Alle onderwerpen > De gezalfden

“Ze zullen heersen als koningen …” – Wat is een koning?

De "Saving Humanity"-artikelen en de recente artikelen over de opstandingshoop hebben een deel van een voortdurende discussie behandeld: zullen christenen die hebben doorstaan ​​naar de hemel gaan, of verbonden zijn met de aarde zoals we die nu kennen. Ik deed dit onderzoek toen ik me realiseerde...

Gezalfd - Waarom ik?

[dit bericht werd bijgedragen door Alex Rover] Een van de eerste vragen toen ik me voor het eerst realiseerde dat ik werd gekozen als een gekozen kind van God, aangenomen als zijn zoon en geroepen om christen te zijn, was: "waarom ik"? Mediteren over het verhaal van de verkiezing van Joseph kan ons helpen de val van ...

Satans grote staatsgreep!

'Hij zal je hoofd verpletteren ...' (Ge 3:15) Ik kan niet weten wat er door Satans hoofd ging toen hij die woorden hoorde, maar ik kan me het hartverscheurende gevoel voorstellen dat ik zou ervaren als God zo'n vonnis uitsprak op mij. Een ding dat we uit de geschiedenis kunnen weten, is dat Satan niet ...

WT Study: Waarom we het avondmaal van de Heer in acht nemen

[Van ws 15 / 01 p. 13 voor maart 9-15] "Blijf dit doen ter nagedachtenis aan mij." - 1 Cor. 11: 24 Een geschiktere titel voor de Wachttoren-studie van deze week zou zijn: "Hoe we de avondmaaltijd van de Heer aanschouwen." Het "waarom" wordt in de eerste alinea van het artikel beantwoord. Na...

De leegte van het leven

[dit artikel is bijgedragen door Alex Rover] We bestonden niet voor onbepaalde tijd. Dan komen we voor een kort moment tot stand. Dan sterven we en worden we weer tot niets gereduceerd. Elk moment begint met de kindertijd. We leren lopen, we leren ...

WT Study: Samen het einde van deze oude wereld onder ogen zien

[Een overzicht van het artikel van 15, 2014 Watchtower van december op pagina 22] "Wij zijn leden die bij elkaar horen." - Eph. 4: 25 Dit artikel is weer een oproep tot eenheid. Dit is het dominante thema van de organisatie van de laatste tijd geworden. De uitzending in januari op tv.jw.org was ...

WT Study: "Nu bent u Gods volk"

[Een overzicht van het artikel van 15, 2014 Watchtower van november op pagina 23] "U was eens geen volk, maar nu bent u Gods volk." - 1 Pet. 1: 10 Uit de analyse van ons afgelopen jaar van Watchtower-studieartikelen is gebleken dat er vaak een agenda achter de meest ...

Onze kostbare erfenis

[dit artikel werd bijgedragen door Alex Rover] Jacob en Esau waren een tweeling, geboren uit Isaac, de zoon van Abraham. Isaac was het beloofde kind (Ga 4: 28) waardoor Gods verbond zou worden doorgegeven. Nu worstelden Esau en Jacob in de baarmoeder, maar Jehovah vertelde Rebecca de ...

De roos van Sharon

[dit artikel is bijgedragen door Alex Rover] "Ik ben de roos van Sharon en de lelie der valleien" - Sg 2: 1 Met deze woorden beschreef het Sulamitische meisje zichzelf. Het Hebreeuwse woord dat hier voor roos wordt gebruikt, is habaselet en wordt algemeen beschouwd als een Hibiscus Syriacus ...

Memorial Partakers 2014

[dit artikel is bijgedragen door Alex Rover] Het aantal herdenkingsdeelnemers uit het Jehovah's Getuigen-jaarboek voor 2014 is nu bekend: 14,1211. Deelnemers 2012: 12604 [i] Deelnemers 2013: 13204 Deelnemers 2014: 14121 Dat geeft een toename van 600 tussen 2012/13 en ...

De sacramenten van inwijding

[dit artikel is bijgedragen door Alex Rover] Hoe wordt iemand van de gezalfden? Hoe is het om gezalfd te zijn? Hoe weet je zeker dat hij of zij van de gezalfde is? Misschien heb je online blogs gelezen waar Jehovah's Getuigen worden aangemoedigd deel te nemen aan de ...

Ben je geslaagd voor de test?

[dit artikel is bijgedragen door Alex Rover] Het is vrijdagavond en de laatste dag van lezingen op de campus van dit semester. Jane sluit haar map en stopt deze samen met het andere cursusmateriaal in haar rugzak. Even blikt ze terug op de afgelopen helft ...

WT Study: Ben je ervan overtuigd dat je de waarheid hebt? Waarom?

[Een recensie van het Wachttoren-artikel van 15 september 2014 op blz. 7] „Bewijs voor uzelf de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God.” - Rom. 12: 2 Paragraaf 1: "IS HET de wil van God dat ware christenen ten oorlog trekken en mensen met een andere nationaliteit doden?" Door deze...

Een dun versluierde agenda

Het herdenkingsgesprek van dit jaar leek me het minst geschikte herdenkingsdiscours dat ik ooit heb gehoord. Het is misschien gewoon mijn nieuwe verlichting over de rol van Christus in de uitwerking van Gods doel, maar ik merkte op hoe weinig naar Jezus werd verwezen en ...

Een nieuwe partaker

Het 2014-monument staat voor de deur. Een aantal Jehovah's Getuigen is tot het besef gekomen dat het een vereiste is voor alle christenen om deel te nemen aan de herdenkingsemblemen in gehoorzaamheid aan het bevel van Jezus dat Paulus herhaalt in 1 Corinthians 11: 25, 26. Velen zullen doen ...

WT Study: 'Do This in Remembrance of Me'

De laatste Wachttoren-studie-uitgave van 2013 bevat artikelen in de aanloop naar de herdenking van het Avondmaal des Heren. Inbegrepen is deze zijbalk over het instellen van de datum: w13 12/15 p. 23 'Do This ter Remembrance of Me' MEMORIAL 2014 De maan cirkelt elke maand rond onze aarde ...

WT Study: 'This Is to be memorial for you'

[De beoordeling van deze week van de Watchtower-studie (w13 12 / 15 p.17) is door een van de forumleden verstrekt na veel onderzoek.] Het lijkt erop dat sommigen de berekening voelen die de organisatie al tientallen jaren gebruikt om stel de datum elk jaar vast in ...

Rechtvaardig verklaard als vrienden van God

Deze week werd ons in de Bijbelstudie verteld wie de gezalfden zijn, en wie de grote schare is, en dat de andere schapen Gods vrienden zijn. Ik zeg "verteld", omdat het zeggen van "onderwezen" zou impliceren dat we enig bewijs kregen, een schriftuurlijk fundament waarop we onze ...

Dagtekst - 8 augustus 2013

Ik haat het om grinch te spelen, maar soms kan ik het gewoon niet helpen. Today's Daily Text is een goed voorbeeld van de belachelijke plaatsen die een valse leer ons kan brengen. Er staat: 'Als we' willen bewijzen dat we zonen zijn van onze Vader die in de hemelen is ', moeten we anders zijn.' ...

Ambassadeurs of gezanten

De The Watchtower-studie van deze week begint met de gedachte dat het een grote eer is om door God gezonden te worden als ambassadeur of gezant om mensen te helpen vreedzame betrekkingen met Hem aan te gaan. (w14 5/15 blz. 8 par. 1,2) Het is meer dan tien jaar geleden dat we een artikel hebben gehad waarin wordt uitgelegd hoe ...

Kiss the Son

Dien Jehovah met vrees en wees blij met beven. Kus de zoon, opdat Hij niet woedend wordt en GIJ niet [van] de weg omkomt, want zijn toorn laait gemakkelijk op. Gelukkig zijn allen die bij hem hun toevlucht zoeken. (Psalm 2:11, 12) Men is op eigen risico ongehoorzaam aan God. ...

Bijbellezen van deze week - Handelingen 1 t / m 4

Het is interessant hoe alledaagse Schriftgedeelten die je tientallen keren hebt gelezen een nieuwe betekenis krijgen als je eenmaal een aantal lang gekoesterde vooroordelen loslaat. Neem dit bijvoorbeeld uit de bijbelleestopdracht van deze week: (Handelingen 2:38, 39).?.?. Petrus [zei] tegen hen: „Bekeert u, en laat ieder ...

Wie moet deelnemen?

"Blijf dit doen ter nagedachtenis aan mij." (Lukas 22:19) Laten we samenvatten wat we tot nu toe hebben geleerd. We kunnen niet met zekerheid bewijzen dat Openbaring 7: 4 verwijst naar een letterlijk aantal individuen. (Zie post: 144,000 - Letterlijk of symbolisch) De Bijbel leert niet dat de ...

De geest is getuige

[Opmerking: om deze discussie te vergemakkelijken, zal de term „de gezalfden” verwijzen naar degenen die de hemelse hoop hebben volgens de officiële leer van Jehovah's volk. Evenzo verwijst „andere schapen” naar degenen met een aardse hoop. Het gebruik ervan hier betekent niet dat de ...

Bent u in het nieuwe verbond?

(Jeremia 31:33, 34). . "Want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten", is de uitspraak van Jehovah. “Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, en in hun hart zal ik die schrijven. En ik zal hun God worden, en zijzelf ...

Een grote menigte andere schapen

De exacte uitdrukking "grote schare andere schapen" komt meer dan 300 keer voor in onze publicaties. De associatie tussen de twee termen, "grote schare" en "andere schapen", wordt op meer dan 1,000 plaatsen in onze publicaties vastgesteld. Met zo een overvloed aan referenties ...

144,000 - Letterlijk of symbolisch?

In januari toonden we aan dat er geen schriftuurlijke basis is voor onze bewering dat de „kleine kudde” in Lukas 12:32 alleen verwijst naar een groep christenen die voorbestemd zijn om in de hemel te regeren, terwijl de „andere schapen” in Johannes 10:16 verwijst naar een andere groep met een aardse hoop. (Zien...