Nhân Chứng Giê-hô-va hay Nhân Chứng Giê-su? Phân tích thực tế

Nhân Chứng Giê-hô-va hay Nhân Chứng Giê-su? Phân tích thực tế

Một câu nói phổ biến của người Mexico nói rằng, có mối quan hệ tốt với Chúa, bạn có thể đặt các thiên thần sang một bên. Câu nói này được áp dụng cho các mối quan hệ lao động để ngụ ý rằng miễn là ai đó có mối quan hệ tốt với các nhà quản lý hàng đầu của hệ thống phân cấp, giữa ...

Xưng tội

Thỉnh thoảng, có những người đã sử dụng tính năng bình luận của Beroean Pickets để thúc đẩy ý tưởng rằng chúng ta phải có lập trường công khai và từ bỏ liên kết của chúng tôi với Tổ chức Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ sẽ trích dẫn kinh sách như ...

Bạn thuộc về ai?

Bạn thuộc về ai? Chúa nào bạn vâng lời? Vì chỉ một người mà bạn cúi chào Chủ của bạn là; bạn phục vụ anh ta bây giờ Bạn không thể phục vụ hai vị thần; Cả hai bậc thầy không thể chia sẻ Tình yêu của trái tim bạn trong phần không thể thiếu của nó. Để không công bằng. (Bài hát Ssb 207) Chúng tôi, ai ...

Báo cáo bắt buộc cá trích đỏ

Một trong những nhà bình luận của chúng tôi đưa ra lời bào chữa cho vị trí Nhân Chứng Giê-hô-va về việc báo cáo bắt buộc các trường hợp lạm dụng trẻ em. Thật trùng hợp, một người bạn tốt của tôi đã cho tôi sự bảo vệ giống hệt nhau. Tôi tin rằng nó phản ánh niềm tin tiêu chuẩn giữa ...

Kitô giáo, Inc.

Gần đây tôi đã chia sẻ một liên kết đến lời khai của Anh Geoffrey Jackson trước khi Ủy ban Hoàng gia Úc phản hồi về thể chế đối với lạm dụng tình dục trẻ em với một vài người bạn JW. Tôi đã đi ra khỏi con đường của mình để không tiêu cực hoặc thách thức. Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ một tin tức ...