JW News: Misleidende Jehovah's Getuigen, Stephen Lett's 2021 Convention Review

De 2021 Krachtig door Geloof! Het regionale congres van Jehovah's Getuigen wordt op de gebruikelijke manier afgesloten, met een laatste lezing die het publiek een samenvatting geeft van de hoogtepunten van het congres. Dit jaar gaf Stephen Lett deze recensie, en dus vond ik het niet meer dan goed om een ​​beetje...

Ben ik echt een afvallige?

Tot ik JW-bijeenkomsten bijwoonde, had ik nooit over afvalligheid nagedacht of gehoord. Ik was daarom niet duidelijk hoe iemand een afvallige werd. Ik heb het vaak horen noemen op JW-bijeenkomsten en wist dat het niet iets was wat je wilde zijn, gewoon zoals het wordt gezegd. Ik heb echter ...

Haat prediken

Afbeelding uit een Wachttoren-publicatie over de toekomst voor niet-gelovigen in Armageddon. Het artikel van 15 maart 2015 "What ISIS Really Wants" door The Atlantic is een briljant stuk journalistiek dat echt inzicht biedt in wat deze religieuze beweging drijft. Ik raad ten zeerste ...

We Are All Brothers - Deel 2

In het eerste deel van de serie zagen we dat om onszelf te beschermen tegen de dwaasheid van de georganiseerde religie, we een klimaat van christelijke vrijheid moeten handhaven door ons te beschermen tegen de zuurdesem van de Farizeeën, wat de corrumperende invloed van menselijk leiderschap is ... .

We Are All Brothers - Deel 1

Er zijn een aantal bemoedigende reacties geweest na onze aankondiging dat we binnenkort verhuizen naar een nieuwe, zelf gehoste site voor Beroean Pickets. Eenmaal gelanceerd, en met uw steun, hopen we ook een Spaanse versie te hebben, gevolgd door een Portugese. Wij...

Omgaan met vervolging

  [Dit is een voortzetting van het artikel "Verdubbeling van geloof"] Voordat Jezus op het toneel verscheen, werd de natie Israël bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit de priesters in coalitie met andere machtige religieuze groepen zoals de schriftgeleerden, Farizeeën en...

Verdubbeling van geloof

[Een opiniestuk] Ik had onlangs een vriend die een tientallen jaren durende vriendschap verbrak. Deze drastische keuze kwam niet tot stand omdat ik een aantal onschriftuurlijke JW-lessen aanviel, zoals 1914 of de "overlappende generaties". In feite hebben we helemaal geen leerstellige discussie gevoerd. De...

Het slachtoffer spelen

"... U bent vastbesloten het bloed van deze man over ons te brengen." 5:28). De overpriesters, Farizeeën en schriftgeleerden hadden allemaal een samenzwering gepleegd en waren erin geslaagd Gods Zoon te doden. Ze waren op een zeer grote manier bloedschuldig. Toch spelen ze hier het slachtoffer. Ze...

WT-studie: "Jehovah kent degenen die hem toebehoren" - Addendum

Terwijl ik de Wachttoren-studie van gisteren zat, vond ik iets raar. Aangezien we zo snel en vastberaden met afvalligheid omgaan, waarom zouden we dan uitspraken doen als: "Sommige christenen hebben zich misschien afgevraagd waarom zulke personen in de ...

WT-studie: Jehovah's volk 'doet afstand van onrechtvaardigheid'

[Wachttoren-studie voor de week van 8 september 2014 - w14 7/15 blz. 12] "Laat iedereen die de naam van Jehovah aanroept, onrechtvaardigheid afzweren." - 2 Tim. 2:19 De studie begint met de aandacht op het feit dat maar weinig andere religies Jehovah's naam zo benadrukken als wij. Het...

De grotere Korah

Een bespreking gebaseerd op het studieartikel van de Wachttoren van 15 juli 2014, „Jehovah kent degenen die hem toebehoren”. In de afgelopen decennia heeft De Wachttoren herhaaldelijk verwezen naar Korach's opstand tegen Mozes en Aäron in de woestijn telkens wanneer de verkondigers daar behoefte aan hadden ...

Onafhankelijk versus kritisch denken

We hebben veel te maken met onafhankelijk denken in de Organisatie van Jehovah's Getuigen. Pride kan bijvoorbeeld een rol spelen en sommigen vallen in de val van onafhankelijk denken. (w06 7 / 15 p. 22 par. 14) Vanwege achtergrond en opvoeding kunnen sommige meer worden gegeven aan ...

Waarom staat God een man van wetteloosheid toe?

Samenvatting: Wie is de man der wetteloosheid? In het laatste artikel hebben we besproken hoe we de woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen kunnen gebruiken om de wetteloze man te identificeren. Er zijn verschillende denkrichtingen over zijn identiteit. Sommigen voelen dat hij nog niet is gemanifesteerd, maar zal ...

Identificatie van de man van wetteloosheid

Laat niemand U op enigerlei wijze verleiden, want het zal niet komen tenzij de afval eerst komt en de man van wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon van vernietiging. (2 Thess. 2: 3) Pas op voor de man van wetteloosheid Heeft de man van wetteloosheid u voor de gek gehouden? Hoe te beschermen ...

De afvallige labelen

[Dit bericht vervolgt onze discussie over de kwestie van afvalligheid - Zie A Weapon of Darkness] Stel je voor dat je rond 1940 in Duitsland bent en iemand naar je wijst en roept: "Dieser Mann ist ein Jude!" ("Die man is een Jood!" ") Of je nu een Jood was of niet, het maakt niet uit ....

Zijn wij afvalligen?

Toen Apollos en ik voor het eerst de oprichting van deze site bespraken, hebben we enkele basisregels vastgelegd. Het doel van de site was om te dienen als een virtuele ontmoetingsplaats voor gelijkgestemde Jehovah's Getuigen die geïnteresseerd waren in diepere bijbelstudie dan werd verstrekt bij de ...