Umhlangano wanonyaka walo nyaka wethulwa ushintsho olubonakala luluncane emcabangweni wokufundisa woFakazi BakaJehova. Isipika, uMfoweth 'uDavid Splane weNdikimba Ebusayo, uphawule ukuthi esikhathini esithile manje izincwadi zethu bezingahlanganyeli ekusetshenzisweni kobudlelwano bohlobo / lwesifaniso. Ukugcizelele ukuthi kufanele sisebenzise kuphela lezobuhlobo / izifaniso zobudlelwano uJehova ngokwakhe azibekile futhi ezibizwa ngokusobala embhalweni. Wachaza ukuthi abanye, njengamaPuritan, amaBaptist, namaCatholicist bakuthole ukufundwa kwe-typology kwakujabulisa ngakho-ke akumangazi ukuthi abafundi beBhayibheli bokuqala bazizwa ngendlela efanayo. Ukhulume ngokusebenzisa kwethu “iphiramidi yaseGibhithe” esiyibiza ngokuthi “yi-Bible etsheni” lapho sichaza "ubudala besintu". Ngemuva kwalokho ukukhombisa isimo esifanele okufanele sibe naso manje, wakhuluma ngomFundi weBhayibheli wokuqala, u-Arch W. Smith, owenze umdlalo wokufunda izilinganiso zephiramidi ukudweba ukufana okufana nalokho. Noma kunjalo, ku-1928, nini INqabayokulinda kwehle ukusetshenziswa “kwephiramidi eyakhiwe ngabahedeni” njengohlobo, umfowethu Smith walithobela. "Uvumele izizathu zinqobele imizwa." (Ake siwafake lawo magama manje, ngoba azoba yinkomba yethu maduze.)
Lapho efingqa isikhundla sethu esisha ngokusetshenziswa kwezinhlobo nezinhlobo zokufanekisa, kusho uDavid Splane Uhlelo Lomhlangano Wonyaka we2014:

“Ngubani ozonquma ukuthi umuntu noma umcimbi uluhlobo oluthile uma izwi likaNkulunkulu lingasho lutho ngalo? Ngubani okufanelekelayo ukwenza lokho? Impendulo yethu? Ngeke senze okungcono kunalokho ukucaphuna umfowethu othandekayo u-Albert Schroeder owathi, "Kudingeka siqaphele kakhulu lapho sisebenzisa ama-akhawunti emiBhalweni yesiHeberu njengezindlela zokuprofeta noma izinhlobo uma la ma-akhawunti engasetshenziswanga emiBhalweni uqobo." ukuthi isitatimende esihle? Siyavumelana nayo. ”(Bheka i-2: 13 umaki wevidiyo)

Bese kuthi cishe ngo-2: 18, ngemuva kokunikeza isibonelo esishiwo ngenhla sika-Arch W. Smith, uSplane uyanezela: “Ezikhathini zamuva nje, umkhuba ezincwadini zethu bekuwukufuna ukusetshenziswa kwezenzakalo hhayi izinhlobo zemiBhalo ngokwabo azibakhombisi ngokucacile ukuthi zinjalo. Ngeke nje sidlule kulokho okubhaliwe."

Imiphumela engahlosiwe

Abaningi bethu asebekhulile lapho bezwa lokhu ngokuqinisekile bakhululeka. Sizokhumbula ezinye zezinhlobo nemifaniswano — njengamakamela ayishumi kaRaheli amelela iZwi likaNkulunkulu, nebhubesi likaSamsoni elifile elimelele ubuProthestani — bese sicabanga, 'Ekugcineni sesiqala ukukhuphuka ngaphezu kwakho konke lobu bumnandi.' (w89 7 / 1 p. 27 par. 17; w67 2 / 15 p. 107 par. 11)
Ngeshwa, okumbalwa kakhulu okuzobe kukubonile ukuthi kunemiphumela ethile engahlelekile engahlosiwe kulesi sikhundla esisha. Lokho okwenziwe yiQula Elibusayo ngalokhu kuguqukela phansi kungukungqongqoza ngaphansi kwemfundiso eyisisekelo yokholo lwethu: ukusindiswa kwezinye izimvu.
Kungabonakala sengathi amalungu eNdikimba Ebusayo uqobo lwawo awazi ngalokhu uma sifuna ukuqonda ukuthi uMfoweth 'uSplane wenza izinkomba eziphindaphindiwe kwezinye izimvu enkulumweni yakhe, ngaphandle kokukhombisa okuncane kakhulu kokuhlekisayo. Kunjengokungathi naye akazi ukuthi yonke imfundiso yethu yezinye izimvu nethemba lasemhlabeni lamaKristu athembekile yakhelwe ngokuphelele futhi ngokukhethekile ebuhlotsheni obuningi bobudlelwano obufanekisela okungatholakali emiBhalweni uqobo. Ubufakazi obuzodalulwa kulo lonke lolu daba buzokhombisa ukuthi sikwenzile impela lokho uDavid Splane athe akufanele sikwenze. Nakanjani “sesedlule kulokho okulotshiwe”.
Lesi sitatimende cishe siyokwenqatshwa ngaphandle koFakazi abaningi abafunda lokhu okokuqala. Uma ungomunye wabo, ngicela ukuthi usinike nje ithuba lokufakazela lesi sitatimende sisuselwa emaqinisweni atholakala ezincwadini zethu.
Njengoba sivame ukufundiswa, imfundiso yezinye izimvu yaqala ukwenziwa maphakathi nama-1930s nguJF Rutherford. Kodwa-ke, bambalwa kakhulu kithi abake bazifunda izindatshana okukhulunywa ngazo. Ngakho-ke ake sikwenze lokho manje. Kusifanele isikhathi sethu, ngoba lokhu kufundisa okukhulu; impela, yindaba yokusindiswa.[i]

Umusa Wakhe, Ingxenye 1 - INqabayokulinda , Agasti 1, i-1934

URonald wethula lo mbono ophikisayo ngokusabalalisa izindaba ezimbili ngendatshana enezingxenye ezimbili enesihloko esithi, “Umusa Wakhe”.

“UKristu Jesu, uMlondolozi, uzobhubhisa ababi; kodwa umusa we UJehova ulungiselele indawo yokuphephela labo manje abaphendukela izinhliziyo zabo ebulungiseni, bafuna ukuzibandakanya enhlanganweni kaJehova. Lokho kwaziwa ngokuthi isigaba sikaJonadaba, ngoba uJonadab wayebafanekisela. ”(w34 8 / 1 k. 228 par. 3)

Qaphela kuqala ukuthi le ndawo yesiphephelo ayisiyo abagcotshiweyo, kodwa ingeyesigaba sesibili esaziwa ngokuthi “amaJonadabe”.

“Leli lungiselelo lothando elenziwa uJehova lamenyezelwa ngesikhathi sokwenza isivumelwano sokwethembeka libonisa ukuthi imizi yesiphephelo ifanekisela umusa wothando kaNkulunkulu ukuvikelwa kwabantu bokuthi bathande okuhle ngesikhathi se-Amagedoni… ”(W34 8 / 1 p. 228 par. 4)

"UNkulunkulu esezazisile kubantu bakhe ukuthi igama elakhulunywa nguye, njengoba libhalwe kuDuteronomi, lisebenza kusukela kweza uKristu Jesu ethempelini, [circa 1918][Ii] singalindela ukuthola lokho ukuhlinzekelwa kwemizi yesiphephelo, njengoba kubekiwe phansi eziprofethweni, kunokugcwaliseka okungokomfanekiso ukusondela esikhathini sokuthatha abalandeli abathembekile bakaKristu Jesu esivumelwaneni sombuso. ”(w34 8 / 1 p. 228 par. 5)

Umuntu ushiye ezibuza ukuthi "uNkulunkulu ... wazise kanjani kubantu bakhe" lobu budlelwane bokufanekisa. U-Rutherford wayengakholelwa ukuthi umoya ongcwele ubusetshenziswa ukwembula amaqiniso, kodwa ukuthi uJehova, kusukela i-1918, ubesebenzisa izingelosi ukukhuluma nebandla lakhe.[Iii]
Singasola isiliphu sikaRonald sokuthi amadolobha esiphephelo abekwe phansi eziprofethweni. Kwakuyilungiselelo elingokomthetho, kepha alikaze lishiwo kunoma yisiphi isiprofetho seBhayibheli. Noma kunjalo, manje sinokugcwaliseka kwesibili okufanekisa. Okokuqala, isigaba sikaJonadaba, kanye nemizi yesiphephelo engokomfanekiso.

“Ukumiswa kwemizi yesiphephelo kwaqapheleka kulabo okufanele ngabe bayakudinga ngenxa yalokho ukuthi uNkulunkulu wayenze ilungiselelo lokuvikelwa kwabo nokuphephela kwabo ngesikhathi sokuhlupheka. Lokho bekuyingxenye yesiprofetho, futhi, njengesiprofetho, kufanele sigcwaliseke ngolunye usuku ngokufika kukaMose Omkhulu. ”(W34 8 / 1 p. 228 par. 7)

Lesi yisibonelo esihle kakhulu sokubonisana okuyindilinga lokhu okusivelelayo! Imizi yesiphephelo ibiyisiprofetho ngoba inokusebenziseka kwesiprofetho, esikwaziyo ngoba bekungokwesiprofetho. U-Rutherford uqhubeka ngaphandle kokuduka ukushiya umusho olandelayo:

“Kwi-24th usuku lukaFebhuwari, AD 1918, ngomusa weNkosi futhi ngokusobala ngokuzithoba kwakhe okukhulu futhi ukuqondisa kwakhe, kwathunyelwa, eLos Angeles, okokuqala ngqa umyalezo othi “Umhlaba Usuphelile — Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa”, futhi emuva kwalokho lowo mlayezo wamenyezelwa ngomlomo nangobhalwe phansi kulo lonke “eLobukholwa”. Akekho noyedwa kubantu bakaNkulunkulu owayeyiqonda ngokugcwele le ndaba ngaleso sikhathi; kepha selokhu bangeniswa ethempelini bayabona futhi bayaqonda ukuthi labo abasemhlabeni abangase baphile futhi bangafi yibo manje 'abangena enqoleni', njengoba uJonadaba emenywe nguJehu engena emotweni noJehu. "( w34 8 / 1 p. 228 par. 7)

Umuntu ngeke asize kepha amangazwe yinyongo yendoda leyo ukuthi ithathe enye yamahlazo ayo amakhulu bese iyiguqula ibe ukunqoba. Inkulumo ye-1918 ayekhuluma ngayo njengoba yethulwa 'ngokuqondisa kokuqondisa' kukaNkulunkulu kwakuwukwehluleka kwakhe okukhulu. Kwakhelwe phezu kwesisekelo sokuthi i-1925 izobona ukuvuswa kwabaningi basendulo — amadoda anjengeNkosi uDavide, uMose no-Abrahama — nokuqala kwe-Amagedoni. Manje, cishe iminyaka eyishumi ngemuva kwe-1925 fiasco, usakhipha umbandela wokuthi uqhamuka kuNkulunkulu. Noma kunjalo Siyazi ukuthi izigidi ezihlala e1918 zihambile. Ngisho nomzamo kaRonald lapha ukuletha usuku lokuqala kusuka ku-1918 kuya ku-1934 ukwahluleka ukubonakalisa umlando. Izigidi eziphila ngaleso sikhathi ziye zafa.
Isigaba 8 yisikhathi sokubukisa-imali, kepha uRude akasebenzisi umkhawulo wakhe wokubiza imali kwabathembekile.

“Umyalo kaJehova kwakuwukuthi kufanele unikezwe amaLevi amadolobha angamashumi amane nesishiyagalombili namadlelo awo. Lokhu kukhombisa ukuthi abantu 'beLobukholwa' abanalo ilungelo lokuphonsa inceku zikaJehova, futhi ikakhulukazi ofakazi bakhe abagcotshiweyo, baphume ezweni, kodwa kumele uvumele inkululeko yabo yokusebenza kanye nenani elifanelekile lokulungiswa kwazo. Lokhu futhi kuyasisekela isiphetho sokuthi labo abathola izincwadi… kufanele bafake isandla ekunciphiseni izindleko zokushicilelwa… ”(w34 8 / 1 p. 228 par. 8)

Isiphetho sokuthi amalungu amasonto weLobukholwa "kumele avumele inani elifanelekile 'lokulungiswa kwesigaba sabaphristi seJWAYE lingabonakala njengento exakile kwabanye, kodwa liphinde libonisa ukuxhumeka okungahambisani nezinto ezingokoqobo. Siphinde siveze ingozi ejwayelekile ngobudlelwano obujwayelekile bokuqhathaniswa nobungqayizivele: Umuntu uyeka kuphi? Uma kunobudlelwano bangempela phakathi kuka-A no-B, kungani-ke kungenzeki phakathi kuka-B no-C. Uma-C, kungani ungenzi njalo u-D, njalo kuqhubeke isikhangiso. Lokhu yikho kanye okwenziwa nguRonald ukwenza ezigabeni ezilandelayo.
Esigabeni 9 sitshelwa ukuthi kunamadolobha ayisithupha okuphephela. Njengoba eziyisithupha zazifanekisela ukungapheleli, lelo nani lapha limelela “ilungiselelo likaNkulunkulu lesiphephelo ngenkathi izimo ezingaphelele zisekhona emhlabeni.”
Bese kuthi esigabeni 11, sitshelwe ukuthi kungani amadolobha esiphephelo akwa-Israyeli emele inhlangano yoFakazi BakaJehova.

“Lamadolobha okuvikela afanekisela inhlangano yalabo abazinikele ngokuphelele kuNkulunkulu nasenkonzweni yakhe yasethempelini. Ayikho enye indawo umbulali ayengathola kuyo isiphephelo noma ukuphepha. Lokhu kuwubufakazi obunamandla ukuthi isigaba sikaJonadaba esifuna ukukhosela ngosuku lwempindiselo kufanele siluthole kuphela enqoleni kaJehu, okungukuthi, enhlanganweni kaJehova, enhlanganweni kaKristu Jesu eyiNhloko nomPristi Ophakeme omkhulu. ”(w34 8 / 1 k. 229 par. 11)

UJonadaba akakaze asebenzise idolobha lesiphephelo, kepha isigaba samaJonadaba siyawadinga. UJonadaba wakhwela enqoleni kaJehu emenyiwe, hhayi ngoba wayengumbulali. Ngakho-ke inqola kaJehu iwuhlobo lweNhlangano yoFakazi BakaJehova engokomfanekiso. Isigaba sikaJonadaba, kodwa, senza izibopho eziphindwe kabili njengoba uJonadab womuntu ofanayo nomqambimanga. Konke lokhu kwesekelwa okungasekelwa ngemibhalo ubufakazi obunamandla?!

“Imizi yesiphephelo yayizokwakhiwa ngemuva kokuba ama-Israyeli efika eKhanani… Lokhu kuzobonakala kufana isikhathi lapho umsebenzi ka-Elisha-Jehu uqala… .E1918 UJesu waletha insali yakhe ethembekile ngaleso sikhathi emhlabeni ngaphesheya komfula iJordani ongumfanekiso futhi “ezweni”, noma isimo sombuso… Umpristi ophethe umphongolo wesivumelwano ngabokuqala ukungena emanzini eJordani, wama aqine emhlabathini owomile emfuleni kuze kube abantu bawele. (Josh. 3: 7, 8, 15, 17) Ngaphambi kokuba ama-Israyeli awele umfula iJordani uMose, ngokuqondisa kukaJehova, amisa imizi emithathu yokuphephela empumalanga yomfula. Kanjalo nangaphambi kokuba insali iqoqwe ethempelini iNkosi yabangela ukuba idluliswe umyalezo wayo othi “Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa”, okusho ukuthi, kumele babe ngaphansi kwemibandela emenyezelwe yiNkosi. Kwaqala futhi isimemezelo sokuthi umsebenzi ka-Eliya usuphelile. Kwakuyisikhathi soguquko kusuka ku-Elija kuya emsebenzini ka-Elisha owenziwa abalandeli abathembekile bakaKristu Jesu. ”(W34 8 / 1 p. 229 par. 12)

Kukhona i-legion ebonakalayo yokufanekisa kule ndima eyodwa. Sine-an an imagity ofical task kaElija ephela; nomsebenzi ka-Elisha wokufanekisa uqala ukusebenza kanyekanye nomsebenzi kaJehu ongumfuziselo. Kukhona nomfuziselo ongumfuziselo weJordani kanye nesifaniso kubaphristi ababephethe umphongolo futhi bema kancane emfuleni ukuze bawume. Kunokuthile okuqanjiwe mayelana nemizi emithathu yesiphephelo engasempumalanga yomfula ngokuchasene neminye emithathu engasentshonalanga. Okunye kwalokhu kuhlangana nesifaniso esaba ngumlayezo othi "Izigidi Eziphilayo Manje Ezingasoze Zafa".
Kungakuhle ukuthi ume isikhashana kulokhu kuhlangana bese ucabangisisa futhi ngesexwayiso sikaMfoweth 'uSplane sokuthi akufanele sizamukele izinhlobo nezincwadi “lapho imibhalo ngokwayo ingazivezi obala ukuthi zinjalo. Ngeke nje sidlule kulokho okubhaliwe.”Yilokho kanye okwenziwa nguRonald lapha.

Ukuthola Inhliziyo Yendaba

Ukusuka esigabeni 13 thru 16, uRude uqala ukwenza iphuzu lakhe eliyinhloko. Labo ababalekela emizini yesiphephelo babengababulali abangaqondakali. Babalekela ukubalekela ulaka lomphindiseli wegazi — imvamisa eyisihlobo esiseduze salowo oshonile owayenelungelo elingokomthetho lokubulala umbulali ngaphandle komuzi wesiphephelo. Osukwini lwanamuhla labo abangabulali abangabazi yilabo abaye basekela izinto zezepolitiki nezenkolo zomhlaba ekuchitheni kwabo igazi.

"Kuwo womabili amaJuda kanye" neLobukholwa "kube khona abangazange bazwelana nobubi obunjalo, kodwa ngenxa yezimo baye baphoqwa ukuba bahlanganyele futhi baxhase laba abonile, okungenani ngezinga elithile, futhi ngenxa yalokho basekilasini ukuthi ngokungazi noma kungazi unecala lokuchitha igazi. ”(w34 8 / 1 p. 229 par. 15)

Labababulali abangaqondanga kumele babe nezindlela zokufanisa zokuphunyuka ezihambelana nemizi yesiphephelo kwa-Israyeli, futhi "UJehova ngomusa wakhe wothando wenze ilungiselelo elinjalo lokuthi baphunyuke." (w34 8 / 1 p. 229 par. 16)

Vele, uma kukhona umbulali ongumuntu ofanekisela odinga idolobha lesiphephelo elingumfanekiso, kumele futhi kube khona “umphindiseli” ongumfuziselo. Isigaba 18 siqala ngala mazwi: "Ungubani umphindiseli", noma ophindisela iziphambeko kwabonile. Izimpendulo zesigaba 19: "Isihlobo esikhulu somuntu ngokuzalwa nguJesu… yingakho wayeyisihlobo sama-Israyeli." Isigaba 20 siyangeza: "UJesu Kristu, uMbuleli omkhulu, ngokuqinisekile uzohlangana noma abathole bonke abanecala legazi e-Armagedoni futhi uzobabulala bonke abangabikho emadolobheni esiphephelo." Ngemuva kwalokho isigaba 21 sikhonkotha ngaphansi kwesembozo ngokuthi yimaphi amadolobha angokomfanekiso ama-refuges ngokuthi, "Labo ... abazobalekela edolobheni lesiphephelo, kufanele basheshe lapho. Kufanele basuke enhlanganweni kaDeveli futhi bahlale endaweni yenhlangano yeNkosi uNkulunkulu futhi bahlale lapho. ”
(Uma, njengamanje, ukhumbula amazwi kaPawulu kumaHeberu 2: 3 no-5: 9 futhi uthi, “Bengicabanga ukuthi uJesu uyilungiselelo likaNkulunkulu lothando lokuphunyuka nokusindiswa”… kahle… kusobala ukuthi awulandeli. Ngiyacela zama ukuhambisana.)
Ku-athikili engakhombisi kuJesu, kodwa enhlanganweni yezenkolo njengeyona ndlela yokusindiswa kwesintu, kungahle kube nesikhathi esijwayelekile futhi esiqinisekile sokuqonda kwesiprofetho ekugcineni kwendima 23: "Isimemezelo seNkosi sokuthi" inkolo ehlelekile ", elingcolise igama leli, nalabo ababambe iqhaza ekushushisweni kwabantu bakhe abathembekile futhi bangcolisa igama likaNkulunkulu, bayobhujiswa ngaphandle kwesihe."

Kwenziwa Ukuhlukanisa

Isigaba 29 senza umehluko ocacile phakathi kwezigaba ezimbili zamaKhristu ngalinye lilindele uhlobo oluhlukile lwensindiso.

"Akuveli emiBhalweni ukuthi imizi yesiphephelo inanoma yikuphi ukubhekisela kulabo ababa ngamalungu omzimba kaKristu. Akukho kubonakala kunesizathu sokuthi kungani kufanele. Kukhona umehluko obanzi phakathi kwalaba nalabo abangena esigabeni esaziwa ngokuthi 'izigidi ezingeke zife', okusho lezo abantu ngentando enhle abalalela iNkosi uNkulunkulu manje kepha abangamukelwa njengengxenye yomhlatshelo kaKristu Jesu. ”(w34 8 / 1 p. 233 par. 29)

Ngenkathi isimangalo sokuthi lo “umehluko omkhulu” phakathi “komzimba kaKristu” kanye “nabantu bokuthanda okuhle” ungokomBhalo, umfundi ocophelelayo uzoqaphela ukuthi ayikho imiBhalo enikezwe ukwesekwa.[Iv]
Esigabeni sokugcina sesifundo, kucatshangelwa-futhi, ngaphandle kokusekelwa okungokomBhalo noma yini-ukuthi kukhona ukuxhumana noma ubudlelwano obujwayelekile bokuzenzisa emsebenzini. Ingxenye ejwayelekile kwakuwukuhleleka kwezinto lapho kuqala ukwenziwa isivumelwano eNtabeni iHorebe, khona-ke iminyaka ethile lapho ama-Israyeli esezinzile ezweni laseKhanani, kwamiswa amadolobha esiphephelo. Ingxenye yomfuziselo kwakuwukuphothulwa kwawo wonke amalungu enza isivumelwano esisha esaqala lapho uJesu efika ethempelini lakhe e1918. Le ndlela yokusindisa yaphela, kwabe sekubekwa amadolobha okuphephela angumfanekiso. Okokugcina ukuhlinzekela kwabantu abangafakwanga kwentando enhle — isigaba sikaJonadaba — ukuthi basindiswe kumphindiseli, uKristu. Isizathu ababizwa ngaso ngokuthi amaJonadabu ukuthi uJonadaba wasekuqaleni wayengasuye um-Israyeli, (umKhristu ongekho emthethweni) kepha wabizelwa enqoleni (Inhlangano KaJehova) eqhutshwa nguJehu, um-Israyeli (umKristu ogcotshiweyo owakwa-Israyeli ongokomoya) ukusebenzisana naye .

Umusa Wakhe, Ingxenye 2 - INqabayokulinda , Agasti 15, i-1934

Lo mbhalo udlulisela amadolobha esiphephelo emfundisweni yethu yamanje enamathemba amabili ahlukile wokusindiswa, elilodwa lasezulwini nelinye lasemhlabeni.

“UJesu Kristu uyindlela kaNkulunkulu yokuphila enikeziwe, kodwa hhayi bonke abantu abathola impilo abazoba izidalwa zomoya. Kukhona ezinye izimvu ezingezona ezomhlambi omncane. (w34 8 / 15 p. 243 par. 1)

Ngenkathi isigaba sokuqala esinethemba lasezulwini sisindiswa ngegazi likaJesu, isigaba sesibili sisindiswa ngokujoyina inhlangano noma ihlelo elithile "lenkolo ehlelekile", oFakazi BakaJehova.

"Isifaniso semizi yesiphephelo yinhlangano kaJehova, futhi wenze ilungiselelo lokuvikelwa kwalabo abazibeka ngokugcwele ohlangothini lwenhlangano yakhe." (W34 8 / 15 p. 243 par. 3)

Ukufana okufana nokufanekisela kuyaqhubeka kufana kule ndima yesibili. Ngokwesibonelo,

“Kwakungumsebenzi wamaLevi emizini yesiphephelo ukunikeza imininingwane, usizo nenduduzo kulabo abafuna isiphephelo. Kanjalo futhi kungumsebenzi wamaLevi angokomfanekiso [amaKhristu agcotshiweyo] ukunikeza ulwazi, usizo nenduduzo kulabo manje abafuna inhlangano yeNkosi. ”(W34 8 / 15 p. 244 par. 5)

Ngemuva kwalokho kudwetshwa okunye ukufana okufana nomfuziselo, uHezekeli 9: 6 noZefaniya 2: I-3 icelwa ukufanisa “uphawu ebunzini” nabagcotshiweyo "ibanikeza [abakwaJonadabs] imininingwane ehlakaniphile ...." phakathi kukaDut. I-8: 19; UJoshua 3: 20 no-Isaya 3,9: 62 ukukhombisa lokho "Isigaba sabapristi, okusho ukuthi insali egcotshwe manje esemhlabeni, kumele ikhonze kubantu ... abakwaJonadabe"
Ngokumangazayo, ukufana okufana nomfanekiso okufanekiswayo kudonswa ngisho nasezinhluphekweni eziyishumi.

"Ekugcwalisekeni komfanekiso okwenzeka eGibhithe phawula futhi sekuxwayisiwe ababusi bomhlaba. Izinhlupho eziyisishiyagalolunye ziye zagcwaliseka ngokufanelekile, futhi manje, ngaphambi kokuwa kwempindiselo kaNkulunkulu phezu kwamazibulo nakuwo wonke umhlaba, efanekiselwe yisishayo seshumi, abantu kumele babe nemiyalo nesixwayiso. Lowo ngumsebenzi wamanje wofakazi bakaJehova. ”(W34 8 / 15 p. 244 par. 9)

Isigaba 11 sibonisa inkinga enkulu evelayo lapho amadoda enza lokhu ngokwawo ukudala ukufana okungokwesiprofetho lapho bekungahlosiwe, okungukuthi, ezinye izingxenye azilingani.

"Uma isinqumo bekuwukuthi ukubulawa ngaphandle kobubi futhi kwenziwe ngengozi noma ngokungazi, lo mbulali kufanele athole isivikelo edolobheni lesiphephelo futhi kufanele ahlale lapho kuze kufe umpristi omkhulu." (W34 8 / 15 p. 245 isig. 11)

Lokhu kumane nje akulingani. Iselelesi esilengiswe eceleni kukaJesu asizange simbulale ngengozi noma singazi, nokho sathethelelwa. Ukusetshenziswa kwalokhu kukaRonald kuvumela kuphela ukuthi izoni ezingazi zingene, kepha sinesibonelo seKing David okwakungaphikwa futhi kwakhiwa uzungu lokubulala okwalandela ngaphandle kokungazi, nokho yena waxolelwa. UJesu akenzi mehluko phakathi kweziqu noma izinhlobo zezono. Okubalulekile kuye inhliziyo ephukile nokuphenduka okuqotho. Lokhu kumane nje akuhambelani namadolobha esiphephelo afanayo yingakho angakaze awasho njenganoma iyiphi ingxenye nezindaba Ezinhle Zensindiso.
Kepha izinto ziba zimbi ngokwengeziwe esigabeni 11.

Ekufeni kompristi ophakeme umbulali ubuyela ngokuphepha endaweni yakhe. Lokhu kuzobonakala ngokusobala ukuthi kufundisa ukuthi isigaba sikaJonadab [aka ezinye izimvu], sesifune futhi sathola isiphephelo nenhlangano kaNkulunkulu, kufanele sihlale enqoleni noma enhlanganweni yeNkosi noJehu Omkhulu, futhi kufanele siqhubeke nokuzwela kwenhliziyo nokuvumelana iNkosi nenhlangano yakhe futhi kufanele bakhombise isimo sabo senhliziyo esifanele ngokubambisana nofakazi bakaJehova kuze kube yilapho ihhovisi isigaba sompristi ophakeme kodwa emhlabeni kuqedwe. ”(w34 8 / 15 p. 245 par. 11)

Leli phuzu libalulekile ngokwanele ukuthi umbhali aliphinde esigabeni 17:

“Abanjalo [uJonadabs / ezinye izimvu] abaza nokulethwa kwesivumelwano esisha, futhi ngeke banikwe impilo kuze kube yilapho ilungu lokugcina lesigaba sabapristi seliqedile inkambo yakhe yasemhlabeni. "Ukufa kompristi omkhulu" kusho ukuguqulwa kwamalungu okugcina ebupristi bobukhosi kusuka kumuntu kuya kumuntu womoya, okulandela i-Amagedoni. "(W34 8 / 15 p. 246 par. 17)

UJesu kukhulunywa ngaye eBhayibhelini njengompristi wethu ophakeme. (Hebheru 2: 17) Akukho lapho sithola khona ukuthi amaKristu agcotshwa abizwa ngokuthi isigaba sompristi ophakeme, ikakhulukazi ngenkathi esemhlabeni. Lapho umpristi wethu omkhulu eshona, wavula indlela yokusindiswa kwethu. Kodwa-ke, uRonald unombono ohlukile wokusindiswa kwezinye izimvu noma isigaba sikaJonadab. Lapha udala isigaba esikhulu sabefundisi. Lokhu akubona abefundisi bakho abajwayelekile kuya ku Isonto lamaKatolika. Cha! Lo mfundisi ubekwe icala lokusindiswa kwakho. Kuphela lapho zona — hhayi uJesu — sezidlulile zonke ezinye izimvu zingasindiswa, uma nje ezinye izimvu ziye zahlala edolobheni lesiphephelo, inkolo ehleliwe yoFakazi BakaJehova.
Lapha sihlangabezana nenye inkinga ngesifaniso esenziwe ngesiprofetho: Isidingo sokugoba umBhalo ukuwenza usebenze. Noma ngabe kwakuyiqiniso ukuthi ukusindiswa kwezinye izimvu kutholakala kuphela lapho owokugcina wamaKristu agcotshiwe efa, kunenkinga yokulandelana, ngoba ukusindiswa kwabo kuza ngokusinda kweArmagedoni. UMathewu 24: I-31 ikhombisa ngokusobala ukuthi uJesu uthumela izingelosi zakhe ukuqoqa abakhethiweyo bakhe ngaphambi I-Amagedoni. Eqinisweni, i-Amagedoni ayikhulunywa ngitsho kuMathewu 24, izibonakaliso nezehlakalo ezandulela lokhu, okukugcina kungukuvuka kwabalungile. UPawulu utshela abaseThesalonika ukuthi labo abaphilayo ekugcineni bayoguqulwa futhi bathathwe “kanye nabo”. (I-1 Th 4: 17) Akukho lutho eBhayibhelini olukhombisa ukuthi abanye babafowabo bakaKhristu bazosinda e-Amagedoni bezothathwa kuphela lapho. Kodwa-ke, leli qiniso elingokomBhalo liyiphazamisa kakhulu i-ajenda kaRonald ngoba kusho ukuthi isidingo sokuhlala ngaphakathi enhlanganweni, idolobha lokuphephela elingumfanekiso, sizophela ngaphambi kwe-Amagedoni. Inhlangano ingasisindisa kanjani e-Amagedoni uma isidingo sokuhlala kuso sishabalala ngaphambi kwe-Amagedoni? Lokho ngeke akwenze, ngakho-ke uRonald kufanele ahumushe iMibhalo ukusho ukuthi abanye abagcotshiweyo abathathwanga kuze kube ngemuva kwalokho ukuze benze umsebenzi wakhe wobuprofetho obakhiwe ngokuyisisekelo.
Le ajenda ibonakala kakhulu esigabeni 15.

“Uma ngemuva kokuthola lezi zinto ezinhle esandleni seNkosi noma yimuphi umuntu utholakala ezilolonga inkululeko eningi yomuntu, okungukuthi, ukungagcini nemingcele yelungiselelo likaJehova lesihe elenzelwe yena ngalesi sikhathi; engakubheki lokho akakabi nalo ilungelo lempilo [njengoba kwenza isigaba sabapristi]… ulahlekelwa yisivikelo uJehova amlungiselele sona. Kumele aqhubeke nokwazisa ukuqiniseka futhi ukusondela kwe-Amagedoni [Khumbula, lokhu kwalotshwa eminyakeni engu-80 eyedlule.]… Futhi iqiniso lokuthi maduze isigaba sabapristi [elinye igama elingekho embhalweni] lizodlula emhlabeni…. ”(W34 8 / 15 p. 245 par. 15)

"Kristu, abakhulu [u-Israyeli wemvelo] Avenger futhi isahlulelo, ngeke ngigodle yimiphi inkampani uJonadaba ukuthi uthole ngaphandle yelungiselelo ukuphepha kaJehova eyenziwa ngabo ngokuqondene nenhlangano yakhe." (W34 8 / 15 p. 246 isig. 18)

Umgodi kaR Rutherford wohlobo / izifanekiso ezibunjiwe okwamanje awunalutho. Eqhubeka esigabeni 18, udweba ngokulandelayo nge-akhawunti kaSolomoni noShimei. USolomoni wafuna uShimeyi ukuthi azohlala edolobheni lesiphephelo ngenxa yezono zakhe kuDavide, ubaba kaSolomoni, noma afe. UShimei akalalelanga futhi wabulawa ngokuyala kukaSolomoni. Isifaniso uJesu, njengoSolomoni omkhulu, nanoma yisiphi isigaba sikaJonadaba ngubani “Manje bangena ngaphandle kwesiphephelo sabo” futhi 'Gijimela phambi kukaJehova' uShakimei ongumlingiswa.

Uqala Nini Umuzi Wokuphephela Komuntu?

Imizi ejwayelekile yesiphephelo yaba khona kuphela lapho ama-Israyeli ehlala ezweni lesithembiso. Umhlaba othenjisiwe ongumfuziselo ipharadesi elizayo, kodwa lokho akusebenzisi inhloso kaRonald. Ngakho-ke, ezinye izinkathi zesikhathi kufanele zishintshe.

“Ngakho-ke kungemva kwe-1914, ngaleso sikhathi uNkulunkulu abeka iNkosi esihlalweni sobukhosi wayithuma ukuba ibuse. Kungaleso sikhathi lapho idolobha elingcwele, iJerusalema elisha, eliyinhlangano kaJehova uNkulunkulu, lehla ezulwini. Ungumuzi ongcwele lowo okuyindawo yokuhlala kaJehova. (Ps 132: 13) Isikhathi lapho “itabernakele likaNkulunkulu likubantu, uyohlala nabo, babe ngabantu bakhe, uNkulunkulu uqobo abe nabo, abe nguNkulunkulu wabo”. (IsAm. 21: 2,3)… Isithombe esingokwesiprofetho sedolobha lesiphephelo besingenakuba nezicelo ngaphambi kokuqala kokubusa kukaKristu e1914. ”(W34 8 / 15 p. 248 par. 19)

Ngakho-ke itende likaNkulunkulu elivezwe kusambulo 21: I-2,3 ibilokhu isineminyaka eyikhulu edlule. Kubukeka sengathi konke “ukulila, ukukhala, izinhlungu nokufa ngeke kusaba khona” sekuyisikhathi esithile sibuyele emuva.

Kutholwe Enye Imvu

Uma noma yikuphi ukungabaza kuhlala kungukuthi ungubani "ezinye izimvu", kususwa esigabeni 28.
“Labo bantu bokuthanda okuhle, okungukuthi, isigaba sikaJonadaba, bayizimvu 'zomunye umhlambi' uJesu azisho, lapho ethi:“ Futhi ezinye izimvu nginazo, ezingezona ezalesi sibalo: nazo futhi kufanele ngizilethe , futhi bayolizwa izwi lami; futhi kuzakuba nesibaya esisodwa nomalusi munye. ”(John 10: 16)” (w34 8 / 15 p. 249 par. 28)
U-Rutherford usitshela ukuthi iminyango ivaliwe ethembeni lasezulwini. Ukuphela kwethemba okusele lokuphila emhlabeni njengengxenye yezinye izimvu noma isigaba sikaJonadaba.

"Umuzi wesiphephelo wawungewona owogcotshiweyo kaNkulunkulu, kepha idolobha elinjalo nelungiselelo lothando elenzelwe labo abamele ukuza eNkosini ngemuva kokuba kukhethwe isigaba sethempeli futhi ngigcotshisiwe. ”(w34 8 / 15 p. 249 par. 29)

Kwa-Israyeli wasendulo, uma umpristi noma umLevi eba umbulali, naye kwakuyodingeka asebenzise lelo lungiselelo lomuzi wokuphephela. Ngakho-ke abengadedelwanga ekuhlinzekweni, kepha lokho akuhambelani nesicelo sikaRonald, ngakho-ke akunakwa. Imizi yesiphephelo engokomfanekiso akuyona eyesigaba sabaphristi soFakazi BakaJehova.

Ukuhlukaniswa Okucacile Kwabafundisi / Abenkolo

Kuze kube namuhla sithi sonke siyalingana futhi akukho kuhlukaniswa kwabefundisi / abantu abaphezulu enhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Lokhu akulona iqiniso futhi amazwi kaRonald aveza ukuthi akubanga njalo iqiniso selokhu saqamba igama elithi “oFakazi BakaJehova”.

“Qaphela ukuthi isibopho sibekiwe isigaba sabapristi ukwenza okuholayo noma kufundwe umthetho wokuyala kubantu. Ngakho-ke, lapho kunenhlangano yofakazi bakaJehova…umholi wesifundo kufanele akhethwe phakathi kwabagcotshiweyo, futhi ngokufanayo nalabo bekomidi lenkonzo kumele bathathwe abagcotshiweyo. abakwaJonadaba [ezinye izimvu] abahamba nabagcotshiweyo kufanele bafundiswe, kepha bangabi ngabaholi. Lokhu kubukeka njengelungiselelo likaNkulunkulu, bonke kufanele bajabule ngakho. ”(W34 8 / 15 p. 250 par. 32)

Ngokufigqiwe

Ngabe kukhona ukungabaza ukuthi yonke imfundiso yezinye izimvu-njengamaKristu angagcotshwanga ngomoya kaNkulunkulu; abangenalo ubizo lwasezulwini; okungafanele badle izifanekiselo; abangenayo uJesu njengommeli wabo; abangasibo abantwana bakaNkulunkulu; othola kuphela isimo esivunyelwe phambi kukaNkulunkulu ekugcineni kweminyaka eyinkulungwane — isuselwa ngokuphelele enkolelweni kaRonald ethathiwe, engahambisani futhi engqubuzana nemibhalo yokuthi kunokuxhumana okufanekisanayo nemizi yasendulo yakwa-Israyeli. Ukucaphuna ilungu leNdikimba Ebusayo uDavid Splane, ngokusobala uRonald wayedlula “okubhaliwe.”
Manje, uma uhamba ngaphansi kwalesi sambulo futhi ufuna ihange lokukholwa kwakho, ungahle ucabange ukuthi “ngaleso sikhathi, lokhu manje”. Impela kuye kwaba nokukhanya okusha, ukucocwa, nokulungiswa kwale mfundiso. Ngakho-ke yize singasakwamukeli ukusetshenziswa komfuziselo, asazi ukuthi kweminye imiBhalo ukuthi ezinye izimvu zingobani ngempela. Uma kunjalo, zibuze-ke ukuthi imiphi imininingwane le? Emva kwakho konke, lokhu kuyimfundiso eyisisekelo. Impela unganikeza ubufakazi obungokomBhalo obungabandakanyi izinhlobo ezenzelwe ukwakheka nezimpawu zokufanekisa ukufakazela umuntu ukuthi inkolelo yakho ayisekelwanga ekuqageleni, kodwa umBhalo.
Kulungile, ake sikunikeze ithuba. Thayipha “ezinye izimvu” kulabhulali ye-WT. Manje iya ku-Publications Index. Khetha "Inkomba 1986-2013". (Sizoqala “ngokukhanya okusha” kwakamuva kakhulu.)
Ngaphambi kokuchofoza "kwezinye izimvu", ake sizame okuthile. Chofoza ku- "Uvuko". Uyabona isigaba "sengxoxo"? Qaphela ukuthi zingaki izinkomba? Isigaba sengxoxo ngokuvamile lapho ungaya khona ukuze uthole ingxoxo ephelele ngesihloko. Ngaphansi kokuthi "Uvuko" kunezihloko zokuxoxisana ze-22 futhi lokhu kungokwesikhathi seminyaka ye-28 kusuka ku-1986 kuya ku-2013. Ngizamile lokhu nezinye izihloko ezihlobene:

  • Ubhapathizo -> ingxoxo -> izihloko eziyi-16
  • Umoya Ongcwele -> ingxoxo -> izindatshana eziyi-9
  • Isivumelwano Esisha -> ingxoxo -> ama-athikili ayi-10

Manje yizame “ezinye izimvu”. Kuyamangaza, angithi? Akunazinkomba zesihloko sengxoxo nakancane. Le yimfundiso esemqoka! Le yinkinga yokusindiswa! Noma kunjalo, akuxoxwa ngakho ukuze unikeze ubufakazi nokusekelwa okuvela emiBhalweni.
Kufanele sibuyele enkombeni yangaphambilini emboza isikhathi seminyaka ye-55 ukuthola izethenjwa zesihloko ezintathu. Noma kunjalo, akuzona izinombolo ezibalwayo, kodwa amaqiniso. Ake sibheke okuphezulu. Yimaphi amaqiniso emiBhalo awunikezayo ukufakazela konke esikufundisayo ngokuhlengwa nokusindiswa kwezinye izimvu?

"Ngalesi sikhathi uJesu wenza lesi simangaliso esiphawuleka kodwa ngenhliziyo enkulu:" Futhi nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya [noma, "ipeni," New International Version; I-English Version yesiNgisi yanamuhla]; nazo lezo okumelwe ngizilethe, zizolalela izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye. ”(UJohn 10: 16) Ubabiza bani ngokuthi“ ezinye izimvu ”?
4 Njengoba lezo “ezinye izimvu” zazingezona “lesi sibaya,” kwakungamelwe zifakwe phakathi kuka-Israyeli kaNkulunkulu, amalungu ayo anelifa elingokomoya noma lasezulwini. ”
(w84 2 / 15 p. 16 par. 3-4 Ipeni Lamuva le "Enye Izimvu")

Konke kususelwa emcabangweni ongenasisekelo wokuthi "lesi sibaya" simelela u-Israyeli kaNkulunkulu, noma amaKristu agcotshiweyo. Yibuphi ubufakazi obungokomBhalo obunikezwe ukufakazela lokhu kucatshangwa? Akukho. Ake ngikubeke lokho. NONTO!
Futhi akukho lutho kumongo ukukhombisa lokhu. UJesu bekakhuluma namaJuda, khulukhulu abaphikisi, ngesikhatheso. Akasho lutho ngo-Israyeli kaNkulunkulu, futhi akakhombisi nganoma iyiphi indlela ukuthi ubhekisa kubafundi bakhe ngokusebenzisa lelo gama. Kungenzeka kakhulu futhi kuvumelane nokuhambisana nomongo wokuthi wayebhekise kumaJuda akhona futhi elalele ngokuthi “lo mhlambi”. Akathunyelwanga ezimvini ezilahlekile zendlu yakwa-Israyeli? (I-Mt 9: 36) Kungenzeka yini ukuthi ezinye izimvu abhekisele kuzo ezixutshwe “kulesi sibaya” ukuba zibe mhlambi owodwa ngaphansi komelusi owodwa kube kungezona izinhlanga ezizoba abalandeli bakhe kamuva?
Ukuqagela? Impela, kepha lelo yiqiniso. Ngeke sazi ngokweqiniso, ngakho sakha siphi isisekelo imfundiso echaza lona kanye insindiso amaKristu alwela yona?
URutherford wakha imfundiso ngokudlulela kulokho okubhaliwe futhi wasungula ubudlelwano bamanga / okufanekisela okungamanga. Imfundiso yethu "yezinye izimvu" isakhiwe esisekelweni sokuqagela komuntu. Sizishiyile izinhlobo ezingokwesiprofetho, kepha asizange sishintshe leso sisekelo ngedwala lezwi likaNkulunkulu. Esikhundleni salokho, sakha esihlabathini sokuqagela okungaphezulu komuntu. Ngaphezu kwalokho, siqhubeke nokuthuthukisa umbono kaRutherford wokuthi insindiso incike ekuqhubekeni kobulungu kwinhlangano nasekusekeleni inhlangano kunokukholwa nokulalela uJesu Kristu.
Ungase uyithande mathupha imfundiso yezinye izimvu. Ungathola induduzo enkulu ngokukukholelwa. Mhlawumbe unomuzwa wokuthi awusoze wakufinyelela ukuba ngomunye wabazalwane bakaKristu abagcotshiwe, kodwa izidingo ezincishisiwe zokuba omunye wezinye izimvu yinto ongayifinyelela. Kepha lokho ngeke nje kwenze. Khumbula ukubhekisela kukaDavid Splane ku-Arch W. Smith. Uyeke ukuzilibazisa kwakhe ngephiramidi ngoba "wavumela izizathu zanqoba umzwelo."
Masinganikezeli emzwelweni nasefisweni lomuntu siqu, kodwa esikhundleni salokho sivumele isizathu sokusiholela eqinisweni elivezwe ezwini likaNkulunkulu ngethemba leqiniso lamaKristu. Ithemba elihle kakhulu futhi kufanele lifiswe. Ngubani ongeke afune ukuhlanganyela efeni likaKristu? Ngubani ongeke afune ukuba ngomunye wabantwana bakaNkulunkulu? Isipho sisanikezwa. Sisekhona isikhathi. Ukuphela kokufanele sikwenze ukukhonza emoyeni nangeqiniso; finyelela futhi wamukele lokho uBaba wethu onothando akunika khona; futhi siyeke ukulalela amadoda asitshela ukuthi asazihlanganisi. (UJohn 4: 23, 24; I-Re 22: 17; I-Mt 23: 13)
Kufanele sivumele iqiniso lisikhulule.
_________________________________________________
[i] Lo mbhalo uzoba ngesidingo isikhathi eside kunokujwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi i-1934 emibili INqabayokulinda izihloko ezifundwayo ziyahileleka. Izindatshana ezindala zazine-verbiage ephindwe kabili kunalezo zanamuhla, ngakho-ke lokhu kuzofana nokubukeza izindatshana ezine zokufunda ngasikhathi sinye.
[Ii] Amabakaki asikwele ayengezelwa izingcaphuno kuyo yonke i-athikili ukucacisa ubunikazi bamagama noma asize ekuqondeni incazelo yendima.
[Iii] Isikhundla sikaRonald sichaziwe ngaphakathi INqabayokulinda, 9/1 k. 263 ngale ndlela: “Kungabonakala kungasekho isidingo sokuthi 'inceku' [empeleni uRutherford uqobo lwayo] ibe nommeli onjengomoya ongcwele ngoba 'inceku' ixhumana ngqo noJehova futhi iyithuluzi likaJehova, noKristu Jesu isebenza kuwo wonke umzimba… Ukube umoya ongcwele njengomsizi ubeqondisa umsebenzi, ngabe asikho isizathu esihle sokusebenzisa izingelosi… imiBhalo ibonakala icacile ifundisa ukuthi iNkosi iqondisa izingelosi zayo ukuthi zenzeni futhi zisebenza ngaphansi ukuqondisa kweNkosi ekuqondiseni insali esemhlabeni maqondana nenkambo okufanele iyithathe. ”
[Iv] Kumele kuqashelwe ukuthi amagama athi, "isigaba esaziwa ngokuthi 'yizigidi ezingeke zife'", "abantu bokuthanda okuhle", kanye "nabakwaJonadabs" sekuyisikhathi eside beshiywe oFakazi BakaJehova. Noma kunjalo, abashicileli bagcine ukuhlukaniswa kwekilasi ngokumane baliqambe kabusha ngokuthi "ezinye izimvu". Leli gama elisha linokuthile okufana nalokhu okwedlule kodwa: ukuntuleka okugcwele kokuxhaswa okusekelwe emiBhalweni.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    71
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x