Två nya inlägg

För dig som ännu inte har prenumererat på beroeans.net och därför inte fått några aviseringar finns det två nya artiklar på webbplatsen. Använd kraften i din tunga för god BBC: Storbritanniens jurister anklagas för att förstöra dokument ...

Februari 2016 JW.org Broadcast

Sinning Mot Anden I denna månads TV-sändning på tv.jw.org diskuterar talaren, Ken Flodine, hur vi kan sörja Guds ande. Innan han förklarar vad det betyder att sörja den heliga ande förklarar han vad det inte betyder. Detta tar honom till en diskussion om ...

Jehova, kommunikationsguden

[Från ws15 / 12 för februari. 1-7] ”Lyssna, och jag talar.” - Jobb 42: 4 Denna veckas studie diskuterar den roll språk och översättning har spelat för att få Bibeln till oss. Det sätter scenen för nästa veckas studie som diskuterar de många dygder som ...

Bethel Layoffs Damage Control

Februari 1, 2016 är över oss. Detta är tidsfristen för den globala nedskärningen av Bethel-familjer. Rapporteren är att familjen minskar med 25%, vilket innebär att tusentals beteliter letar frustrerande efter arbete. Många av dessa finns i deras 50 och 60. ...