Ngenkathi ngisungula le webhusayithi, inhloso yayo kwakuwukuqoqa ucwaningo emithonjeni eyahlukahlukene ukuzama ukuthola ukuthi yini eyiqiniso nokuthi yini engamanga. Njengoba ngakhuliswa njengoFakazi KaJehova, ngafundiswa ukuthi ngangisenkolweni eyodwa yeqiniso, ukuphela kwenkolo eyayiliqonda ngempela iBhayibheli. Ngafundiswa ukubona iqiniso leBhayibheli ngombala omnyama nomhlophe. Ngangingaboni ngaleso sikhathi ukuthi lokho okuthiwa yi “qiniso” engangikuthatha njengeqiniso kwakuwumphumela we-eisegesis. Lena inqubo lapho umuntu ebeka khona imibono yakhe embhalweni weBhayibheli kunokuvumela iBhayibheli likhulume lodwa. Vele, akekho umuntu ofundisa iBhayibheli ozokwamukela ukuthi imfundiso yakhe isuselwa enqubweni eisegetical. Wonke umcwaningi uthi usebenzisa i-exegesis futhi uthola iqiniso kuphela kulokho okutholakala emiBhalweni.

Ngiyakwamukela ukuthi akunakwenzeka ukuba nesiqiniseko esingu-100% ngayo yonke into ebhalwe emBhalweni. Izinkulungwane zeminyaka, amaqiniso ahlobene nokusindiswa kwesintu ayegcinwa efihliwe futhi abizwa ngemfihlo engcwele. UJesu weza ukuzoveza imfihlo engcwele, kepha ngokwenza njalo, kusekhona izinto eziningi ezingasaphendulwanga. Isibonelo, isikhathi sokubuya kwakhe. (Bheka Izenzo 1: 6, 7)

Noma kunjalo, ingxoxo nayo iyiqiniso. Futhi akunakwenzeka ukuba yi-100% engaqiniseki ngakho konke okubhalwe emBhalweni. Uma singenakuqiniseka nganoma yini, khona-ke amazwi kaJesu kithi athi 'sizokwazi iqiniso futhi iqiniso liyosikhulula' awasho lutho. (Johane 8:32)

Icebo langempela ukuthola ukuthi ingakanani indawo empunga enkulu. Asifuni ukuphusha iqiniso endaweni engwevu.

Ngithole lo mdwebo othakazelisayo ozama ukuchaza umehluko phakathi kwe-eisegesis ne-exegesis.

Ngingaphakamisa ukuthi lokhu akuyona inkomba enembile yomehluko phakathi kwamagama amabili. Ngenkathi ungqongqoshe ongakwesobunxele ngokusobala esebenzisa iBhayibheli ukuze afeze izinhloso zakhe (Omunye walabo abagqugquzela i-Prosperity Gospel noma i-seed Faith) ungqongqoshe ongakwesokudla naye uhlanganyela kolunye uhlobo lwe-eisegesis, kodwa olungabonakali kalula. Kungenzeka ukuthi sihlanganyele ekucabangeni okulindelekile ngokungacabangi sicabanga ngaso sonke isikhathi lapho sisebenza ngokweqile, ngoba kungenzeka singaqondi kahle zonke izingxenye ezakha ucwaningo oluningiliziwe.

Manje ngiyalihlonipha ilungelo lawo wonke umuntu lokuveza umbono wakhe ezindabeni ezingachazwanga kahle emiBhalweni. Ngifuna nokugwema ukukhohlisa ngoba ngiwubonile umonakalo ongazenzela wona, hhayi enkolweni yami yakuqala kuphela kodwa nakwezinye izinkolo eziningi. Ngakho-ke, inqobo nje uma kungekho noyedwa olinyazwa inkolelo ethile noma umbono othile, ngicabanga ukuthi sihlakaniphile ukulandela inqubomgomo ethi "phila udedele". Kodwa-ke, angicabangi ukuthi ukukhuthazwa kwezinsuku zokudala ezingamahora angama-24 kuwela esigabeni esingenabungozi.

Ochungechungeni lwezihloko zakamuva kuleli sayithi, iTadua isisizile ukuba siqonde izici eziningi ze-akhawunti yokudala futhi izame ukuxazulula okungabonakala njengokungqubuzana kwesayensi uma singayamukela le akhawunti njengokukwenza ngokoqobo nokulandelana kwesikhathi. Ukuze afeze lokho, usekela inkolelo evamile yokukholelwa ekudalweni kwezinsuku eziyisithupha ezingamahora angama-24 zokudala. Lokhu akuphathelene nokulungiselelwa komhlaba kuphela impilo yomuntu, kepha kudalwa yikho konke ukudalwa. Njengoba iningi labadali be-Creation lenza, ubeka ngemuva esihlokweni esisodwa ukuthi lokho okuchazwe kuGenesise 1: 1-5 — ukudalwa kwendawo yonke kanye nokukhanya okuwela emhlabeni ukwehlukanisa imini nobusuku — konke kwenzeka kungakapheli usuku olulodwa olungamahora angama-24. Lokhu kungasho ukuthi ngaphambi kokuba ube khona, uNkulunkulu wanquma ukusebenzisa ijubane lokujikeleza komhlaba njengomgcini wesikhathi sakhe ukukala izinsuku zokudalwa. Kungasho futhi ukuthi amakhulu ezinkulungwane zezigidi zemithala anezinkanyezi zawo ezingamakhulu ezigidigidi zonke zaba ngosuku olulodwa lwamahora angama-24, emva kwalokho uNkulunkulu wasebenzisa amahora ayi-120 asele ukubeka izinto zokuqeda umhlaba. Njengoba ukukhanya kufinyelela kithi kusuka emithaleni esekude ngezigidi zeminyaka yokukhanya, kungasho futhi ukuthi uNkulunkulu usethe wonke lawo ma-photon ahamba ngokufanele abomvu agudluzelwe ukukhombisa ibanga ukuze kuthi lapho sisungula izibonakude zokuqala sikwazi ukuzibona futhi sithole ukuthi bakude kakhulu. Kungasho futhi ukuthi wadala inyanga nayo yonke leyo mingxuma yomthelela esivele ikhona ngoba bekungeke kube nesikhathi sokuthi konke kwenzeke ngokwemvelo njengoba uhlelo lwonozungezilanga luhlangana ndawonye kwidiski ezungezayo. Ngingaqhubeka, kodwa kwanele ukusho ukuthi konke okusizungezile endaweni yonke, konke okwenzekayo okubonakalayo kudalwe nguNkulunkulu kulokho okufanele ngicabange ukuthi yimizamo yokusikhohlisa ngokucabanga ukuthi indawo yonke indala kakhulu kunalokho okuyikho ngempela. Ukuthi ngifezelani, angikwazi ukuqagela.

Isisekelo salesi siphetho inkolelo yokuthi i-exegesis idinga ukuthi samukele usuku lwamahora angama-24. UTadua uyabhala:

“Ngakho-ke, sidinga ukubuza ukuthi ikuphi kulokhu kusetshenziswa usuku osetshenziswe kule nkulumo lubhekise kulo”Kwaba khona ukuhlwa kwaba khona ukusa, usuku lokuqala ”?

Impendulo kufanele ibe ukuthi usuku lokudala lwalungu (4) uSuku njengasebusuku nasemini okuhlanganisa amahora angama-24.

 Kungaphikiswa njengoba kwenza abanye ukuthi bekungelona usuku lwamahora angama-24?

Umongo oseduze ubungeke ukhombise. Kungani? Ngoba asikho isiqu "sosuku", ngokungafani UGenesise 2: 4 lapho leli vesi likhombisa ngokusobala ukuthi izinsuku zokudala zibizwa ngokuthi usuku njengenkathi yesikhathi lapho lisho khona "Lokhu umlando wamazulu nomhlaba ngesikhathi sokudalwa kwawo, ngosuku ukuthi uJehova uNkulunkulu wenza umhlaba nezulu. ” Qaphela imishwana “Umlando” futhi “Ngosuku” kunoku "on usuku ”oluqondile. UGenesise 1: 3-5 futhi lusuku olukhethekile ngoba alufanelekeli, ngakho-ke ukuhumusha akulindelekile emongweni ukuluqonda ngendlela ehlukile. ”

Kungani incazelo kufanele ube usuku lwamahora angama-24? Lokho ngamanga amnyama nomhlophe. Kunezinye izinketho ezingangqubuzani nemiBhalo.

Uma okuwukuphela kwento edingwa i-exegesis kungukusebenzisa ukufunda "umongo osheshayo", khona-ke lokhu kuzindla kungama. Lokho kungukusho okuvezwe kumdwebo. Kodwa-ke, i-exegesis idinga ukuthi sibheke lonke iBhayibheli, umongo walo okumele uvumelane nengxenye ngayinye encane. Kudinga ukuthi nathi sibheke umongo womlando, ukuze singaphoqeleli ukucabanga kwekhulu lama-21 emibhalweni yasendulo. Eqinisweni, nobufakazi bemvelo kumele bufake kunoma yikuphi ukucwaninga, njengoba uPaul ngokwakhe acacisa lapho elahla labo ababushaya indiva lobo bufakazi. (KwabaseRoma 1: 18-23)

Ngokwami, nginomuzwa wokuthi, ukucaphuna uDick Fischer, indalo “ukutolika okuyiphutha okuhambisana nokubizwa ngamagama okungafanele ”. Kubukela phansi ukwethembeka kweBhayibheli emphakathini wezesayensi futhi ngaleyo ndlela kuphazamise ukusakazwa kwezindaba ezinhle.

Angizukuphinda ngilivuselele isondo lapha. Esikhundleni salokho ngizoncoma ukuthi noma ngubani onentshisekelo afunde le ndatshana ecatshangelwe kahle futhi ecwaningwe kahle nguDick Fischer oshiwo ngenhla, “Izinsuku Zokudala: Amahora Ama-Eons?"

Akuyona inhloso yami ukona. Ngikwazisa kakhulu ukusebenza kanzima nokuzinikela emsebenzini wethu uTadua awusebenzisele umphakathi wethu okhulayo. Kodwa-ke, nginomuzwa wokuthi i-Creationism iyimfundiso yenkolo eyingozi ngoba noma ngabe yenziwe ngezinhloso ezinhle kakhulu, ngokungazi ibukela phansi inhloso yethu yokuqhakambisa iSilo noMbuso ngokungcolisa wonke umyalezo wethu ngokuthi awuhambisani neqiniso lesayensi.

 

 

 

 

,,

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    31
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x