Undersöka Matthew 24, del 1: Frågan

Undersöka Matthew 24, del 1: Frågan

Som jag lovade i min föregående video kommer vi nu att diskutera vad som ibland kallas "Jesu profetia av de senaste dagarna" som spelas in i Matthew 24, Mark 13 och Luke 21. Eftersom den här profetin är så central i Jehovas vittnes lärdomar, som den är med alla ...