, nokushumayela izindaba ezinhle. ” Incwajana eyashicilelwa ngo-1919 ethi To Whom the Work Is Entrusted, yathi: “Umsebenzi ubonakala umkhulu, INkosi, futhi ngamandla ayo, sizoyenza. ” (dwebela igqamile ku-WT)

Iqiniso - Abazalwane bekufanele bahlale nalesi sitatimende semishini kusukela ngo-1881/1919, kodwa, ngeshwa, abenzanga kanjalo, bazakhela izimfundiso zabo zamanga ezihlukile njengeLobukholwa lakudala kusukela ku-3rd kuqhubeke, njengoba kuzobalulwa kamuva.

Isigaba 8 “Inhlangano isebenzise amathuluzi amahle kakhulu atholakalayo ukusakaza izindaba ezinhle. La mathuluzi afaka phakathi izincwadi ezinyathelisiwe, i- “Photo-Drama of Creation,” amagilamafoni, izimoto ezinombhobho, ukusakazwa emsakazweni, futhi muva nje, nobuchwepheshe bedijithali. The Inhlangano (kaNkulunkulu) nayo iyahlanganyela enkulu (umzamo omkhulu kunayo yonke) wokuhumusha (emlandweni!) Ngani? Ukuze zonke izinhlobo zabantu zizwe izindaba ezinhle ngolimi lwabo. UJehova akakhethi; wabikezela ukuthi izindaba ezinhle zaziyomenyezelwa “kuzo zonke izizwe nezinhlanga nezilimi nabantu.” (IsAmbulo 14: 6-7) Ufuna ukuba isigijimi soMbuso sitholakale kubo bonke.

Iqiniso - Inhlangano ibisemuva kwezinye izinkolo ekuthatheni ubuchwepheshe ngaphandle kwePhoto-Drama of Creation. Esikhathini esingengakanani esidlule INqabayokulinda yakhuthaza abazalwane ukuba bangasebenzisi i-inthanethi, ngaphambi kokujika bese beyamukela ngokwethulwa kwesiza seJW.Org.

Isigaba 10: “Ongakwenza. Kusebenzise ngokugcwele ukuqeqeshwa uJehova akunikeza emihlanganweni yobuKristu. Sebenza njalo neqembu lakho lenkonzo yasensimini. Lapho ungathola usizo lomuntu siqu ezindaweni lapho ungaludinga khona, kanye nesikhuthazo esivela esibonelweni esihle sabanye. Khuthazela enkonzweni. Njengoba umbhalo wethu oyisihloko usikhumbuza, intando kaNkulunkulu siyifeza, hhayi ngamandla ethu, kodwa ngomoya ongcwele. (Zakariya 4: 6) Kakade, senza umsebenzi kaNkulunkulu. ”

 Iqiniso - Ama-JW abejwayele ukuqeqeshwa kahle ekusetshenzisweni kweBhayibheli nokukhuluma phambi kwabantu ngokusebenzisa iSikole Senkonzo Esingokwasezulwini esisize labo abanemfundo, abanomkhawulo, noma abangakwazi nhlobo ukufeza inkonzo yabo. Kepha kungukuqeqeshwa okuvela kuJehova esikuthola emihlanganweni, noma ukuqeqeshwa okuvela eNhlanganweni ukwenza izinhloso zayo?

Ngabe awekho amanye amaqembu ezenkolo nawo ahlanganyele ezingxenyeni ezithile zomyalo kaJesu futhi enza kahle kweminye imisebenzi eminingi yobuKristu oFakazi BakaJehova abahluleka kabuhlungu ngayo. Ukuphela kwemisebenzi ama-JW aziwa kakhulu ngayo ukushumayela obala. Ngisho namanje kulo bhubhane, esikhundleni sokugxila ekusizeni nasekunakekeleni abanye okungenzeka bazihlukanise noma abagulayo phakathi nobhadane lweCoronavirus 19, benze umkhankaso ongekho emthethweni wokushumayela ngocingo nokubhala izincwadi. Ngokuya ngokuthi kwenziwa kanjani impela, kungahle kungabi semthethweni emazweni amaningi ngenxa yemithetho yokuvikela imininingwane, futhi okungenani kuyabiza kubafowethu ngezindleko zokuposa nezokubhala. Kubuye kunganakwa ithuba elincane kodwa elingaba khona lokudlulisela igciwane le-Covid kumamukeli futhi ngalokho lingaholela ekufeni kwabo. Ingabe leso yisimo sengqondo sobuKristu?

"Sinemibono yethu, kodwa hhayi amaqiniso ethu"

Noma ngabe siyavumelana noma asivumelani nezimfundiso zoFakazi BakaJehova, besingavumi yini ukuthi i-JW ejwayelekile yenza konke okusemandleni ukulandela umyalo kaKristu otholakala kuMathewu 28: 19-20 yize "iqiniso le-JW" lihlanganiswe namanga njengawo wonke amahlelo iplanethi.

Okubaluleke kakhulu, ingabe uJesu uzoba nezinkinga eziningi ngendlela i-JW ejwayelekile esebenza ngayo emsebenzini wokushumayela? Noma, ngabe kungenzeka abe nezinkinga ezibucayi nge-FDS / GB ezizimele kanye namaqembu abo?

Isigaba 17 siphetha ngokuxoxa ngalabo abenza konke okusemandleni abo ukulandela uKristu phakathi koFakazi BakaJehova.

 “Maduze, yilabo kuphela abasindiswe nguMusa nangegazi lemvana abayoba khona (okuwukuphela kwenhlangano) esele emhlabeni kuzoba yi okunye (munye) eholwa ngumoya kaNkulunkulu noma ngabe bangaphakathi noma ngaphandle kwenhlangano. Ngakho sebenza ngentshiseko noJehova neNdodana yakhe (Inhlangano kaJehova). Khombisa uthando lukaNkulunkulu olungakhethi ngabantu ngokumemezela izindaba ezinhle kubo bonke ohlangana nabo. Lingisa uthando lwakhe lokuhleleka nokuthula ngokukhuthaza ubunye ngenjongo phakathi kwawo wonke amaKrestu (ebandleni). Futhi lalela uMfundisi wakho Omkhulu ngokusebenzisa ngokugcwele idili elingokomoya akulungiselelayo eZwini lakhe iBhayibheli. Lapho-ke lapho izwe likaSathane lifinyelela esiphelweni salo, ngeke wesabe. Esikhundleni salokho, uyokuma ngokuqiniseka phakathi kwalabo abakhonza ngokwethembeka UJehova ngaphansi kokuqondisa kukaJesu Kristu (nenhlangano kaJehova). ”

INGABE UJEHOVA UQONDISA INHLANGANO NAMUHLA?

Uma thina ngokwethu sinomlando omude njengoFakazi KaJehova, singaphetha ngokuthi ngezinga elithile uJehova wayenokuxhumana okuthile nabaFundi BeBhayibheli bokuqala. Ukuthi lokho kuliqiniso yini kuhlala kuyiphuzu lokucabanga. Njengabantu abaningi kanye namaqembu amaningi ngekhulu lokuqala azama ukugcina izimfundiso ezimsulwa zikaKristu ziphila, ekugcineni kwasabalalisa ubuKristu neBhayibheli emhlabeni wonke kuze kube namuhla.

Njengalabo besikhathi esedlule, abafundi beBhayibheli bokuqala bagcina sebekhohlakele futhi baguquka baba yinhlangano yezimali ekhula njalo eqondiswa abameli nabaholi abazibekile abahlanekezele imibhalo ukuze kuzuze bona ngokwamasiko.

Ubufakazi obutholakala emibhalweni yanamuhla kanye nokusetshenziswa kwesipho esisinikwe nguNkulunkulu sokucabanga kwenza kucace ukuthi uJehova noJesu inhloko yebandla bebengeke baqondise noma ngaleyo ndlela bavume izinqumo nemikhuba yenhlangano ebabazekayo ye-FDS / GB esivame ukuxoxa lapha.

Njengoba nje uJehova asilahla isizwe sakwa-Israyeli oyisihlubuki esasinegama lakhe, uma eke waba kule nhlangano, kudala wabalahla labo namuhla abagabadela abazithathela igama lakhe.

Uhlu olungezansi belungenamphumela emiyalweni evela kuJesu yokushumayela nokufundisa izindaba ezinhle zombuso nokwenza abafundi ezizweni zonke futhi iqhubeke nokukhubekisa izinkulungwane ngaphakathi nangaphandle kwebandla.

 • I-FDS / GB eba ngabaprofethi bamanga (ngenkathi ithi “bayisigaba sabaprofethi”) idlulela ngalé kwalokho okubhalwe emibhalweni engcwele, ize inikeze nobufakazi balokhu ngokuveza uhlu “Izinkolelo ziyacaciswa” kusuka ngo-1930-2020 ku-JW.org noma kuhlu lwe-WT Library Index.[Ii]

 

 • Yize le ndatshana ikhomba ukungakhethi uma kukhulunywa ngokushumayela, kodwa bahlukanisile phakathi kwebandla. (Amaphayona, Abashicileli, isigaba Senceku, Ezinye izimvu, njll.)
 • Ukukhuthaza ukukhonzwa kwezithombe okufihlekile kweJW.org ne-FDS / GB. Ukuthatha isikhundla sobunhloko bukaKristu, nokuncisha iningi loFakazi ithuba lokudla izifanekiselo zesikhumbuzo.
 • Ukuthengisa izinkulungwane zamaHholo OMbuso[Iii] okwakukhona ezinikele kuJehova futhi yakhiwe ngamavolontiya. Yize kunjalo basaqhubeka nokucela iminikelo yokwakha amaHholo amasha.
 • Ukuphinga ne-UN iminyaka eyi-10. kufaka phakathi abashicileli abakhohlisayo ngokungazi ukusiza nokusiza ekuthuthukiseni i-ajenda ye-UN. [Iv]
 • Ukuvezwa okuhlala kukhula okuphathelene nezinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane. Bheka le ncwajana emfushane yabameli[V], Abammeli bommangali balwa namasu amabi omthetho wenhlangano okwenqabela ubulungiswa kulabo abahlukunyeziwe.

La maphuzu kuphela anele ukuthi i-FDS / GB idinge ukucubungula ngobuqotho uLuka 12: 42-48 futhi babone ukuthi manje sebengakhomba ukuthi uJesu wayeqonde ukuthini ngokuthi “Inceku Embi” abebehlulekile ukuzisebenzisa manje, kanti empeleni ibakhomba nabantu abanjengabo.

Isiphetho

UMalaki 2: 8 usifingqa kahle isimo samanje nesizayo lapho ethi: “Kepha nina niphambukile endleleni. Ukhubekise abaningi maqondana nomthetho. Usonakalisile isivumelwano sikaLevi, ”kusho uJehova wamabutho. "Ngakho-ke, ngizokwenza udelelwe futhi ube ophansi phambi kwabantu bonke, ngoba awuzigcinanga izindlela zami kodwa wakhombisa ukukhetha ekusebenziseni umthetho."

______________________________________

 [i] Lo mbuyekezi uyavuma ukuthi amaKristu amaningi ngaphandle kwama-JW enza konke okusemandleni ukulandela uKristu.

Amaqembu amaningi amaKrestu aziwa kakhulu ngokondla abalambile, ukukhoselisa abangenamakhaya, ukunakekela abagulayo, ukumelana nokuhushulwa kwezisu, ukusiza izintandane, njll. Kodwa oFakazi BakaJehova baziwa kuphela ngokushumayela i-Good News of the Kingdom emhlabeni wonke nokwenqaba ukumpontshelwa igazi .

[Ii] https://wol.jw.org/en/wol/tl/r1/lp-e?q=beliefs%20clarified  Bheka Izinkolelo Zicacisiwe ku-Index 1986-2021 ku-WT Library.

[Iii] Kunama-spreadsheet amahle kakhulu atholakala kalula ku-inthanethi abala lezi zakhiwo nolwazi oluqinisekiswa kalula.

[Iv] Kungani ungabukeli le vidiyo \ funda i-athikili elandelayo kuleli sayithi https://beroeans.net/2018/06/01/identifying-true-worship-part-10-christian-neutrality/. Ukufunda enye yezindatshana ezisuselwe kubufakazi obushicilelwe ezisuselwa ku-UN / NGO JW fiasco bheka ireferensi http://jehovah-is-king.com/strange-bedfellows/ nge-eWatchman, noma nge-imeyili umbhali at beroeanscreed@gmail.com ikhophi le-pdf.

[V] https://questionsforjehovahswitnesses.files.wordpress.com/2019/12/attorney-handbook-pdf.pdf

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  14
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x